Ktl-icon-tai-lieu

Mạch điện tử

Được đăng lên bởi tienphat30061995
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 1051 lần   |   Lượt tải: 1 lần
11/2/2012

Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK Tp.HCM

MẠCH ĐIỆN TỬ
Chương 1.
Diode bán dẫn

1

11/2/2012

Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK Tp.HCM

Nội dung
• Diode bán dẫn thông thường
• Chỉnh lưu
• Mạch xén (clippers) và mạch ghim điện áp (Clampers)

• Diode zener

2

11/2/2012

Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK Tp.HCM

Ký hiệu
• Giá trị tại điểm tĩnh Q (quiescent-point): IEQ, VCEQ
• Giá trị một chiều: IE, VCE
• Giá trị tức thời: iE, vCE

• Giá trị tức thời của thành phần thay đổi theo thời gian: ie, vce

3

11/2/2012

Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK Tp.HCM

Giới thiệu
• Diode là một linh kiện điện tử phi tuyến đơn giản nhất.
• Các loại diode:
• Diode chân không,
• Diode khí,
• Diode chỉnh lưu kim loại,
• Diode bán dẫn, vv…
• Các vật liệu bán dẫn thường dùng:
• Silicon (Si)
• Phổ biến nhất

• Germanium (Ge)
• Gallium Arsenide (GaAs)
• Mạch siêu cao tần, phát quang và ứng dụng tần số cao

4

11/2/2012

Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK Tp.HCM

Cấu trúc nguyên tử

5

11/2/2012

Cấu trúc tinh thể

Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK Tp.HCM

6

11/2/2012

Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK Tp.HCM

Các mức năng lượng

7

11/2/2012

Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK Tp.HCM

8

Sự dẫn điện trong chất bán dẫn
• Dòng khuếch tán (diffusion current): Khi có sự thay

đổi mật độ electron (hole)
• Dòng chảy (drift current): Khi có điện trường ngoài

11/2/2012

Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK Tp.HCM

Phân loại bán dẫn
• “Doping”
• Là quá trình đưa vào chất bán dẫn các chất khác cần thiết.
• Bán dẫn loại p
• Chất đưa vào: chất nhận (acceptor material). Ví dụ: Boron (III)
• Cấu trúc tinh thể và sơ đồ mức năng lượng (xem trang sau)
• Phần tử mạng điện chủ yếu: Lỗ trống (positive): p-type material
• Bán dẫn loại n
• Chất đưa vào: chất cho (donor material). Ví dụ: Phosphorus (V).
• Cấu trúc tinh thể và sơ đồ mức năng lượng (xem trang sau).
• Phần tử mang điện chủ yếu: Electron (negative): n-type material

9

11/2/2012

Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK Tp.HCM

Bán dẫn loại p
• Chất đưa vào: Chất nhận (acceptor material). Ví dụ: Boron (III)
• Cấu trúc tinh thể và sơ đồ mức năng lượng

• Phần tử mang điện chủ yếu: Lỗ trống (positive): p-type material

10

11/2/2012

Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK Tp.HCM

Bán dẫn loại n
• Chất đưa vào: Chất cho (donor material). Ví dụ: Phosphorus (V)
• Cấu trúc tinh thể và sơ đồ mức năng lượng

• Phần tử mang điện chủ yếu: Electron(negative): n-type material

11

11/2/2012

Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK Tp.HCM

Diode bán dẫn
• Diode bán dẫn thông thường:
• mạch chỉnh lưu và tách sóng
• Zenner diode:
• tạo đi...
MCH ĐIN T
Chương 1.
Diode bán dẫn
11/2/2012 Khoa Điện Điện tử - ĐHBK Tp.HCM
1
Mạch điện tử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mạch điện tử - Người đăng: tienphat30061995
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
Mạch điện tử 9 10 838