Ktl-icon-tai-lieu

Lên mem giấm

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 475 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Lên mem giấm

1

MỤC LỤC
Chương 1 Giới thiệu
1.1 Lịch sử

3

1.2 Tổng quan về giấm

4

1.2.1 Phân loại giấm

5

1.2.2 Thành phần dinh dưỡng của giấm

8

Chương 2 Tác nhân vi sinh vật

12

2.1 Đặc điểm hình thái

12

2.2 Đặc điểm sinh trưởng

14

2.3 Phân loại

14

2.4 Một số vi khuẩn thường sử dụng trong lên men giấm

16

2.5Anh hưởng của các điểu kiện môi trường dinh dưỡng tới quá trình lên men 19 axetic
2.5.1 Anh hưởng của oxy

19

2.5.2 Anh hưởng của nhiệt độ

20

2.5.3 Anh hưởng của các nguồn C, N, P và các nguyên tố vi lượng
Chương 3 Bản chất sinh hóa

21
21

Chương 4 Kỹ thuật sản xuất axit axetic
4.1 Những yêu cầu kỹ thuật
4.1.1 Nồng độ axetic

24

2

4.1.2 Nồng độ rượu

24

4.1.3 Nhiệt độ

25

4.1.4 Độ thoáng khí

25

4.2 Quá trình làm giấm

26

4.3 Các phương pháp lên men
4.3.1 Phương pháp lên men chậm

26

4.3.2 Phương pháp lên men nhanh

27

4.3.3 Phương pháp lên men chìm

29

4.3.4 Phương pháp kết hợp

29

4.4 Phương pháp nâng cao nồng độ axit axetic trong dịch lên men
4.4.1 Phương pháp chưng cất

30

4.4.2 Phương pháp chưng cất bằng muối

30

4.4.3 Phương pháp chưng cất- trích ly

31

4.4.4 Phương pháp chưng cất chân không

31

Chương 5 Biến động sinh hóa
5.1 Biến động vi sinh vật

31

5.2 Biến động hóa học

32

5.3 Một số dạng hư hỏng axit axetic

33

5.3.1 Giấm bị đục và giảm độ chua

33

3

5.3.2 Hiện tượng lươn giấm

33

5.3.3 Bọ giấm

34

5.3.4 Ruồi giấm

34

Chương 6 Một số ứng dụng quan trọng của axit axetic
6.1 Ứng dụng trong chế biến mủ cao su

35

6.2 Ứng dụng axit axetic trong công nghệ thực phẩm

35

6.3 Ứng dụng trong công nghiệp thực phẩm

36

Tài liệu tham khảo

38

Chương 1: GIỚI THIỆU
Giấm là rượu đã bị chua.
Giấm là dung dịch nước chứa 3% axid axetic. Giấm có thể tính tuổi từ năm 1000 trước công
nguyên và đời xưa dùng giấm là nước uống Jessus.
1. Lịch sử
Ứng dụng của giấm làm gia vị đã được hàng thế kỉ. Giấm được dùng như vị thuốc, tác
nhân phá hủy và chất bảo quản. Vào thời trung nguyên, những nhà luyện kim đổ giấm lên trên
chì để tạo chì axetate.
Thời kì Phục hưng, làm giấm là nghề đem lại lợi nhuận ở Pháp. Nước này đã sản xuất gần
150 loại giấm có mùi vị từ việc bổ sung tiêu, cỏ ba lá, hoa hồng, thìa là, và mâm xôi. Sản xuất
giấm cũng được phát triển ở Anh, sinh lời đến nỗi năm 1693 Nghị viện thiết lập thuế trên giấm –
bia. Vào thời kì đầu ở Mỹ, sản xuất giấm rượu táo là nền tảng của nông nghiệp và kinh tế hộ gia
đình, được giá gấp 3 lần rượu táo thô truyền thống.

4

Sự chuyển từ rượu hay nước trái cây sang giấm là quá...
1
Lên mem giấm
Lên mem giấm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lên mem giấm - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Lên mem giấm 9 10 751