Ktl-icon-tai-lieu

Luận văn

Được đăng lên bởi pnminhln
Số trang: 86 trang   |   Lượt xem: 2818 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
________________________

Phạm Thị Phương Chi

SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP MORRIS ĐÁNH GIÁ ĐỘ NHẠY
CÁC THÔNG SỐ TRONG MÔ HÌNH WETSPA

LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC

Hà Nội - 2009

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
________________________

Phạm Thị Phương Chi

SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP MORRIS ĐÁNH GIÁ ĐỘ NHẠY
CÁC THÔNG SỐ TRONG MÔ HÌNH WETSPA

Chuyên ngành: Thủy văn học
Mã số: 60.44.90
LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC

Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Thanh Sơn

Hà Nội - 2009

1

LỜI CẢM ƠN
Luận văn này được thực hiện tại Khoa Khí tượng Thủy văn và
Hải dương học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Luận văn nằm
trong khuôn khổ đề tài nghiên cứu khoa học cấp Đại học Quốc gia
“Phân tích độ nhạy và độ bất định của mô hình WetSpa sử dụng
phương pháp Monte Carlo để dự báo lũ (áp dụng cho lưu vực sông Vệ),
thực hiện một phần công việc của đề tài. Tôi xin gửi lời cảm ơn đến các
thầy cô, đặc biệt là TS. Nguyễn Thanh Sơn và TS. Nguyễn Tiền Giang
đã hướng dẫn tôi thực hiện luận văn này. Tôi xin cảm ơn sự giúp đỡ
của GS. Yongbo Liu ở Trường Đại học Tự do Brussel, là một trong
những người tham gia xây dựng mô hình đã cung cấp cho tôi phiên
bản mới nhất của mã nguồn mô hình WetSpa, cũng như những chỉ
dẫn trong quá trình thay đổi mã nguồn của mô hình bằng ngôn ngữ
lập trình Fortran.
Tôi xin chân thành cảm ơn CN. Nguyễn Thị Thủy, cán bộ viện
nghiên cứu Khí tượng Thủy văn đã cung cấp số liệu mưa và dòng
chảy cũng như những giúp đỡ trong quá trình tính toán bằng mô hình.
Tôi xin gửi lời cảm ơn đến hai bạn sinh viên của Trường đại học
Twente, Hà Lan đã cùng tôi thực hiện nghiên cứu này: Daniël Van
Puten và đặc biệt là Tom Doldersum, người đã giúp đỡ tôi rất nhiều
trong quá trình tìm hiểu về ngôn ngữ lập trình Matlab và ArcView
Avenue.
Cuối cùng xin cảm ơn gia đình và bạn bè đã giúp đỡ, động viên
tôi rất nhiều trong suốt quá trình học tập và thực hiện luận văn.
Do thời gian và kinh nghiệm hạn chế nên khoá luận không tránh
khỏi những thiếu sót, vì vậy tôi rất mong sự góp ý của các thầy cô và
các bạn để luận văn được hoàn thiện hơn.
Học viên
Phạm Thị Phương Chi

2

MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN.......................................................................................................................2
MỤC LỤC ............................................................................................................................3
BẢNG KÝ HIỆU CÁC CHỮ VIẾT TẮT............................................................
ĐẠI HC QUC GIA HÀ NI
TRƯỜNG ĐẠI HC KHOA HC T NHIÊN
________________________
Phm Th Phương Chi
S DNG PHƯƠNG PHÁP MORRIS ĐÁNH GIÁ ĐỘ NHY
CÁC THÔNG S TRONG MÔ HÌNH WETSPA
LUN VĂN THC S KHOA HC
Hà Ni - 2009
Luận văn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận văn - Người đăng: pnminhln
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
86 Vietnamese
Luận văn 9 10 818