Ktl-icon-tai-lieu

MA TRẬN

Được đăng lên bởi duytuong
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 147 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GD – ĐT SÔNG HINH
TRƯỜNG THCS TRẦN PHÚ

MA TRẬN HAI CHIỀU

Tiết 10:

Ngày soạn: 09.09.2012
Ngày kiểm tra: 21.09.2012

KIỂM TRA 1 TIẾT (Số 1 – HK I)
Môn: Hóa học 9
Thời gian: 45 phút
Người lập ma trận:
Tên chủ đề
(nội dung,
chương …)

Chủ đề 1:
Oxit

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ

Chủ đề 2:
Axit

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ
Kí duyệt TT

Nhận biết
TN

TL

-ứng dụng của
CaO
-điều chế SO2
trong phòng thí
nghiệm.
-sự phân loại
oxit.

Thông hiểu
TN

TL

TN

TL

- Viết đúng
PTHH của
chuỗi phản ứng

5
1,25
41,67%
-Pha loãng
H2SO4 đặc.
-phân biệt
H2SO4 đặc và
H2SO4 loãng.
-nhận biết dung
dịch muối, axit,
bazơ.
-phản ứng trung
hoà.
-hiện tượng thí
nghiệm.
TCHH của axit.
5
1
3,25
46,47%
10
1
4,5
45%

Vận dụng

Vd ở mức độ
cao hơn
TN

TN

3

1

1,5
50%

6
0,25
8,33%

- Viết đúng
PTHH của
chuỗi phản ứng

Tính nồng độ
mol của các
chất có trong
dung dịch sau
phản ứng.

2
1,5
21,43%

TL

-Tính chất hoá
học của oxit.

1

1

2
20%

3
30%

7

1

6
0,25
3,57%

1

2

Tính thể tích
hidro

2
28,53%
3

3
30%

TL

Cộng

2

4
7
70%

12
0,5
5%

Người lập ma trận

6
10
100%

...
PHÒNG GD – ĐT SÔNG HINH
TRƯỜNG THCS TRẦN PHÚ
Tiết 10: MA TRẬN HAI CHIỀU Ngày soạn: 09.09.2012
KIỂM TRA 1 TIẾT (Số 1 – HK I) Ngày kiểm tra: 21.09.2012
Môn: Hóa học 9
Thời gian: 45 phút
Người lập ma trận:
Tên chủ đề
(nội dung,
chương …)
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng
Vd ở mức độ
cao hơn Cộng
TN TL TN TL TN TL TN TL TN TL
Chủ đề 1:
Oxit
-ứng dụng của
CaO
-điều chế SO
2
trong phòng thí
nghiệm.
-sự phân loại
oxit.
- Viết đúng
PTHH của
chuỗi phản ứng
-Tính chất hoá
học của oxit.
3
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
5 1 1 6 2
1,25
41,67%
1,5
50%
0,25
8,33%
3
30%
Chủ đề 2:
Axit
-Pha loãng
H
2
SO
4
đặc.
-phân biệt
H
2
SO
4
đặc và
H
2
SO
4
loãng.
-nhận biết dung
dịch muối, axit,
bazơ.
-phản ứng trung
hoà.
-hiện tượng thí
nghiệm.
TCHH của axit.
- Viết đúng
PTHH của
chuỗi phản ứng
Tính nồng độ
mol của các
chất có trong
dung dịch sau
phản ứng.
Tính thể tích
hidro
7
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
5 1 2 1 1 6 4
3,25
46,47%
1,5
21,43%
2
28,53%
0,25
3,57%
7
70%
Tổng số câu
10 1 3 1 2 12 6
Tổng số điểm
4,5 3 2 0,5 10
Tỉ lệ
45% 30% 20% 5% 100%
Kí duyệt TT Người lập ma trận
MA TRẬN - Người đăng: duytuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
MA TRẬN 9 10 320