Ktl-icon-tai-lieu

mô phỏng trong công nghiệp hóa dầu

Được đăng lên bởi Quang Thank
Số trang: 244 trang   |   Lượt xem: 824 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NGUYỄN THỊ MINH HIỀN

MÔ PHỎNG
CÔNG NGHỆ HOÁ HỌC

Nhóm Mô phỏng Công nghệ Hóa học và Dầu khí
Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

`

LỜI GIỚI THIỆU
Trong lĩnh vực công nghệ hoá học hiện nay có rất nhiều phần mềm mô
phỏng của các công ty phần mềm được phát triển và sử dụng rộng rãi trong
thiết kế công nghệ, như: PRO/II, DYNSIM (Simsci); HYSIM, HYSYS, HTFS,
STX/ACX, BDK (AspenTech); UNISIM (Honeywell-UOP); PROSIM,
TSWEET (Bryan Research & Engineering); Design II (Winsim); IDEAS
Simulation; Simulator 42,…, trong đó phổ biến nhất là PRO/II, DYNSIM
(Simsci), HYSYS (AspenTech) và UNISIM (Honeywell-UOP).
Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ hoá học trong thế kỷ 21, đòi hỏi mỗi
kỹ sư công nghệ cần phải hiểu và sử dụng thành thạo ít nhất một trong số các
phần mềm mô phỏng phổ biến trên.
Các phần mềm mô phỏng đều có cơ sở nhiệt động học rất vững chắc và
đầy đủ, khả năng thiết kế linh hoạt, cùng với mức độ chính xác và tính thiết
thực của các hệ nhiệt động cho phép thực hiện các mô hình tính toán rất gần với
thực tế công nghệ. Các công cụ mô phỏng công nghệ rất mạnh phục vụ cho
nghiên cứu tính toán thiết kế công nghệ của các kỹ sư trên cơ sở hiểu biết về
các quá trình công nghệ hoá học, đáp ứng các yêu cầu công nghệ nền tảng cơ
bản cho mô hình hoá và mô phỏng các quá trình công nghệ từ khai thác tới chế
biến trong các nhà máy xử lý khí và nhà máy làm lạnh sâu, cho đến các quá
trình công nghệ lọc hoá dầu và công nghệ hoá học.
Ở mức độ cơ bản, việc hiểu biết và lựa chọn đúng các công cụ mô phỏng
và các cấu tử cần thiết, cho phép mô hình hoá và mô phỏng các quá trình công
nghệ một cách phù hợp và tin cậy. Điều quan trọng nhất là phải hiểu biết sâu
sắc quá trình công nghệ trước khi bắt đầu thực hiện mô phỏng, bởi vì mô phỏng
chỉ cung cấp các công cụ phục vụ cho mô phỏng tính toán công nghệ, mà không
thể suy nghĩ thay cho các kỹ sư.
Trong số đó UNISIM và HYSYS là các phần mềm mô phỏng công nghệ
hóa học đang được sử dụng rộng rãi trong các trường đại học công nghệ. Quyển
sách này sẽ giới thiệu cho sinh viên lần đầu tiên sử dụng UNISIM và có ít hoặc
chưa có kinh nghiệm mô phỏng trên máy tính, và cũng là giáo trình dành cho
sinh viên năm thứ ba của các trường đại học công nghệ, đồng thời quyển sách
có thể sử dụng như một chỉ dẫn cho các khóa học cao hơn trong công nghệ hóa

học, khi đó UNISIM như một công cụ mô phỏng để giải quyết các vấn đề công
nghệ. Hơn nữa có thể sử dụng quyển sách này đồng thời cho cả sinh viên và kỹ
sư thực hành, như một tài liệu hướng dẫn hay một q...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
mô phỏng trong công nghiệp hóa dầu - Người đăng: Quang Thank
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
244 Vietnamese
mô phỏng trong công nghiệp hóa dầu 9 10 871