Ktl-icon-tai-lieu

Mô tả các loài trong giống Rhacophorus

Được đăng lên bởi Buu Phuong
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 150 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1. Rhacophorus calcaneus Smith, 1924 - Ếch cây cựa
Rhacophorus calcaneus M.A. Smith, 1924, Proc. Zool. Soc. London: 228.
Răng lá mía không rõ ràng, lưỡi rộng, xẻ thuỳ ở phía sau. Mõm tròn, hơi nhọn ở
mút; màng nhĩ bé, không rõ. Gờ mõm rõ, vùng má hơi lõm, xiên. Chi trung bình. Ngón
tay có màng gần hoàn toàn trừ ngón I; kích thước ngón I < II < IV < III; màng ngón
chân hoàn toàn. Sau cổ chân có mấu da nhọn khoảng 2 mm. Có nếp da trên khe huyệt.
Thân màu nâu vàng nhạt, có vệt đen mảnh giữa hai mắt, một vệt khác ở trên mõm.
Trên lưng có đốm thẫm lớn màu nâu đen. Phía trước của chi trước, màng da giữa các
ngón tay màu vàng; mặt sau đùi, ống chân màu nâu đỏ, màng da giữa các ngón chân
màu nâu đỏ pha vàng.
2. Rhacophorus dennysi Blanford, 1881 – Chẫu chàng xanh đốm
Răng lá mía dày, chạm phía trước lỗ mũi trong; lưỡi rộng, xẻ thùy ở phía sau.
Mõm tù vượt quá hàm dưới; gờ mõm rõ ràng, vùng má lõm. Mắt lớn, thấy rõ cả khi
nhìn từ phía trên hay phía bên. Màng nhĩ lớn, rõ ràng, nằm gần mắt. Chi dài; màng
hoàn toàn giữa ngón III và IV; mút các ngón tay phình rộng, chiều rộng đĩa ngón thứ
III tương đương với đường kính màng nhĩ; củ khớp dưới ngón lồi rõ, củ bàn tay lớn, rõ
ràng. Màng giữa các ngón chân rộng, hoàn toàn, phủ đến gốc của đĩa ngón chân. Củ
bàn trong lồi rõ, hình bầu dục; đĩa ngón chân bé hơn đĩa ngón tay. Da hơi sần, mặt trên
đầu và thân nổi các nốt sần rất bé. Viền ngoài của ống và bàn chân nhẵn; không có nếp
da sau lỗ huyệt. Mặt trên đầu, thân và hai bên sườn màu xanh lá cây sẫm, mặt dưới
màu trắng bẩn; bụng màu trắng nhạt với một vài các đốm và vết màu nâu nhạt; mặt
trên màng ngón chân màu nâu nhạt.
3. Rhacophorus feae Boulenger, 1893 - Ếch cây phê
Rhacophorus feae G. A. Boulenger, 1893, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova, ser. 2,
13: 338.
Polypedates feae, Nguyễn Văn Sáng, Hồ Thu Cúc, Nguyễn Quảng Trường (2005).
Răng lá mía dày, xếp gần ngang, cách xa nhau, chạm mép trong của bờ trên lỗ
mũi trong. Lưỡi rộng, xẻ thuỳ rộng và sâu ở phía sau. Mõm tròn; gờ mõm tù, vùng má
lõm, hơi xiên. Vùng giữa gian mí mắt và gian mũi rộng, lõm. Màng nhĩ rõ, bằng
khoảng 3/4 lần đường kính mắt. Khớp gối và khớp khuỷu gần chạm nhau khi ép sát
thân. Màng giữa các ngón tay gần hoàn toàn trừ màng giữa ngón I và ngón II đến 1/2
chiều dài ngón. Màng giữa các ngón chân hoàn toàn, vượt quá phần gốc của đĩa ngón.
Nếp da ở cổ bàn tay và cổ bàn chân không tạo thành riềm da. Mặt trên thân đồng màu
xanh với vệt nâu vàng lớn dọc theo gờ mõm, mi mắt và nếp da sau mắt đến trên vai
phía sau...
1. Rhacophorus calcaneus Smith, 1924 - Ếch cây cựa
Rhacophorus calcaneus M.A. Smith, 1924, Proc. Zool. Soc. London: 228.
Răng mía không ràng, lưỡi rộng, xẻ thuỳphía sau. Mõm tròn, hơi nhọn
mút; màng nhĩ bé, không rõ. Gờ mõm rõ, vùng má hơi lõm, xiên. Chi trung bình. Ngón
tay màng gần hoàn toàn trừ ngón I; kích thước ngón I < II < IV < III; màng ngón
chân hoàn toàn. Sau cổ chân có mấu da nhọn khoảng 2 mm. Có nếp da trên khe huyệt.
Thân màu nâu vàng nhạt, vệt đen mảnh giữa hai mắt, một vệt khác trên mõm.
Trên lưng đốm thẫm lớn màu nâu đen. Phía trước của chi trưc,ng da giữa các
ngón tay màu vàng; mặt sau đùi, ống chân màu nâu đỏ, màng da giữa các ngón chân
màu nâu đỏ pha vàng.
2. Rhacophorus dennysi Blanford, 1881 – Chẫu chàng xanh đốm
Răng mía dày, chạm phía trước lỗ i trong; lưỡi rộng, xẻ thùy phía sau.
Mõm vượt quá hàm dưới; gờ mõm ràng, vùng lõm. Mắt ln, thấy cả khi
nhìn từ phía trên hay phía bên. ng nhĩ lớn, ràng, nằm gần mắt. Chi dài; màng
hoàn toàn giữa ngón III IV; mút các ngón tay phình rộng, chiều rộng đĩa ngón thứ
III tương đương với đường kính màng nhĩ; củ khớp dưới ngón lồi rõ, củ bàn tay lớn, rõ
ràng. Màng giữa các ngón chân rộng, hoàn toàn, phủ đến gốc của đĩa ngón chân. Củ
bàn trong lồi rõ, hình bầu dục; đĩa ngón chân bé hơn đĩa ngón tay. Da hơi sần, mặt trên
đầu và thân nổi các nốt sần rất bé. Viền ngoài của ống và bàn chân nhẵn; không có nếp
da sau lỗ huyệt. Mặt trên đầu, thân hai bên sườn màu xanh cây sẫm, mặt dưới
màu trắng bẩn; bụng màu trắng nhạt với một vài các đốm vết màu nâu nhạt; mặt
trên màng ngón chân màu nâu nhạt.
3. Rhacophorus feae Boulenger, 1893 - Ếch cây phê
Rhacophorus feae G. A. Boulenger, 1893, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova, ser. 2,
13: 338.
Polypedates feae, Nguyễn Văn Sáng, Hồ Thu Cúc, Nguyễn Quảng Trường (2005).
Răng mía dày, xếp gần ngang, cách xa nhau, chạm mép trong của bờ trên lỗ
mũi trong. Lưỡi rộng, xthuỳ rộng và sâu ở phía sau. Mõm tròn; gờ mõm tù, vùng má
lõm, hơi xiên. Vùng giữa gian mắt gian i rộng, lõm. Màng nhĩ rõ, bằng
khoảng 3/4 lần đường kính mắt. Khớp gối khớp khuỷu gần chạm nhau khi ép sát
thân. Màng giữa các ngón tay gần hoàn toàn trừ màng giữa ngón I ngón II đến 1/2
chiều dài ngón. Màng giữa các ngón chân hoàn toàn, vượt quá phần gốc của đĩa ngón.
Nếp dacổ bàn tay và cổ bàn chân không tạo thành riềm da. Mặt trên thân đồng màu
xanh với vệt nâu vàng lớn dọc theo gờ mõm, mi mắt nếp da sau mắt đến trên vai
phía sau chi trước.
4. Rhacophorus kio Ohler & Delorme, 2006 - Ếch cây kio
Mô tả các loài trong giống Rhacophorus - Trang 2
Mô tả các loài trong giống Rhacophorus - Người đăng: Buu Phuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Mô tả các loài trong giống Rhacophorus 9 10 98