Ktl-icon-tai-lieu

Luận văn Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng

Được đăng lên bởi nguyenquocphong1210
Số trang: 101 trang   |   Lượt xem: 2654 lần   |   Lượt tải: 7 lần
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

LỜI MỞ ĐẦU


1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI:
Tiền lương là phần thu nhập của người lao động trên cơ sở số lượng và chất lượng
lao động trong khi thực hiện công việc của bản thân người lao động theo cam kết giữa
chủ doanh nghiệp và người lao động. Đối với doanh nghiệp thì tiền lương là một
khoản chi phí sản xuất. Việc hạch toán tiền lương đối với doanh nghiệp phải thực hiện
một cách chính xác, hợp lý. Tiền lương được trả đúng với thành quả lao động sẽ kích
thích người lao động làm việc, tăng hiệu quả cho doanh nghiệp, thúc đẩy tinh thần
hăng say làm việc, sáng tạo trong quá trình lao động. Ngoài tiền lương chính mà người
lao động được hưởng thì các khoản tiền thưởng, phụ cấp, BHXH, BHYT, BHTN,
KPCĐ là các quỹ xã hội mà người lao động được hưởng, nó thể hiện sự quan tâm của
xã hội, của doanh nghiệp đến từng thành viên trong doanh nghiệp.
Tiền lương luôn là vấn đề được xã hội quan tâm chú ý bởi ý nghĩa kinh tế và xã
hội to lớn của nó.
Đối với doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, tiền lương là một phần không nhỏ của
chi phí sản xuất. Nếu doanh nghiệp vận dụng chế độ tiền lương hợp lý sẽ tạo động lực
tăng năng suất lao động,...
Tiền lương có vai trò tác dụng là đòn bẩy kinh tế tác động trực tiếp đến người
lao động.Chi phí nhân công chiếm tỉ trọng tương đối lớn trong tổng số chi phí sản xuất
của doanh nghiệp.Vì vậy doanh nghiệp cần phải tăng cường công tác quản lí lao động,
công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương cần chính xác, kịp thời để
đảm bảo quyền lợi của người lao động đồng thời tạo điều kiện tăng năng suất lao
động, tiết kiệm chi phí nhân công, đẩy mạnh hoạt động sản xuất và hạ giá thành sản
phẩm.
Đối với người lao động tiền lương có một ý nghĩa vô cùng quan trọng bởi nó là
nguồn thu nhập chủ yếu giúp cho họ đảm bảo cuộc sống của bản thân và gia đình. Do
đó tiền lương có thể là động lực thúc đẩy người lao động tăng năng suất lao động nếu
họ được trả đúng theo sức lao động họ đóng góp, nhưng cũng có thể làm giảm năng
suất lao động khiến cho quá trình sản xuất chậm lại, không đạt hiệu quả nếu tiền lương
được trả thấp hơn sức lao động của người lao động bỏ ra. Ở phạm vi toàn bộ nền kinh
tế, tiền lương là sự cụ thể hơn của quá trình phân phối của cải vật chất do chính người
lao động làm ra. Vì vậy, việc xây dựng tháng lương, bảng lương, lựa chọn các hình
thức trả lương hợp lý để sao cho tiền lương vừa là khoản thu nhập để người lao động
Sinh Viên: Nguyễn Thị Quỳnh Nga

GVHD: Nguyễn Duy Hà Page 1

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
đảm bảo nh...
KHÓA LU N T T NGHI P
LỜI MỞ ĐẦU

1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI:
Tiền lương là phần thu nhập của người lao động trên cơ sở sốợng và chất lượng
lao động trong khi thực hiện công việc của bản thân người lao động theo cam kết giữa
chủ doanh nghiệp người lao động. Đối với doanh nghiệp thì tiền lương một
khoản chi phí sản xuất. Việc hạch toán tiền lương đối với doanh nghiệp phải thực hiện
một cách chính xác, hợp lý. Tiền lương được trả đúng với thành quả lao động sẽ kích
thích người lao động làm việc, tăng hiệu quả cho doanh nghiệp, thúc đẩy tinh thần
hăng say làm việc, sáng tạo trong quá trình lao động. Ngoài tiền lương chính mà người
lao động được hưởng thì các khoản tiền thưởng, phụ cấp, BHXH, BHYT, BHTN,
KPCĐ các quỹ hội người lao động được hưởng, thể hiện sự quan tâm của
xã hội, của doanh nghiệp đến từng thành viên trong doanh nghiệp.
Tiền lương luôn vấn đề được hội quan tâm chú ý bởi ý nghĩa kinh tế
hội to lớn của nó.
Đối với doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, tiềnơng một phần không nhcủa
chi phí sản xuất. Nếu doanh nghiệp vận dụng chế độ tiền lương hợp sẽ tạo động lực
tăng năng suất lao động,...
Tiền lương vai trò tác dụng đòn bẩy kinh tế c động trực tiếp đến người
lao động.Chi phí nhân công chiếm tỉ trọng tương đối lớn trong tổng số chi phí sản xuất
của doanh nghiệp.Vì vậy doanh nghiệp cần phải tăng cường công tác quản lao động,
công tác kế toán tiền lương các khoản trích theo ơng cần chính xác, kịp thời để
đảm bảo quyền lợi của người lao động đồng thời tạo điều kiện tăng ng suất lao
động, tiết kiệm chi phí nhân công, đẩy mạnh hoạt động sản xuất h giá thành sản
phẩm.
Đối với người lao động tiền lương có một ý nghĩa cùng quan trọng bởi
nguồn thu nhập chủ yếu giúp cho họ đảm bảo cuộc sống của bản thân gia đình. Do
đó tiền lương thể động lực thúc đẩy người lao động tăng năng suất lao động nếu
họ được trả đúng theo sức lao động h đóng góp, nhưng cũng thể làm giảm năng
suất lao động khiến cho quá trình sản xuất chậm lại, không đạt hiệu quả nếu tiền lương
được trả thấp hơn sức lao động của người lao động bỏ ra. phạm vi toàn bộ nền kinh
tế, tiền lương sự cụ thể hơn của quá trình phân phối của cải vật chất do chính người
lao động làm ra. vậy, việc xây dựng tháng lương, bảng lương, lựa chọn các nh
thức trả lương hợp để sao cho tiền lương vừa là khoản thu nhập để người lao động
Sinh Viên: Nguy n Th Quỳnh Nga
GVHD: Nguy n Duy Hà Page
1
Luận văn Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận văn Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng - Người đăng: nguyenquocphong1210
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
101 Vietnamese
Luận văn Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng 9 10 372