Ktl-icon-tai-lieu

Mô hình tối ưu

Được đăng lên bởi dinhhongngoc051193
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 1715 lần   |   Lượt tải: 2 lần
LÝ THUYẾT MÔ HÌNH TỐI ƯU
Chương 1-Khái niệm chung
1.1. Luận điểm cơ bản của pp tiếp cận hệ thống.


KN hệ thống:

Hệ thống là 1 bộ phận cần nghiên cứu của 1 không gian, có mối liên hệ với các phần còn lại
của không gian đó (môi trường) bởi các liên kết (thông tin).
Hệ thống có cấu trúc nội tại nhất định, gồm nhiều phần tử thuộc nhiều thể loại được liên hệ
với nhau bởi các mối liên kết cũng thuộc nhiều thể loại.
Hệ thống là 1 chỉnh thể có các mối liên hệ bên ngoài và bên trong hay có tính thống
nhất nội tại và ngoại tại.
Tính thống nhất ngoại tại: thể hiện ở mối liên hệ giữa hệ thống với môi trường xung
quanh. Khi xem xét tính thống nhất ngoại tại, ta xác định được mục tiêu, chức năng,
nhiệm vụ của hệ thống và ngược lại.
Tính thống nhất nội tại: thể hiện ở tính phức tạp về cấu trúc và tính trội về cấu trúc của
hệ.
 Tính phức tạp về cấu trúc:


-

-

+Hệ gồm nhiều phần tử và nhiều mối liên hệ giữa các phần tử đó.
Các phần tử gồm nhiều thể loại.(đẩy lý tưởng và trộn lý tưởng)
Các mối liên hệ giữa các phần tử cũng gồm nhiều loại.(nối tiếp, song song, ngược)
+Hệ thống có cấu trúc phân cấp và kèm theo đó là mối quan hệ phục tùng-phối hợp.
Các phần tử con ở dưới phục tùng các phần tử con ở trên.
Các phần tử đồng cấp thì phối hợp với nhau.
→Hệ càng có cấu trúc phức tạp thì càng hoàn thiện và thực hiện tốt các mục tiêu đề
ra.


Tính trội về cấu trúc:
Hệ có các tính chất mà cấu tử riêng rẽ hoặc tập hợp cơ học các phần tử không có
được. Khi ta thêm 1 phần tử mới vào hệ thống, không chỉ làm xuất hiện thêm mối
quan hệ giữa phần tử mới và cũ mà còn làm biến đổi mối quan hệ giữa các phần tử cũ
đến tận gốc rễ.

1.2.Mô hình hóa

Mô hình hóa:



Là chọn ra các nét cơ bản nhất phản ánh đặc điểm công nghệ của hệ thống, từ đó ta trừu tượng
hóa để đưa ra cấu trúc của mô hình và đưa ra hàm toán mô tả bản chất của hệ thống.
Mô hình:



1 mô hình là 1 đối tượng được chủ thể nào đó trên cơ sở sự đồng dạng về cấu trúc, chức năng
thay thế cho 1 nguyên bản tương ứng để giải quyết 1 nhiệm vụ nhất định.
Đặc điểm mô hình:



+Cùng 1 nguyên bản có thể có nhiều mô hình. Chủ thể khác nhau sẽ quan tâm đến các cấu
trúc, chức năng khác nhau của nguyên bản, từ đó đưa ra các mô hình khác nhau.
+Mô hình đơn giản hơn nguyên bản. Mô hình chỉ đồng nhất với nguyên bản về cấu trúc, chức
năng mà chủ thể quan tâm và khác nguyên bản ở những mặt chủ thể không quan tâm.
Muốn có được mô hình, chủ thể phải trừu tượng hóa để tách riêng cấu trúc, chức năng cần
quan tâm và trong 1 mức độ nào đó để đơn g...
LÝ THUYẾT MÔ HÌNH TỐI ƯU
Chương 1-Khái niệm chung
1.1. Luận điểm cơ bản của pp tiếp cận hệ thống.
KN hệ thống:
Hệ thống 1 bộ phận cần nghiên cứu của 1 không gian, mối liên hệ với các phần còn lại
của không gian đó (môi trường) bởi các liên kết (thông tin).
Hệ thống cấu trúc nội tại nhất định, gồm nhiều phần tử thuộc nhiều thể loại được ln hệ
với nhau bởi các mối liên kết cũng thuộc nhiều thể loại.
Hệ thống 1 chỉnh thể các mối liên hệ bên ngoài bên trong hay tính thống
nhất nội tại và ngoại tại.
- Tính thống nhất ngoại tại: thể hiện mối liên hệ giữa hệ thống với môi trường xung
quanh. Khi xem xét tính thống nhất ngoại tại, ta xác định được mục tiêu, chức năng,
nhiệm vụ của hệ thống và ngược lại.
- Tính thống nhất nội tại: thể hiện tính phức tạp về cấu trúc tính trội về cấu trúc của
hệ.
Tính phức tạp về cấu trúc:
+Hệ gồm nhiều phần tử và nhiều mối liên hệ giữa các phần tử đó.
Các phần tử gồm nhiều thể loại.(đẩy lý tưởng và trộn lý tưởng)
Các mối liên hệ giữa các phần tử cũng gồm nhiều loại.(nối tiếp, song song, ngược)
+Hệ thống có cấu trúc phân cấp và kèm theo đó là mối quan hệ phục tùng-phối hợp.
Các phần tử con ở dưới phục tùng các phần tử con ở trên.
Các phần tử đồng cấp thì phối hợp với nhau.
→Hệ càng cấu trúc phức tạp thì càng hoàn thiện thực hiện tốt các mục tiêu đề
ra.
Tính trội về cấu trúc:
Hệ các tính chất mà cấu tử riêng rẽ hoặc tập hợp cơ học các phần t không
được. Khi ta thêm 1 phần tử mới vào hệ thống, không chỉ làm xuất hiện thêm mối
quan hệ giữa phần tử mới và cũcòn làm biến đổi mối quan hệ giữa các phần tử
đến tận gốc rễ.
1.2.Mô hình hóa
Mô hình tối ưu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mô hình tối ưu - Người đăng: dinhhongngoc051193
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Mô hình tối ưu 9 10 860