Ktl-icon-tai-lieu

Mạch điện 1

Được đăng lên bởi Đàm Bình
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 476 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 1
MẠCH ĐIỆN VÀ KẾT CẤU HÌNH HỌC CỦA MẠCH

NHỮNG
KHÁI
NIỆM
CƠ BẢN
VỀ
MẠCH
ĐIỆN

CÁC THÔNG SỐ TRẠNG THÁI CỦA MẠCH
CÁC THÔNG SỐ ĐẶC TRƯNG CỦA MẠCH
SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN
QUAN HỆ GIỮA ĐIỆN VÀ DÒNG ĐIỆN TRÊN CÁC
PHẦN TỬ CỦA MẠCH
CÁC LUẬT KIRHOF
PHÂN LOẠI BÀI TOÁN MẠCH

Định nghĩa mạch điện
Trong thực tế thường gặp các thiết bị điện, để khảo sát các thiết bị đó cần phải tìm ra
qui luật của các hiện tượng, các quá trình điện từ xảy ra trong thiết bị đó và xác định
các thông số trạng thái, thông số đặc trưng của quá trình. Đồng thời tìm cách mô tả
qui luật các quá trình bằng phương trình liên hệ giữa các thông số.
Để làm được việc đó ta có thể đưa về 2 mô hình: Mô hình trường và mô hình mạch
MÔ HÌNH TRƯỜNG
giải bài toán trường điện từ với
cường độ điện trường E, cường độ
từ trường H phân bố trong không
gian, theo thời gian. Bài toán này
thường rất khó vì phải giải phương
trình vi phân riêng trong không gian
theo thời gian.

MÔ HÌNH MẠCH
có thể đưa về mô hình mà trạng thái của
quá trình chỉ phân bố theo thời gian t với số
biến thường là hữu hạn. Mô hình này được
gọi là mô hình mạch, Với mô hình này việc
giải bài toán được dễ dàng hơn vì phương
trình liên hệ giữa các biến là phương trình
vi phân thường theo thời gian.

ĐỊNH NGHĨA MẠCH ĐIỆN
Mạch là một mô hình diễn tả sự phân bố khoanh vùng của các quá trình
năng lượng (và tín hiệu) điện từ trong một thiết bị điện, nó được ghép bởi
một số hữu hạn các vật dẫn trong đó các quá trình chuyển hoá, tích luỹ,
truyền đạt, năng lượng (và tín hiệu) điện từ được đặc trưng bởi các điện áp
u(t) và dòng điện i(t) phân bố theo thời gian t.

Kết cấu hình học của mạch

NHÁNH
Là một đoạn mạch gồm
những phần tử ghép nối
tiếp nhau, trong đó có
cùng một dòng điện chạy
thông từ đầu nọ đến đầu
kia, không biến thiên theo
toạ độ không gian dọc
theo nhánh và chỉ biến
thiên theo thời gian t. Ta
ký hiệu số nhánh của
mạch điện bằng chữ m.

NÚT
Là
điểm
gặp
nhau
của từ ba
nhánh trở
lên. Số nút
thường ký
hiệu bằng
chữ n.

VÒNG
(Còn gọi
là
mạch
vòng) Là

lối đi khép
kín
qua
các nhánh

CÂY
là một phần
của mạch gồm
các nhánh (gọi
là cành) nối đủ
các nút theo
một kết cấu hở
không có vòng
nào Số lượng
cành trong cây
là n - 1.

BÙ CÂY
phần mạch
còn lại bù với
cây để tạo
thành mạch
hoàn chỉnh
gọi là bù cây.
Số lượng bù
cây là m - (n1).

* Chú ý: Trong thực tế đôi khi người ta dùng khái niệm nút mở rộng, nó được
định nghĩa là nơi gặp nhau của từ 3 nhánh trở lên. Ví dụ: Tranzixtor có thể coi
là một nút.

i(t)

i1

V1

i3
i(t)

V2

V3

i2

a/

V4

b/

c/
...
MẠCH ĐIỆN VÀ KẾT CẤU HÌNH HỌC CỦA MẠCH
CÁC THÔNG SỐ TRẠNG THÁI CỦA MẠCH
CÁC THÔNG SỐ ĐẶC TRƯNG CỦA MẠCH
SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN
QUAN HỆ GIỮA ĐIỆN VÀ DÒNG ĐIỆN TRÊN CÁC
PHẦN TỬ CỦA MẠCH
CÁC LUẬT KIRHOF
PHÂN LOẠI BÀI TOÁN MẠCH
NHỮNG
KHÁI
NIỆM
CƠ BẢN
VỀ
MẠCH
ĐIỆN
CHƯƠNG 1
Mạch điện 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mạch điện 1 - Người đăng: Đàm Bình
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Mạch điện 1 9 10 713