Ktl-icon-tai-lieu

lí thuyết ôto

Được đăng lên bởi Thành Hồ
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1345 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bài giảng

LÝ THUYẾT ÔTÔ

Chương 1:

LỰC VÀ MOMEN TÁC DỤNG LÊN Ô TÔ TRONG QUÁ
TRÌNH CHUYỂN ĐỘNG
I. ĐƯỜNG ĐẶC TÍNH TỐC ĐỘ CỦA ĐỘNG CƠ:
Để xác định được lực hoặc momen tác dụng lên các bánh xe chủ động của
ô tô cần phải nghiên cứu đường đặc tính tốc độ của động cơ. Đường đặc tính tốc
độ của động cơ là các đồ thị chỉ sự phụ thuộc của công suất có ích N e, momen
xoắn có ích Me, tiêu hao nhiên liệu ge theo số vòng quay n hoặc tốc độ góc ω của
trục khuỷu.
Có 2 loại đường đặc tính tốc độ của động cơ:
- Đường đặc tính tốc độ cục bộ.
- Đường đặc tính tốc độ ngoài (gọi tắt là đường đặc tính ngoài của động cơ)
Đường đặc tính tốc độ ngoài của động cơ nhận được bằng cách thí nghiệm
động cơ trên bệ thử. Khi thí nghiệm trên bệ thử ở chế độ cung cấp nhiên liệu cực
đại, tức là đối với động cơ xăng thì mở bướm ga hoàn toàn và đặt thanh răng của
bơm cao áp ứng với chế độ cung cấp nhiên liệu hoàn toàn đối với động cơ
Diesel.
Đường đặc tính tốc độ cục bộ nhận được khi bướm ga hoặc thanh răng đặt
ở vị trí trung gian.
Như vậy, mỗi động cơ có 1 đường đặc tính ngoài và nhiều đường đặc tính
cục bộ tùy theo vị trí của bướm ga hoặc thanh răng.
Hình (1.1) trình bày đường đặc tính ngoài của động cơ xăng và Diesel.

1a
1b
1c
Hình 1a: Động cơ xăng không hạn chế số vòng quay.
Hình 1b: Động cơ xăng có hạn chế số vòng quay.
Hình 1c: Động cơ Diesel.
Hình 1.1: Đường đặc tính ngoài của động cơ xăng và Diesel
- nmin: số vòng quay trục khuỷu nhỏ nhất mà động cơ có thể làm việc ổn
định ở chế độ toàn tải.
- Mmax: momen xoắn đạt giá trị cực đại (ứng với nM).
- Nmax: công suất đạt giá trị cực đại (ứng với nN).
Động cơ ô tô chủ yếu làm việc trong vùng nM – nN
Qua đồ thị, ta có thể thấy rằng:
- Khi tăng số vòng quay n, thì momen M và công suất N của động cơ tăng
lên.

Bài giảng

LÝ THUYẾT ÔTÔ

-

Khi tăng số vòng quay n lớn hơn giá trị n N, thì công suất N sẽ giảm. Chủ
yếu là do sự nạp hỗn hợp khí kém đi và do tăng tổn thất ma sát trong động
cơ. Ngoài ra khi tăng số vòng quay, sẽ làm tăng tải trọng động, gây hao
mòn nhanh các chi tiết trong động cơ. Vì vậy, khi thiết kế ô tô du lịch, thì
số vòng quay của trục khuỷu động cơ tương ứng với tốc độ cực đại của ô
tô trên đường nhựa tốt nằm ngang không vượt quá 10 – 20% so với số
vòng quay nN.
- Động cơ xăng trên ô tô tải thường có bộ phận hạn chế số vòng quay, nhằm
làm tăng tuổi thọ của động cơ. Bộ phận này nhằm làm giảm lượng nhiên
liệu cung cấp cho động cơ, do đó công suất và momen của động cơ sẽ
giảm và số vòng quay của trục khuỷu sẽ ít hơn giá trị nN.
...
Bài giảng LÝ THUYẾT ÔTÔ
Chương 1:
LỰC VÀ MOMEN TÁC DỤNG LÊN Ô TÔ TRONG QUÁ
TRÌNH CHUYỂN ĐỘNG
I. ĐƯỜNG ĐẶC TÍNH TỐC ĐỘ CỦA ĐỘNG CƠ:
Để xác định được lực hoặc momen tác dụng lên các bánh xe chủ động của
ô cần phải nghiên cứu đường đặc tính tốc độ của động cơ. Đường đặc tính tốc
độ của động các đồ thị chỉ sự phụ thuộc của công suất ích N
e
, momen
xoắn có ích M
e
, tiêu hao nhiên liệu g
e
theo số vòng quay n hoặc tốc độ góc ω của
trục khuỷu.
Có 2 loại đường đặc tính tốc độ của động cơ:
- Đường đặc tính tốc độ cục bộ.
- Đường đặc tính tốc độ ngoài (gọi tắt là đường đặc tính ngoài của động cơ)
Đường đặc tính tốc độ ngoài của động cơ nhận được bằng cách thí nghiệm
động cơ trên bệ thử. Khi thí nghiệm trên bệ thử ở chế độ cung cấp nhiên liệu cực
đại, tức là đối với động cơ xăng thì mở bướm ga hoàn toànđặt thanh răng của
bơm cao áp ứng với chế độ cung cấp nhiên liệu hoàn toàn đối với động
Diesel.
Đường đặc tính tốc độ cục bộ nhận được khi bướm ga hoặc thanh răng đặt
ở vị trí trung gian.
Như vậy, mỗi động cơ 1 đường đặc tính ngoài và nhiều đường đặc tính
cục bộ tùy theo vị trí của bướm ga hoặc thanh răng.
Hình (1.1) trình bày đường đặc tính ngoài của động cơ xăng và Diesel.
1a 1b 1c
Hình 1a: Động cơ xăng không hạn chế số vòng quay.
Hình 1b: Động cơ xăng có hạn chế số vòng quay.
Hình 1c: Động cơ Diesel.
Hình 1.1: Đường đặc tính ngoài của động cơ xăng và Diesel
- n
min
: số vòng quay trục khuỷu nhỏ nhất động thể làm việc ổn
định ở chế độ toàn tải.
- M
max
: momen xoắn đạt giá trị cực đại (ứng với n
M
).
- N
max
: công suất đạt giá trị cực đại (ứng với n
N
).
Động cơ ô tô chủ yếu làm việc trong vùng n
M
– n
N
Qua đồ thị, ta có thể thấy rằng:
- Khing số vòng quay n, thì momen M công suất N của động tăng
lên.
lí thuyết ôto - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
lí thuyết ôto - Người đăng: Thành Hồ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
lí thuyết ôto 9 10 24