Ktl-icon-tai-lieu

Mạ niken bóng

Được đăng lên bởi thanhtam18101994
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 905 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Điện hóa ứng hóa version 2
Trường đại học Khoa Học Tự Nhiên
BÁO CÁO
MẠ NIKEL BÓNG
Phạm Thị Thanh Tâm
Nguyễn Dương Qúy

I.

II.

MỤC ĐÍCH CỦA XI MẠ:

A.

Ăn mòn

B.

Tạo tính chất cơ lý của cấu kiện được mạ

C.

Trang trí làm đẹp sản phẩm kim loại

QUY TRÌNH XI MẠ:

A.

B.

Xử lý bề mặt
1.

Làm sạch cơ học

2.

Tẩy dầu mỡ

3.

Tẩy gỉ

4.

Tẩy bóng

5.

Tẩy nhẹ

Mạ điện
1.

Hiệu suất dòng

2.

Phân bố kim loại

3.

Điện áp bình điện phân

4.

Lớp mạ

5.

Dung dịch mạ

6.

Chế độ mạ

III.

SẢN PHẨM MẠ:

IV.

HƯỚNG NGHIÊN CỨU MỚI

I

MỤC ĐÍCH CỦA XI MẠ:

A.

Ăn mòn

Ăn mòn hóa học: xảy ra trong môi trường khô theo quy luật phản ứng hóa học dị pha:
Ăn mòn sinh hóa: do hoạt động sống của vi sinh vật.
Ăn mòn điện hóa: oxy hóa khử trên bề mặt tiếp xúc của các kim loại trong môi trường điện ly
sinh ra dòng điện.(nguy hiểm nhất, tốc độ lớn, xảy ra ở mọi nơi)
→ Lớp mạ kim loại ngoài tác dụng cách ly kim loại cần bảo vệ bởi môi trường ăn mòn còn tác
động trực tiếp lên bản chất của phản ứng ăn mòn
→ Lớp mạ niken trên nền sắt: mạ các chi tiết máy, phương tiện gia thông đồ gia dụng…vừa
mang tính chất bảo vệ vừa tăng tính thẩm mỹ cho vật được mạ tuy nhiên Ni dương điện hơn Fe
nên khi lớp mạ có khuyết tật thì Fe sẽ bị ăn mòn trước
VÍ DỤ.

B.

Tạo tính chất cơ lý của cấu kiện được mạ

Tăng tính dẫn điện, tăng kích thước, tăng độ cứng bề mặt của vật được mạ

C.

V.

Trang trí làm đẹp sản phẩm kim loại

QUY TRÌNH XI MẠ:

A.

Xử lý bề mặt
Mục đích: đạt được bề mặt có tính chất mong muốn
Mô hình
Làm sạch cơ học
MỤC ĐÍCH: Gia công cơ học là quá trình giúp cho bề mặt vật mạ có độ đồng đều và độ nhẵn
cao, giúp cho lớp mạ bám chắc và đẹp.
1.

PHƯƠNG PHÁP:


mài, đánh bóng (là quá trình mài tinh)



quay xóc đối với các vật nhỏ



chải, phun tia cát hoặc tia nước dưới áp suất cao

Quá trình gia công cơ học làm lớp kim loại bề mặt sản phẩm bị biến dạng, làm giảm độ gắn
bám của lớp mạ sau này. Vì vậy trước khi mạ cần phải hoạt hóa bề mặt trong axit loãng rồi
đem mạ ngay.
HÌNH ẢNH

Tẩy dầu mỡ (độ sạch hóa học)
MỤC ĐÍCH: Bề mặt kim loại sau nhiều công đoạn sản xuất cơ khí, thường dính dầu mỡ, dù rất
mỏng cũng đủ để làm cho bề mặt trở nên kị nước, không tiếp xúc được với dung dịch tẩy, dung
dịch mạ…
2.

PHƯƠNG PHÁP:
Tẩy ankane và cycloankane bằng chất hoạt động hóa học
Tẩy este của glixerol bằng NaOH; Na2CO3
Qúa trình : dung môi hữu cơ như tricloetylen C2HCl3, tetracloetylen C2Cl4, cacbontetraclorua
CCl4… chúng có đặc điểm là hòa tan tốt nhiều loại chất béo, không ăn mòn kim loại, ...
Điện hóa ứng hóa version 2
Trường đại học Khoa Học Tự Nhiên
BÁO CÁO
MẠ NIKEL BÓNG
Phạm Thị Thanh Tâm
Nguyễn Dương Qúy
Mạ niken bóng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mạ niken bóng - Người đăng: thanhtam18101994
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Mạ niken bóng 9 10 433