Ktl-icon-tai-lieu

LỚP GIÁP XÁC

Được đăng lên bởi Jimy Phạm
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 11545 lần   |   Lượt tải: 16 lần
LỚP GIÁP XÁC

Họ và Tên:Phạm Văn Toàn
Lớp:K2 Sinh-Liên Thông

LỚP GIÁP XÁC (Crustacea)
I.Đặc điểm chung, hình dạng kích thước, màu sắc, môi
trường sống lớp Giáp Xác
1.Đặc điểm chung: lớp giáp xác hiện biết khoảng 4 vạn loài cơ thể có đặc điểm
-Cơ thể gồm các phần đầu ,ngực và bụn
-Đầu mang 5 đôi phần phụ :đôi râu 1 va đôi râu 2,đôi hàm trên,đôi hàm dưới thứ
nhất và đôi hàm dưới thứ 2.
-các đốt ngực thường còn giữ đôi phần phụ ,còn phần phụ của các đốt bụng có
thể giữ hoặc tiêu giảm tùy nhóm
-phần phụ giữ nguyên hoặc biến đổi từ cấu tạo 2 nhánh
-Hô hấp bằng mang là chủ yếu
-Bài tiết bằng tuyến râu hoặc tuyến hàm
-Phát triển qua ấu trùng nauplius
-Cơ thể có lớp vỏ cứng cuticun ngấm kitin lớn lên bằng hình thức lột xác

2.Hình dạng kích thước màu sắc giáp xác
-Hình dạng ,kích thước của giáp xác rất đa dạng và phong phú thể hiện qua hơn
40000 loài giáp xác được phát hiện
3.Môi trường sống lớp Giáp xác
- sống ở nước, hô hấp bằng mang. Hầu hết các loài giáp xác sống ở biển, bên
cạnh đó cũng có nhiều loài sống ở nước ngọt. Một vài nhóm giáp xác sống ở trên
cạn không phải là những động vật thực sự thành công về mặt tiến hóa vì hầu hết
chúng vẫn đòi hỏi một môi trường ẩm ướt để tồn tại.

II.Hệ thống phân loại,quan hệ họ hàng nguồn gốc tiến hóa
1. Hệ thống phân loại,

Phạm Văn Toàn

Lớp K2 Sinh Liên Thông

1

LỚP GIÁP XÁC

-Lớp giáp xác(crustacea) thuộc phân ngành có mang(Branchiata) thuộc vào ngành Chân
Khớp
-Lớp giáp xác được chia làm 6 phân lớp
1.1. Phân lớp chân chèo ( Remipedia )
Giáp xác cổ,chỉ mới được phát hiện trong những năm 80 của thế kỷ này,sống trong hang
của các đảo có nguồn gốc núi lửa( quần đảo Hâoi),cách ly với nước biển .Cơ thể nhiều
đốt,dài ,thoáng nhìn giống rết,mỗi đốt mang một đôi chi 2 nhánh.
Đại diện:Speleonectes

1.2.Phân lớp giáp đầu (Cephalocarida)
Giáp xác cổ ,chỉ mới được phát hiện vào năm 1975 từ vùng gần bờ Bắc Mỹ,cỡ bé(2,55mm),sống trong bùn đáy biển nông.Đầu có cạnh sau trùm lên đốt ngực đầu tiên.Không
có mắt.Râu trong và râu ngoài ở sau miệng.Hàm trên kém phát triển.Hàm dưới 1 và 2 về
cấu tạo và chức năng chưa sai khác với chân ngực,có 2 nhánh.Thân dài,gồm 10 đốt
ngực,mỗi đốt mang một đôi chân và 9 đốt bụng,không có chân,tận cùng bằng chạc đuôi.
Đại diện:Hutchinsoniella macracantha

1.3.Phân lớp chân mang(Branchiopoda)
Giáp xác cổ,số đốt nhiều và chưa chuyên hoá.Chân ngực dạng lá.Thần kinh bậc
thang.Gồm 4 bộ:

Phạm Văn Toàn

Lớp K2 Sinh Liên Thông

2

LỚP GIÁP XÁC

+Bộ chân mang- Đại diện:Branchiopus
cancriforrmis

+ Bộ vỏ gi...
LỚP GIÁP XÁC
Họ và Tên:Phạm Văn Toàn
Lớp:K
2
Sinh-Liên Thông
LỚP GIÁP XÁC (Crustacea)
I.Đặc điểm chung, hình dạng kích thước, màu sắc, môi
trường sống lớp Giáp Xác
1.Đặc điểm chung: lớp giáp xác hiện biết khoảng 4 vạn loài cơ thể có đặc điểm
-Cơ thể gồm các phần đầu ,ngực và bụn
-Đầu mang 5 đôi phần phụ :đôi râu 1 va đôi râu 2,đôi hàm trên,đôi hàm dưới thứ
nhất và đôi hàm dưới thứ 2.
-các đốt ngực thường còn giữ đôi phần phụ ,còn phần phụ của các đốt bụng có
thể giữ hoặc tiêu giảm tùy nhóm
-phần phụ giữ nguyên hoặc biến đổi từ cấu tạo 2 nhánh
-Hô hấp bằng mang là chủ yếu
-Bài tiết bằng tuyến râu hoặc tuyến hàm
-Phát triển qua ấu trùng nauplius
-Cơ thể có lớp vỏ cứng cuticun ngấm kitin lớn lên bằng hình thức lột xác
2.Hình dạng kích thước màu sắc giáp xác
-Hình dạng ,kích thước của giáp xác rất đa dạng và phong phú thể hiện qua hơn
40000 loài giáp xác được phát hiện
3.Môi trường sống lớp Giáp xác
- sống ở nước, hô hấp bằng mang. Hầu hết các loài giáp xác sống ở biển, bên
cạnh đó cũng có nhiều loài sống ở nước ngọt. Một vài nhóm giáp xác sống ở trên
cạn không phải là những động vật thực sự thành công về mặt tiến hóa vì hầu hết
chúng vẫn đòi hỏi một môi trường ẩm ướt để tồn tại.
II.Hệ thống phân loại,quan hệ họ hàng nguồn gốc tiến hóa
1. Hệ thống phân loại,
Phạm Văn Toàn Lớp K2 Sinh Liên Thông
1
LỚP GIÁP XÁC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
LỚP GIÁP XÁC - Người đăng: Jimy Phạm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
LỚP GIÁP XÁC 9 10 942