Ktl-icon-tai-lieu

lọc dầu

Được đăng lên bởi Tran Thuong
Số trang: 112 trang   |   Lượt xem: 4674 lần   |   Lượt tải: 13 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT
Bộ môn Lọc - Hóa dầu

--------------------Chuyên đề:
CÁC PHƯƠNG PHÁP HÓA LÝ NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC
XÚC TÁC ỨNG DỤNG TRONG CÔNG NGHỆ LỌC – HÓA
DẦU

Cán bộ giảng dạy
PGS.TS PHẠM XUÂN NÚI

MỞ ĐẦU
 Vật liệu cấu trúc mao quản đã được sử dụng rất thành
công dưới dạng xúc tác cho công nghiệp lọc – hoá dầu
và tổng hợp hữu cơ, việc nghiên cứu các tính chất vật
lí đặc trưng của vật liệu như cấu trúc mao quản,
thành phần hóa học, diện tích bề mặt…của vật liệu
cũng như nghiên cứu các quy luật biến đổi tính chất lí
hoá học xảy ra trong mao quản, trên bề mặt, bên
trong và bên ngoài của hệ là rất cần thiết.
 Trong số các phương pháp vật lí nghiên cứu đặc trưng
cấu trúc của vật liệu xúc tác, phương pháp có nhiều
ứng dụng nhất trong lĩnh vực này là phương pháp
nhiễu xạ Rơnghen và phương pháp đẳng nhiệt hấp
phụ – khử hấp phụ nitơ.

MỞ ĐẦU
 Phương pháp nhiễu xạ Rơnghen dựa trên các ảnh
nhiễu xạ có được khi tia Rơnghen tán xạ trên chất kết
tinh, có thể định tính và định lượng các pha tinh thể
có trong một hỗn hợp và xác định được kích thước
trung bình của hạt. Phương pháp đẳng nhiệt hấp phụ
– khử hấp phụ nitơ nhằm cung cấp các thông số về
vật liệu xúc tác như bề mặt riêng, thể tích mao quản,
đường kính kích thước phân bố mao quản.

Giản đồ nhiễu xạ tia X của Y2O3
Phổ nhiễu xạ tia X của bột Y2O3 được ủ ở các nhiệt độ khác nhau
từ 2500C ÷ 8000C trong thời gian 30 phút được mô tả dưới các hình sau:

Giản đồ nhiễu xạ tia X của Y2O3 ủ 250 0C, 400 0C, 30 phút

Giản đồ nhiễu xạ tia X của Y2O3 ủ 500 0C; 650 0C;700 0C ; 800 0C 30 phút

Xác định kích thước hạt theo giản đồ nhiễu xạ tia X
Các cực đại nhiễu xạ được đưa về cùng một dạng để thuận lợi
việc so sánh. Quan sát trên hình 1.18, nhận thấy độ bán rộng của cực đại
nhiễu xạ thay đổi rất ít khi ủ ở các nhiệt độ khác nhau (6500C, 7000C và
8000C trong 30 phút).
Có thể tính được kích thước trung bình của hạt Y2O3 khi biết
được độ bán rộng của vạch nhiễu xạ cực đại trong phổ tia X theo biểu
thức Scherrer.

650 0C
700 0C

800 0C

với λ = 1, 5406 A0, β ≈ 40 ≈ 7.10 -3 rad, θ ≈ 14,7 0 (tính cho nhiệt độ
800 0C). Theo công thức trên, kết quả thu được D ≈ 14 nm

 Đặc trưng của vật liệu SBA-15 bằng phương pháp nhiễu xạ XRD
Do cấu trúc khác hẳn với các zeolit ZSM-5, MCM-22. Phổ nhiễu
xạ rơnghen của SBA-15 có các vạch điển hình nằm ở các góc rất nhỏ:
2 từ 2-50. Sự phản xạ này do các mao quản SiO2 có kích thước mao
quản lớn sắp xếp song song một cách trật tự.
Qua giản đồ ta
thấy có 1 pik cường độ
lớn...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT
Bộ môn Lọc - Hóa dầu
---------------------
Cán bộ giảng dạy
PGS.TS PHẠM XUÂN NÚI
Chuyên đề:
CÁC PHƯƠNG PHÁP HÓA LÝ NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC
XÚC TÁC ỨNG DỤNG TRONG CÔNG NGHỆ LỌC – HÓA
DẦU
lọc dầu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
lọc dầu - Người đăng: Tran Thuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
112 Vietnamese
lọc dầu 9 10 790