Ktl-icon-tai-lieu

Liên kết gen

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 291 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ở ruồi giấm, thân xám (B) là trội so với thân đen
(b), cánh dài (V) là trội so với cánh cụt (v). Biết
một gen qui định một tính trạng
Pt/c: Thân xám, cánh dài x thân đen, cánh cụt
F1 :

100 % thân xám, cánh dài

Lai phân tích:

F1

x

thân đen, cánh cụt

FB : 1 thân xám, cánh dài : 1 thân đen, cánh cụt

Tiết 39

Alfred H.Surtevant

Calvin Bridges

Herman J.Muller

Đúng rồi !

1

2

3

4

* Tạp giao F1
F1:
GF1:
F2:
KG:
KH:

BV
bv

BV
bv

X

BV , bv

BV , bv
BV
BV

BV :
bv

BV :
bv

BV :
BV
2
:
1
bv
BV

bv
1 bv

:

3 Xám, dài : 1 đen, cụt

bv
bv

...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Liên kết gen - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Liên kết gen 9 10 498