Ktl-icon-tai-lieu

Lý thuyết tập mở và ứng dụng trong phân lớp dữ liệu

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 1185 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
Lý thuyết tập mở và ứng dụng trong phân lớp dữ liệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lý thuyết tập mở và ứng dụng trong phân lớp dữ liệu - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
Lý thuyết tập mở và ứng dụng trong phân lớp dữ liệu 9 10 638