Ktl-icon-tai-lieu

Lý thuyết điện tử tương tự

Được đăng lên bởi Holmes Milk
Số trang: 136 trang   |   Lượt xem: 3368 lần   |   Lượt tải: 5 lần
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

BÀI TẬP ĐIỆN TỬ TƯƠNG TỰ
Tài liệu dùng cho hệ Đại học - Cao đẳng ngành
Điện - Điện tử và Điện tử - Viễn thông

Biên soạn: Ths. LÊ ĐỨC TOÀN

HÀ NỘI 2009
2

Lời nói đầu
Cuốn này được dùng để giúp sinh viên học môn “Điện tử tương tự”. Đây là cuốn
tài liệu tham khảo bổ ích cho sinh viên ngành Điện tử - Viễn thông và Điện - Điện tử.
Trong quá trình biên soạn tác giả đã trình bày nội dung theo trình tự các chương của
cuốn bài giảng “Điện tử tương tự”.
Nội dung cuốn sách được chia làm 3 phần:
Phần 1 Tóm tắt ngắn gọn lý thuyết theo thứ tự các chương.
Phần 2 Bài tập có lời giải để giúp sinh viên làm quen với cách giải.
Phần 3 Bài tập cho sinh viên tự giải.
Trong quá trình biên soạn mặc dù đã có nhiều cố gắng, nhưng không thể tránh
được sai sót, tác giả mong nhận được sự góp ý của bạn đọc để sửa chữa và bổ sung
thêm.

Tác giả

3

PHẦN I

Chương I

TÓM TẮT LÝ THUYẾT

KHUẾCH ĐẠI VÀ CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN TRONG
KHUẾCH ĐẠI

I. Các tham số cơ bản của một tầng khuếch đại
Khuếch đại là quá trình biến đổi năng lượng có điều khiển, ở đó năng lượng một
chiều của nguồn cung cấp (không chứa thông tin) được biến đổi thành năng lượng
xoay chiều theo tín hiệu điều khiển đầu vào (chứa thông tin) làm cho tín hiệu ra lớn
lên nhiều lần và không méo.
1. Hệ số khuếch đại
K=

Đại lượng đầu ra
Đại lượng tương ứng đầu vào

-

Khuếch đại điện áp ta có KU.

-

Khuếch đại dòng điện ta có KI.

-

Khuếch đại công suất ta có KP.

Vì tầng khuếch đại có chứa các phần tử điện kháng nên K là một số phức.
K = K exp(j.ϕk)

Phần mô đun |K| thể hiện quan hệ về cường độ (biên độ) giữa các đại lượng đầu ra
và đầu vào, phần góc ϕk thể hiện độ dịch pha giữa chúng. Nhìn chung độ lớn của |K| và
ϕk phụ thuộc vào tần số ω của tín hiệu vào.
Đồ thị hàm│K| = f(ω) gọi là đặc tuyến biên độ - tần số của tầng khuếch đại. Đồ
thị hàm ϕk=f(ω) gọi là đặc tuyến pha - tần số của tầng khuếch đại.
Có thể tính │K| theo đơn vị dB theo công thức:
│K| (dB) = 20lg│K|
Nếu có n tầng khuếch đại mắc liên tiếp thì hệ số khuếch đại sẽ là:
KTP = K1.K2…..Kn
Với đơn vị dB sẽ là:
KTP(dB) = K1(dB) + K2(dB) +…….+ Kn(dB)
2. Trở kháng lối vào và lối ra
Trở kháng lối vào, lối ra của tầng khuếch đại được định nghĩa:
ZV =

UV
.
IV

Zr =

Ur
.
Ir

4

3. Méo tần số
Méo tần số là méo do độ khuếch đại của mạch khuếch đại bị giảm ở vùng hai đầu
giải tần. ở vùng tần số thấp có méo thấp M t, ở vùng tần số cao có méo tần số cao M C.
Chúng được xác định theo biểu thức:
Mt =

Trong đó:

K0
;
Kt

MC =

K0
KC

K0 là...
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
BÀI TẬP ĐIỆN TỬ TƯƠNG TỰ
Tài liệu dùng cho hệ Đại học - Cao đẳng ngành
Điện - Điện tử và Điện tử - Viễn thông
Biên soạn: Ths. LÊ ĐỨC TOÀN
HÀ NỘI 2009
2
Lý thuyết điện tử tương tự - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lý thuyết điện tử tương tự - Người đăng: Holmes Milk
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
136 Vietnamese
Lý thuyết điện tử tương tự 9 10 421