Ktl-icon-tai-lieu

Lipid Metabolism (TRAO ĐỔI LIPID)

Được đăng lên bởi ngxdungcea
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 3904 lần   |   Lượt tải: 14 lần
NĂNG LƯỢNG SINH HỌC

Lipid Metabolism (TRAO ĐỔI LIPID)
I. Đại cương về lipid:
1. Định nghĩa:
Lipid là những hợp chất của axit béo với ancol hoặc
aminoacol.
2. Hàm lượng:
Trong cơ thể sống Lipid dự trữ ở mô mỡ chiếm từ 70 – 90 %.
Trong tủy sống, não hàm lượng Lipid cũng khá cao chiếm từ
14 – 20% khối lượng tươi, ngoài ra còn có trong trứng, tinh
trùng,… Trong các hạt có dầu, hàm lượng Lipid rất cao như
hạt thầu dầu có khoảng 65 – 70%, vừng 48 – 63%, lạc 40 –
60%, đậu tương 18%. Hàm lượng dầu trong thực vật thay đổi
nhiều theo giống, cách chăm bón và thời gian thu hoạch.

3. Chức năng:
- Làm nguyên liệu cung cấp năng lượng cho cơ thể
sống có giá trị ca nhất (9,3 kcal/g) so với gluxit (4,1
kcal/g) và protein (4,2 kcal/g).
- Đồng thời với lớp mỡ dưới da có tác dụng cách
nhiệt để giữ nhiệt cho cơ thể.
- Là thành phần cấu tạo quan trọng của các màng
tế bào
- Giữ vai trò sinh học cực kì quan trọng: làm chất
trợ giúp (cofactor) hoạt độg xúc tác của enzyme,
chất vận chuyển điện tử, là sắc tố hấp thu ánh
sáng, yếu tố nhữ hóa, hormon và các chất vận
chuyển thông tin nội bào

Lipogenesis and Lipolysis

Figure 24.14

4. Phân loại: gồm 2 loại
Lipid thuần:
+ glixerin: este của glixerin và axit béo.
+ Xerit (sáp):este của axit báo với ancol có khối lượng phân tử
lớn.
+ Sterit : este của axit béo với ancol mạch vòng (cholesterol)
Lipid tạp:
+ Phospholipid: có chứa thêm một gốc axit phosphoric, thông
thường kèm theo các bazo nitơ và các nhóm thế khác.
Glixerolphotpholipit: ancol là glixerin
Sphingophotpholipit: ancol là Sphigozin
+ Glicolipit: có chứa một axis béo, sphingozin, và đường.
+ Các Lipid phức tạp khác: Sulfolipit, aminolipit,
lipoprotein . ..

MỘT SỐ AXIT BÉO SINH HỌC QUAN TRỌNG

II. TRAO ĐỔI LIPID: (Lipid Metabolism)
1. Năng lượng phân giải Lipid:

Phân giải chất béo bao gồm 2 phần: là phân giải phần
glixerin hay sphingozin và phần axit béo.
Từng phần riêng cũng có những vấn đề rất phức tạp
như phân giải axit béo no, axit béo không no, axit béo
có số cacbon chẵn, axit béo có số cácbon lẻ, axit béo
đơn giản, axit béo phức tạp…. giữa chúng ít nhiều
khác nhau trong cách phân giải

Ví dụ: Năng lượng của quá trình  -oxy hóa axit béo
Về nguyên tắc cũng tương tự như oxy hóa glucose là
cần năng lượng để hoạt hóa ban đầu. Nhưng quá trình này
khác oxy hóa glucose như sau:
O
- Khi hoạt hóa một phân tử
β
axit béo tiêu hao năng lượng
γ
α C −
3
1 O
trong mối liên kết  –phosphat
4
2
của ATP
- Giai đoạn đầu hoạt hóa, năng
lượng chuyển từ ATP đến axit
béo không để pho...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lipid Metabolism (TRAO ĐỔI LIPID) - Người đăng: ngxdungcea
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Lipid Metabolism (TRAO ĐỔI LIPID) 9 10 997