Ktl-icon-tai-lieu

Loài chim

Được đăng lên bởi vuhuyhoanghungyen772002
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 219 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trong thời gian gần đây người ta đã xác định tương đối chính xác về những đối tượng trong véc-tơ
truyền bệnh cúm gia cầm do virus gây bệnh từ khu vực này sang khu vực khác hoặc từ nước này sang
nước khác, trong đó có những loài động vật hoang dã nhất là một số loài chim. Trong số những loài
chim hoang dã chúng ta đặc biệt chú ý hai nhóm sau: Nhóm chim dư cư, nhóm chim được buôn bán
trong nội địa và xuất khẩu.
Ðối với nhóm chim di cư, do điều kiện địa hình, hằng năm vào mùa đông có hàng triệu con chim di
cư đã dừng chân trên đường bay di cư từ Bắc Cực xuống Nam Cực. Mùa đông, các loài chim di cư từ
Siberia (Nga) xuống bán đảo Triều Tiên, qua Trung Quốc, Hồng Công, qua Việt Nam, Thái-lan,
Indonesia, Australia. Mùa xuân các loài chim di cư này lại bay ngược lại. Các điểm dừng chân của các
loài chim di cư ở dải ven biển đồng bằng sông Hồng, chủ yếu ở các cửa sông lớn như: Cửa sông Hồng
(Ba Lạt) thuộc huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Ðịnh, cửa sông Ðáy, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Ðịnh,
cửa sông Thái Bình (tỉnh Thái Bình), cửa sông Văn Úc (huyện Tiên Lãng, Hải Phòng). Các điểm dừng
chân trên đường bay di cư của các loài chim di cư ở dải ven biển đồng bằng sông Cửu Long, chủ yếu
ở các cửa sông lớn như: Cửa Cần Giờ (TP Hồ Chí Minh), cửa Tiền, cửa Hậu, Bảy Háp. Những loài
chim di cư có nguy cơ cao trong vai trò là véc-tơ truyền bệnh, tập trung trong họ vịt, bộ ngỗng. Vào
mùa di cư, những loài vịt hoang dã này thường kiếm ăn tại các bãi triều và các đầm nuôi tôm, nuôi hải
sản. Ðồng thời cũng tại những nơi này, dân địa phương nuôi vịt nhà, ngoài việc cung cấp thức ăn như:
thóc, ngô, con giắt (một loài nhuyễn thể khai thác ở vùng ngập triều) thì họ thả vịt nuôi để tự chúng
kiếm ăn.
Nhiều năm, chúng tôi đã quan sát thấy vịt hoang dã kiếm ăn lẫn các đàn vịt nhà ở các địa phương
thuộc cửa sông Ðáy, sông Hồng, sông Thái Bình. Những con vịt hoang dã này trên đường di cư qua
Việt Nam đã có thời gian dừng chân kiếm ăn tại các bãi triều tại các vùng cửa sông ven biển Trung
Quốc, Hồng Công. Vì thế chúng có thể đã bị nhiễm virus bệnh cúm gia cầm từ những con vịt nhà nuôi
ở các nơi này, rồi lại truyền gây nhiễm sang các con vịt nuôi tại Việt Nam.
Thuộc nhóm này có các loài chim hoang dã có số lượng cá thể nhiều hơn, thường gặp trong các đàn
chim di cư về Việt Nam trong họ vịt như sau: le nâu, ngỗng trời, vịt vàng, vịt đầu vàng, mồng két, vịt
trời, vịt mỏ thìa, vịt đầu đỏ, vịt mốc. Ðối với nhóm chim buôn bán trong nước và xuất khẩu. Hiện nay
nhóm chim được buôn bán trong nội địa với mục...
Trong thời gian gần đây người ta đã xác định tương đối chính xác về những đối tượng trong véc-tơ
truyền bệnh cúm gia cầm do virus gây bệnh từ khu vực này sang khu vực khác hoặc từ nước này sang
nước khác, trong đó những loài động vật hoang nhất một số loài chim. Trong số những loài
chim hoang chúng ta đặc biệt chú ý hai nhóm sau: Nhóm chim cư, nhóm chim được buôn bán
trong nội địa và xuất khẩu.
Ðối với nhóm chim di cư, do điều kiện địa hình, hằng năm vào mùa đông có hàng triệu con chim di
đã dừng chân trên đường bay di từ Bắc Cực xuống Nam Cực. Mùa đông, các loài chim di từ
Siberia (Nga) xuống bán đảo Triều Tiên, qua Trung Quốc, Hồng Công, qua Việt Nam, Thái-lan,
Indonesia, Australia. Mùa xuân các loài chim di cư này lại bay ngược lại. Các điểm dừng chân của các
loài chim di cư ở dải ven biển đồng bằng sông Hồng, chủ yếu ở các cửa sông lớn như: Cửa sông Hồng
(Ba Lạt) thuộc huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Ðịnh, cửa sông Ðáy, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Ðịnh,
cửa sông Thái Bình (tỉnh Thái Bình), cửa sông Văn Úc (huyện Tiên Lãng, Hải Phòng). Các điểm dừng
chân trên đường bay di của các loài chim di dải ven biển đồng bằng sông Cửu Long, chủ yếu
các cửa sông lớn như: Cửa Cần Giờ (TP Hồ Chí Minh), cửa Tiền, cửa Hậu, Bảy Háp. Những loài
chim di nguy cao trong vai trò véc-tơ truyền bệnh, tập trung trong họ vịt, bộ ngỗng. Vào
mùa di cư, những loài vịt hoang dã này thường kiếm ăn tại các bãi triều và các đầm nuôi tôm, nuôi hải
sản. Ðồng thời cũng tại những nơi này, dân địa phương nuôi vịt nhà, ngoài việc cung cấp thức ăn như:
thóc, ngô, con giắt (một loài nhuyễn thể khai thác vùng ngập triều) thì họ thả vịt nuôi để tự chúng
kiếm ăn.
Nhiều năm, chúng tôi đã quan sát thấy vịt hoang kiếm ăn lẫn các đàn vịt nhà các địa phương
thuộc cửa sông Ðáy, sông Hồng, sông Thái Bình. Những con vịt hoang này trên đường di qua
Việt Nam đã thời gian dừng chân kiếm ăn tại các bãi triều tại các vùng cửa sông ven biển Trung
Quốc, Hồng Công. Vì thế chúng có thể đã bị nhiễm virus bệnh cúm gia cầm từ những con vịt nhà nuôi
ở các nơi này, rồi lại truyền gây nhiễm sang các con vịt nuôi tại Việt Nam.
Thuộc nhóm này có các loài chim hoang dã có số lượng cá thể nhiều hơn, thường gặp trong các đàn
chim di về Việt Nam trong họ vịt như sau: le nâu, ngỗng trời, vịt vàng, vịt đầu vàng, mồng két, vịt
trời, vịt mỏ thìa, vịt đầu đỏ, vịt mốc. Ðối với nhóm chim buôn bán trong nước và xuất khẩu. Hiện nay
nhóm chim được buôn bán trong nội địa với mục đích làm chim cảnh làm thực phẩm, tại Nội,
TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Ðà Nẵng, Nha Trang có số lượng lớn.
Bản thân các loài chim hoang đã được buôn bán nuôi làm cảnh đều được bắt từ ngoài thiên
nhiên, qua vận chuyển về các thành phố trên đường đi đã bị nhiễm virus gây bệnh thể do các
phương tiện chuyên chở đã dùng chở chung với các gia cầm từ địa phương này qua địa phương khác,
hoặc đã bị nhiễm từ các ổ dịch cúm gia cầm trước khi bị bắt trong thiên nhiên.
Ngoài ra, Việt Nam vài năm gần đây đã xuất hiện một số sở nhân nuôi chim phục vụ xuất
khẩu. Ðây cũng những nguồn dễ dàng bị nhiễm virus gây bệnh cúm gia cầm. Thí dụ An Giang,
cách thị xã Long Xuyên về phía sông Ðốc khoảng 18-20 km có một trại tư nhân nuôi loài vịt hoang dã
b nâu, nuôi khoảng vài trăm thể. Thực tế đây trại nuôi chim bắt từ thiên nhiên, không phải được
nuôi bằng nguồn giống từ một trại nhân giống nào.
Ngoài hai nhóm chim hoang kể trên, cũng cần phải đề phòng nguy truyền bệnh cúm gia cầm
của một số loài chim hoang dã khác như các loài chim ăn thịt: Diều hâu, cắt lưng hung, đặc biệt một ít
loài ăn xác chết động vật (xác gia cầm bị bệnh cúm gia cầm) như: quạ đen.
Dịch cúm gia cầm hiện nay mối đe dọa đối với các nguồn gien quý hiếm đã được gìn giữ nhiều
năm trong các trung tâm cứu hộ như: Vườn thú Nội Thảo cầm viên TP Hồ Chí Minh. Ðây
những sở lưu giữ nhiều nguồn gien quý hiếm để phục vụ nhân dân, nghiên cứu khoa học bảo
tồn. Hiện có 53 loài chim với 244 cá thể đang sinh sống trong Vườn thú Hà Nội, trong đó đặc biệt chú
ý tới 173 thể thuộc 13 loài chim trong htrĩ đặc biệt quý hiếm Việt Nam. Hai loài: lôi
lam mào trắng và gà lôi lam đuôi trắng là duy nhất có tại Vườn thú Hà Nội. Phần lớn những loài chim
trĩ là những loài quý hiếm giá trị khoa học kinh tế cao. Việt Nam 22 loài trong 49 loài của
thế giới chiếm 46%, trong đó ba loài đặc hữu chỉ Việt Nam: lôi lam mào trắng, lôi
lam đuôi trắng và gà lôi lam mào đen. Như vậy thể coi đâymột bảo tàng đa dạng gien quý hiếm
không những của Việt Nam còn của thế giới. Cần những biện pháp mạnh cấp bách để bảo
tồn chúng.
Trong bối cảnh dịch cúm hiện nay, để bảo vệ, giữ gìn nguồn gien quý hiếm của các loài chim
đang được nuôi nhốt tại các trung tâm cứu hộ, vườn thú, chúng tôi kiến nghị: Trong thời gian dịch
1
Loài chim - Trang 2
Loài chim - Người đăng: vuhuyhoanghungyen772002
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Loài chim 9 10 974