Ktl-icon-tai-lieu

Lấy mẫu và xử lý mẫu phân tích tôm nhiễm kháng sinh

Được đăng lên bởi TL Thúy Lộc
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 953 lần   |   Lượt tải: 1 lần
PHẦN MỞ ĐẦU
Theo báo cáo của Bộ NN&PTNT, trong 9 tháng của năm 2011 đã có gần 200 lô
hàng thủy sản xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường các nước cảnh báo dư lượng
kháng sinh vượt quá mức cho phép. Trong đó, lượng tôm có dư lượng kháng sinh
chiếm tỷ lệ cao. Tính đến tháng 10/2011, cả nước đã phát hiện 45 mẫu trong thủy
sản và sản phẩm thủy sản nuôi dư lượng kháng sinh vượt mức cho phép.
Hóa chất kháng sinh trong NTTS sẽ ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm do dư
lượng hóa chất kháng sinh trong sản phẩm thủy sản. Và dư lượng trong cơ thể vật
nuôi gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng khi sử dụng sản phẩm
đó.

PHẦN NỘI DUNG
1.

SƠ LƯỢC VỀ TÌNH HÌNH NUÔI TÔM Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
Bên cạnh đó, theo báo cáo của Viện Nghiên cứu NTTS II, Cục Thú y, Vụ NTTS,
tôm chết có thể là do sử dụng thuốc trừ sâu trong NTTS. Phân tích dịch tễ về
nguyên nhân bùng phát và lây lan dịch bệnh tôm nuôi, hiện tượng tôm chết tại các
tỉnh ĐBSCL năm 2011 là do ảnh hưởng của các chất diệt giáp xác có nguồn gốc là
thuốc bảo vệ thực vật tăng gấp 3 lần. Phần lớn người nuôi sử dụng các loại diệt tạp
có thành phần Cypermethrin, Dipterex… (thuốc trừ sâu). Thậm chí, rất nhiều hộ sử
dụng trực tiếp thuốc bảo vệ thực vật như Padan, Dexit, Thiodan… Các loại này có
tác dụng diệt tạp rất mạnh (do rất độc), lại có giá rẻ hơn so với thuốc thủy sản nên
được nhiều nông dân sử dụng, rất nguy hiểm cho việc NTTS cũng như sản phẩm
thủy sản. Chúng tồn lưu trong đất, trong nước lâu dài, gây ngộ độc mãn tính cho
tôm, làm cho gan tụy tôm bị yếu, sức đề kháng kém nên dễ phát sinh dịch bệnh.
Nhất là khi thời tiết biến động mạnh, làm cho tôm bệnh và chết hàng loạt.

Ngoài ra, tác hại sử dụng thuốc trừ sâu trong NTTS cũng đáng lo ngại. Cụ thể như
khó gây màu nước (nước trong) nên dễ sinh tảo độc, ảnh hưởng đến sức đề kháng
và tăng trưởng của tôm. Nếu thời tiết không thuận lợi thì tôm dễ phát sinh dịch
bệnh, dẫn đến thiệt hại rất nặng nề cho người nuôi tôm. Dư lượng thuốc trừ sâu tồn
dư trong đất, trong nước làm ảnh hưởng đến quá trình tăng trưởng của tôm. Độc tố
tồn lưu sẽ ảnh hưởng đến gan tụy làm cho gan tôm bị yếu, sức đề kháng kém, dễ
phát sinh dịch bệnh, làm cho tôm bệnh và chết nhanh.
Hiện nay, không ít hộ nuôi tôm sử dụng thuốc trừ sâu diệt tạp với nồng độ cao, và
khoảng từ 20 - 30 ngày là thả tôm. Trong khi đó, hoạt lực của một số loại thuốc trừ
sâu kéo dài khoảng từ 42 - 72 ngày trong môi trường nước. Điều này làm ảnh
hưởng rất lớn đến tỷ lệ sống của đàn tôm cũng như tỷ lệ đạt đầu con. Đồng thờ...
PHẦN MỞ ĐẦU
Theo báo cáo của Bộ NN&PTNT, trong 9 tháng của năm 2011 đã gần 200
hàng thủy sản xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường các nước cảnh báolượng
kháng sinh vượt quá mức cho phép. Trong đó, lượng tôm lượng kháng sinh
chiếm t l cao. Tính đến tháng 10/2011, cả nước đã phát hiện 45 mẫu trong thủy
sản và sản phẩm thủy sản nuôi dư lượng kháng sinh vượt mức cho phép.
Hóa chất kháng sinh trong NTTS sẽ ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm do
lượng hóa chất kháng sinh trong sản phẩm thủy sản. lượng trong thể vật
nuôi gây ảnh hưởng trực tiếp đến sc khỏe người tiêu ng khi sử dụng sản phẩm
đó.
PHẦN NỘI DUNG
 SƠ LƯỢC VỀ TÌNH HÌNH NUÔI TÔM Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
Bên cạnh đó, theo báo cáo của Viện Nghiên cứu NTTS II, Cục Ty, V NTTS,
tôm chết thể do sử dụng thuốc trừ sâu trong NTTS. Phân tích dịch tễ về
nguyên nhân bùng phát lây lan dịch bệnh tôm nuôi, hiện tượng tôm chết ti các
tỉnh ĐBSCL năm 2011 là do ảnh hưởng của các chất diệt giáp xác có nguồn gốc
thuốc bảo v thực vật tăng gấp 3 lần. Phần lớn người nuôi sử dụng các loại diệt tạp
thành phần Cypermethrin, Dipterex… (thuốc trừ sâu). Thậm chí, rất nhiều hộ sử
dụng trực tiếp thuốc bảo vệ thực vật như Padan, Dexit, Thiodan… Các loại này
tác dụng diệt tạp rất mạnh (do rất độc), li có giá rẻ hơn so vi thuốc thủy sản nên
được nhiều ng dân sử dụng, rất nguy hiểm cho việc NTTS cũng như sản phẩm
thủy sản. Chúng tồn lưu trong đất, trong nước lâu dài, gây ng độc mãn tính cho
tôm, làm cho gan tụy tôm bị yếu, sc đề kháng kém nên dễ phát sinh dịch bệnh.
Nhất là khi thời tiết biến động mạnh, làm cho tôm bệnh và chết hàng loạt.
Lấy mẫu và xử lý mẫu phân tích tôm nhiễm kháng sinh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lấy mẫu và xử lý mẫu phân tích tôm nhiễm kháng sinh - Người đăng: TL Thúy Lộc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Lấy mẫu và xử lý mẫu phân tích tôm nhiễm kháng sinh 9 10 126