Ktl-icon-tai-lieu

las

Được đăng lên bởi hieuhhcbk36-gmail-com
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 1125 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Trường Cao Đẳng Công Thương TP.HCM
Khoa Công Nghệ Hóa Học

Bài tiểu luận
Chuyên đề sản xuất LAS
Gv hướng dẫn: TS.Nguyễn Đức Cường
Tên sinh viên làm bài:
Nguyễn Trọng Hiếu
Nguyễn Hà Duy Phúc
Nguyễn Thị Hồng Vân
Nguyễn Thanh Tuấn

Mục lục
Bài tiểu luận...........................................................................................................1
Lời nói đầu.............................................................................................................2
Lý do chọn đề tài....................................................................................................3
GIỚI THIỆU VỀ LAS...........................................................................................4
I. SỰ RA ĐỜI CỦA LAS ( LINEAR ALKYLBENZENE SULPHONATE) :....4
II. QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA LAS..........................................................5
III. LAB (LINEAR ALKYLBENZENE SUNLPHONATE) VÀ LAS (LINEAR
ALKYLBENZENE SULPHONATE) :.....................................................................6
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT LAS...........................................................................8
I. CƠ SỞ LÝ THUYẾT:........................................................................................8
II. CÁC QUÁ TRÌNH PHẢN ỨNG......................................................................9
III. THIẾT BỊ PHẢN ỨNG.................................................................................10
IV. SƠ ĐỒ QUY TRÌNH SẢN XUẤT LAS......................................................13
TÀI LIỆU THAM KHẢO....................................................................................14

Lời nói đầu
Xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu cuộc sống cải thiện khiến cho nhu cầu và thói quen tiêu
dùng cũng có sự thay đổi, ngày nay người tiêu dùng không chỉ quan tâm tới cả hình thức ,
thương hiệu , vấn đề ô nhiễm môi trường… một bộ quần áo sạch sẽ luôn mang một tâm lý thật
thoải mái cho chúng ta mỗi khi giao tiếp, làm việc hay giải trí, tập luyện thể thao. Bột giặt ra đời
cũng vì nhu cầu trên….một trong những thành phần quan trọng của bột giặt là LAS…Đây là
chất hoạt động bề mặt quan trọng , và cũng là đề tài của nhóm em.
Trong đời sống hàng ngày thì chất hoạt động bề mặt được ứng dụng trong rất nhiều lĩnh vực
khác nhau như: trong Các chất tẩy rửa chăm sóc cá nhân như: chất tẩy rửa. chất tạo bọt…Công
ng...


 !
"#$%&'()*+,
-./012,"34
#&.# 562
"37
"38"9
"3:;<=
"3)
las - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
las - Người đăng: hieuhhcbk36-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
las 9 10 127