Ktl-icon-tai-lieu

Ma trận đề kiểm tra môn Hóa học lớp 10

Được đăng lên bởi pappypupu92
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 544 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN HUỆ
TỔ HÓA HỌC

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA

Năm học 2015-2016

Trường THPT Nguyễn Huệ
Năm học 2015-2016

KẾ HOẠCH KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ MÔN HÓA HỌC
-Thực hiện đúng quy định của quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THPT do Bộ GDDT ban hành, đủ số
lần kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kì cả lý thuyết và thực hành.
-Bộ môn hóa học trường THPT Nguyễn Huệ thống nhất việc kiểm tra, đánh giá chất lượng học sinh năm
học 2015-2016 như sau:
1.Bài thực hành : Trong mỗi học kì, ở mỗi khối lớp, tổ chuyên môn thống nhất chọn 1 bài thực hành để đánh giá
tính điểm hệ số 1;cụ thể:
a)Học kì I
Khối Tiết Tên bài thực hành
10
34
Bài 20: Bài thực hành 1
Phản ứng oxi hóa-khử
11
9
Bài 6:Bài thực hành 1
Tính axit-bazơ.Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li.
12
11
Bài 8: Thực hành
Điều chế, tính chất hóa học của este và chất béo và cacbohidrat

Khối
10
11
12

b)Học kì 2
Tiết Tên bài thực hành
52
Bài 31: Bài thực hành 4
Tính chất hóa học của oxi, lưu huỳnh.
60
Bài 43:Bài thực hành 5
Tính chất của etanol, glixerol, phenol
50
Bài 30: Thực hành
Tính chất của natri, magie, nhôm và hợp chất của chúng

2)Bài kiểm tra 15 phút: Tất cả các bài kiểm tra 15 phút thực hiện theo hình thức tự luận. Giáo viên dạy lớp nào
tự ra đề , kiểm tra và chấm bài ở lớp đó trên cơ sở nội dung kiến thức và mức độ kiến thức trong ma trận. Tổ bộ
môn thống nhất thực hiện ở các tiết sau:
a) Học kì I
Khối Tuần Tiết Tên bài
5
10
Bài 6: Luyện tập
Cấu tạo nguyên tử
10
14
28
Bài 16: Luyện tập
Liên kết hóa học(tt)
4
8
Bài 5: Luyện tập
Axit, bazơ và muối. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li
11
10
20
Chuyên đề đơn chất hợp chất của nitơ, photpho
14
27
Bài 19: Luyện tập:
Tính chất của cacbon, silic và hợp chất của chúng
12
5
10
Bài 7: Luyện tập
Cấu tạo và tính chất của cacbohidrat
9
18
Bài 12: Luyện tập
Cấu tạo và tính chất của amin, amino axit và protein
b)Học kì 2
Khối Tuần Tiết Tên bài
24
46
Bài 28: Luyện tập: Tính chất của kim loại kiềm, kiềm thổ và một số hợp chất của
chúng
12
29
56
Bài 37: Luyện tập : Tính chất hóa học của sắt và hợp chất của sắt

11
10

21
25
30
24

39
48
57
46

Luyện tập
Bài 33: Luyện tập: Ankin
Luyện tập
Chuyên đề nhóm halogen

30
58
Bài 34: Luyện tập: Axit sunfuric và muối sunfat
3)Đối với các bài kiểm tra định kì
-Tổ bộ môn thống nhất ma trận trước khi ra đề kiểm tra.
- Khối 10,11 có 1 bài kiểm tra theo hình thức 100% trắc nghiệm khách quan , tổ bộ môn thống nhất ở các bài như
sau:
Học kì I : + Khối 10: Tiết 21: Kiểm tra 1 tiết
+ Khố...
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN HU
TỔ HÓA HỌC
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
Năm học 2015-2016
Ma trận đề kiểm tra môn Hóa học lớp 10 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ma trận đề kiểm tra môn Hóa học lớp 10 - Người đăng: pappypupu92
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Ma trận đề kiểm tra môn Hóa học lớp 10 9 10 104