Ktl-icon-tai-lieu

mô xương

Được đăng lên bởi nanacnsh94
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 3982 lần   |   Lượt tải: 1 lần
A.

MỞ ĐẦU

Bộ xương người chia làm ba phần là xương đầu (gồm các xương mặt và
khối xương sọ), xương thân (gồm xương ức, xương sườn và xương sống) và
xương chi (xương chi trên - tay và xương chi dưới - chân). Tất cả gồm 300
chiếc xương ở trẻ em và 206 xương ở người trưởng thành, dài, ngắn, dẹt khác
nhau hợp lại ở các khớp xương. Trong bộ xương còn có nhiều phần sụn. Khối
xương sọ ở người gồm 8 xương ghép lại tạo ra hộp sọ lớn chứa não. Xương mặt
nhỏ, có xương hàm bớt thô so với động vật vì nhai thức ăn chín và không phải
là vũ khí tự vệ. Sự hình thành lồi cằm liên quan đến các cơ vận động ngôn ngữ.
Cột sống gồm 33 - 34 đốt sống khớp với nhau và cong ở 4 chỗ, thành 2 chữ S
tiếp nhau giúp cơ thể đứng thẳng. Các xương sườn gắn với cột sống và gắn với
xương ức tạo thành lồng ngực, bảo vệ tim và phổi. Xương tay và xương chân có
các phần tương ứng với nhau nhưng phân hóa khác nhau phù hợp với chức năng
đứng thẳng và lao động. Sau đây ta sẽ đi mổ xẻ về cấu trúc, thành phần,cấu
tạo... của xương,các mô xương.
B.

NỘI DUNG

I.

Cấu tạo của mô xương

Mô xương gồm 3 thành phần:chất căn bản xương, mô xương và màng xương.
1.

Chất căn bản xương (chất nền xương):

Chất căn bản xương xương bao gồm chất căn bản và các sợi liên kết vùi trong
chất căn bản. Dưới kính hiển vi điện tử chất căn bản xương mịn, không có cấu trúc,
ưa màu axit tạo thành các lá xương gắn với nhau. Vùi trong chất căn bản là các sợi
collagen và những hốc nhỏ được gọi là ổ xương , các ổ xương được nối thông với
nhau bởi những ống nhỏ gọi là vi quản xương.
Chất căn bản xương được cấu tạo bởi:
Thành phần vô cơ chiếm 70-75% trọng lượng khô chất căn bản xương, trong đó
nhiều nhất là muối canxi và photpho dưới dạng tinh thể hydroxyapatit
Thành phần hữu cơ chiếm 25-30% trọng lượng khô. Trong đó collagen chiếm
90-95%các chất hữu cơ ở dạng sợi, bó sợi hoặc phân tán. Chủ yếu là collagen kiểu
1

I và các glycoaminoglycan kết hợp với các protein. Ngaoif ra còn có một số
glycoprotein đặc hiệu như sialoprotein, osteocalcin liên kết mạnh với ion canxi, có
vai trò lắng đọng canxi của chất căn bản xương.
2.

Mô xương: gồm các loại tế bào xương: tế bào sinh xương, tế bào xương và
tế bào hủy xương
Tiền cốt bào:

Là những tế bào gốc ở vách xương và màng xương. Những tế bào hình thoi
này có nhân hình bào dục hoặc hình que với tế bào chất không có gì đáng chú ý.
Dưới kính hiển vi điện tử có thể phân biệt 2 loại: tiền cốt bào phân hóa thành
tạo cốt bào và tiền cốt bào phân hóa thành hủy cốt bào. Tiền tạo cốt bào có
nguồn gố...
A. MỞ ĐẦU
Bộ xương người chia làm ba phần là xương đầu (gồm các xương mặt và
khối xương sọ), xương thân (gồm xương ức, xương sườn và xương sống) và
xương chi (xương chi trên - tay và xương chi dưới - chân). Tất cả gồm 300
chiếc xương ở trẻ em và 206 xương ở người trưởng thành, dài, ngắn, dẹt khác
nhau hợp lại ở các khớp xương. Trong bộ xương còn có nhiều phần sụn. Khối
xương sọ ở người gồm 8 xương ghép lại tạo ra hộp sọ lớn chứa não. Xương mặt
nhỏ, có xương hàm bớt thô so với động vật vì nhai thức ăn chín và không phải
là vũ khí tự vệ. Sự hình thành lồi cằm liên quan đến các cơ vận động ngôn ngữ.
Cột sống gồm 33 - 34 đốt sống khớp với nhau và cong ở 4 chỗ, thành 2 chữ S
tiếp nhau giúp cơ thể đứng thẳng. Các xương sườn gắn với cột sống và gắn với
xương ức tạo thành lồng ngực, bảo vệ tim và phổi. Xương tay và xương chân có
các phần tương ứng với nhau nhưng phân hóa khác nhau phù hợp với chức năng
đứng thẳng và lao động. Sau đây ta sẽ đi mổ xẻ về cấu trúc, thành phần,cấu
tạo... của xương,các mô xương.
B. NỘI DUNG
I. Cấu tạo của mô xương
Mô xương gồm 3 thành phần:chất căn bản xương, mô xương và màng xương.
1. Chất căn bản xương (chất nền xương):
Chất căn bản xương xương bao gồm chất căn bản và các sợi liên kết vùi trong
chất căn bản. Dưới kính hiển vi điện tử chất căn bản xương mịn, không có cấu trúc,
ưa màu axit tạo thành các lá xương gắn với nhau. Vùi trong chất căn bản là các sợi
collagen và những hốc nhỏ được gọi là ổ xương , các ổ xương được nối thông với
nhau bởi những ống nhỏ gọi là vi quản xương.
Chất căn bản xương được cấu tạo bởi:
Thành phần vô cơ chiếm 70-75% trọng lượng khô chất căn bản xương, trong đó
nhiều nhất là muối canxi và photpho dưới dạng tinh thể hydroxyapatit
Thành phần hữu cơ chiếm 25-30% trọng lượng khô. Trong đó collagen chiếm
90-95%các chất hữu cơ ở dạng sợi, bó sợi hoặc phân tán. Chủ yếu là collagen kiểu
1
mô xương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
mô xương - Người đăng: nanacnsh94
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
mô xương 9 10 463