Ktl-icon-tai-lieu

MỎ CÀY NAM

Được đăng lên bởi Su Tri
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 557 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

MỎ CÀY NAM
NHOÙM: HOÙA HOÏC

BÀI 27: NHÔM VÀ HỢP CHẤT CỦA NHÔM
A. NHÔM

BÀI 27: NHÔM VÀ HỢP CHẤT CỦA NHÔM
A. NHÔM

BÀI 27: NHÔM VÀ HỢP CHẤT CỦA NHÔM
A. NHÔM

BÀI 27: NHÔM VÀ HỢP CHẤT CỦA NHÔM
A. NHÔM

BÀI 27: NHÔM VÀ HỢP CHẤT CỦA NHÔM
A. NHÔM

BÀI 27: NHÔM VÀ HỢP CHẤT CỦA NHÔM
A. NHÔM

BÀI 27: NHÔM VÀ HỢP CHẤT CỦA NHÔM
A. NHÔM
Ô tô

Máy bay

Trang trí
Tên lửa

Tàu vũ trụ

BÀI 27: NHÔM VÀ HỢP CHẤT CỦA NHÔM
A. NHÔM

BÀI 27: NHÔM VÀ HỢP CHẤT CỦA NHÔM
A. NHÔM
Đất sét (Al2O3.2SiO2.2H2O)

Mica (K2O.Al2O3.6SiO2)

Boxit (Al2O3.2H2O)

...
TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN
MỎ CÀY NAM
NHOÙM: HOÙA HOÏC
MỎ CÀY NAM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
MỎ CÀY NAM - Người đăng: Su Tri
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
MỎ CÀY NAM 9 10 354