Ktl-icon-tai-lieu

MicroRNA làm giảm tác động của cocaine

Được đăng lên bởi Hanhmy Pham
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 243 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MicroRNA làm giảm
tác động của cocaine

Người sử dụng cocaine sẽ bị nghiện
càng ngày càng nặng. Tuy nhiên, về
lâu dài, cocaine bị hấp thu vào cơ thể
sẽ cảm ứng sự biểu hiện của một loại
vi RNA (microRNA) trong não.
MicroRNA này dường như có khả
năng làm giảm lượng cocaine mà con
nghiện phải dung nạp.
Bộ não có một khả năng đáp ứng lại
với những tín hiệu từ môi trường rất

to lớn và do đó những điều kiện khác
thường cũng dần dần trở nên bình
thường. Việc sử dụng lâu dài những
chất gây nghiện như cocaine, heroin,
và nicotine sẽ dẫn đến sự thích nghi
về mặt thần kinh, làm cho người sử
dụng bị “lờn thuốc”, kém nhạy cảm
với những chất này. Một người
nghiện lâu năm chỉ có phản ứng vừa
phải với một lượng heroin tương đối
lớn, trong khi đó lượng heroin này có
thể gây các phản ứng sốc quá liều đối
với những người mới “tập tành”. Do
đó những con nghiện lâu năm chỉ cảm
thấy bình thường nếu có heroin trong
người, và liều chất gây nghiện phải
ngày càng cao thì mới gây những cảm
giác hưng phấn cho họ. Nhóm nghiên
cứu của Tiến sĩ Paul J. Kenny tại Viện
nghiên cứu Scripps ở bang Florida

(Hoa Kỳ) vừa công bố trên Tạp
chí Nature số 466 (năm 2010) về việc
phát hiện một cơ chế phân tử giới hạn
lượng chất gây nghiện cần cho chuột
đã bị nghiện cocaine trong thời gian
dài.
Những thay đổi trong mạng lưới tế
bào thần kinh (neuron) làm cho phản
ứng của cơ thể đối với một loại chất
gây nghiện giảm dần, thường được
gọi là “quen thuốc”. Sự linh hoạt của
hệ thống nội cân bằng này khởi đầu từ
những phản ứng ở mức phân tử và tế
bào của mạng tế bào thần kinh đối với
những thay đổi môi trường. Chúng có
liên quan đến sự kích hoạt các phản
ứng thích nghi thứ cấp ở mức phân tử
buộc các chức năng tế bào và mạng
thần kinh quay trở lại mức bình

thường. Tuy nhiên, nếu sử dụng chất
gây nghiện trong thời gian dài thì khả
năng thích nghi này sẽ bị phá vỡ, dẫn
đến nhiều thay đổi trong hành vi như
lên cơn nghiện và cảm giác thôi thúc
phải dung nạp thêm thuốc.
Nhóm nghiên cứu trên đã tìm ra một
microRNA, gọi là miR-212, có tác
động làm giảm biểu hiện của một
nhóm gene có liên quan đến hành vi
tìm kiếm thuốc ở chuột. Thí nghiệm
của nhóm cho thấy nếu làm tăng sự
biểu hiện của miR-212 thì lượng
cocaine cần thiết giảm đi ở chuột cho
nghiện đã lâu, trong khi nếu ức chế sự
biểu hiện của microRNA này thì
chuột phải cần có nhiều cocaine hơn.
Các microRNA được nhóm nghiên
cứu của Tiến sĩ Victor Ambros (Đại

học Harvard, bang Massachussetts,
Hoa Kỳ) phát hiện lần đầu tiên vào
năm
1993
ở
tuyến
trùng Caenorh...
MicroRNA làm giảm
tác động của cocaine
Người sử dụng cocaine sẽ b nghiện
càng ngày càng nặng. Tuy nhiên, v
lâu dài, cocaine bhấp thu vào thể
scảm ứng sbiểu hiện của một loại
vi RNA (microRNA) trong não.
MicroRNA này dường như khả
năng làm giảm lượng cocaine mà con
nghiện phải dung nạp.
Bnão một khả ng đáp ứng lại
với những tín hiệu từ môi trường rất
MicroRNA làm giảm tác động của cocaine - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
MicroRNA làm giảm tác động của cocaine - Người đăng: Hanhmy Pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
MicroRNA làm giảm tác động của cocaine 9 10 107