Ktl-icon-tai-lieu

MÔI TRƯỜNG

Được đăng lên bởi pethannong
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 384 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tên: Nguyễn Thị Ngọc Quý
Mssv: 1437012462
1.

Theo a/c có phải hiện tượng đốt rừng làm rẫy của đồng bào
dân tộc ít người tại một số vùng miền núi ở Việt Nam là
nguyên nhân làm suy giảm nghiêm trọng diện tích rừng tự
nhiên trong khu vực không. Vì sao?
Theo em, hiện tượng đốt rừng làm rẫy của đồng bào dân tộc ít
người tại một số vùng miền núi ở Việt Nam chính là nguyên nhân làm
suy giảm nghiêm trọng diện tích rừng tự nhiên trong khu vực. Vì :
Đốt rừng làm nương rẫy do cây bị chặt phá hết, nên sẽ chỉ còn
trở lại đất, hơn nữa, do là địa hình núi cao, có nhiều cơn mưa đầu
nguồn mạnh và bất chợt, sẽ cuốn trôi hết lớp chất mùn và chất dinh
dưỡng ít ỏi còn lại trên mặt đất, do không có cây cối chắn đỡ nên
nguồn nước ngầm sẽ khô kiệt dần. Đặc biệt, dần dần mảnh đất đó sẽ
trở nên đồi trọc, không còn có thể trồng bất kì một loại cây nào nữa,
rừng chết không hồi phục được. Và hoạt động đốt nưong làm rẫy của
người dân tộc miền núi cũng chính là nguyên nhân gây ra hiện tượng
cháy rừng. Không những gây thiệt hại nghiêm trọng diện tích rừng tự
nhiên mà nghiêm trọng hơn là gây thiệt hại về tính cân bằng sinh
thái, đa dạng sinh học.
Theo số liệu từ sách địa lý lớp 8 thì trong tổng số diện tích rừng
bị mất hàng năm thì khoảng 40-50% là do đốt rừng làm nương rẫy. Ở
Đắc Lắc trong thời gian từ 1991-1996 mất trung bình 3.000 đến
3.500 ha rừng/năm, trong đó trên ½ diện tích rừng bị mất do làm
nương rẫy.
Trong thời kỳ 1945 - 1975 cả nước mất khoảng 3 triệu ha rừng,
bình quân 100.000 ha năm. Quá trình mất rừng diễn ra nhanh hơn ở
giai đoạn 1975 - 1990: mất 2,8 triệu ha, bình quân 140.000 ha/ năm.
Nguyên nhân chính làm mất rừng trong giai đoạn này là do dân số
tăng nhanh, vẫn là “nạn đốt nương làm rẫy” tràn lan, quá trình khai
1

hoang lấy đất trồng các cây công nghiệp như cà phê, chè, cao su và
khai thác gỗ xuất khẩu.
Đặc biệt là phương thức đốt rừng làm rẫy của Người Mông:
Canh tác từ độ cao 700 m trở lên. phát đốt rừng canh tác nương rẫy
liên tục trong một số năm (3-5 năm tuỳ theo chất lượng đất rừng)
đến khi đất bạc màu hoàn toàn không có khả năng canh tác thì bỏ
chuyển sang vùng khác còn rừng, đất tốt. Phương thức này rất tai
hại, đã làm cho rừng không còn khả năng phục hồi; mọc sau nương
rẫy chỉ có lau lách, cỏ tranh, gây nên tình trạng lũ quét, lũ ống khi có
mưa to, đất đai bị xói lở, bào mòn và rửa trôi, dẫn đến tình trạng đất
trống, đồi núi trọc tăng nhanh, diện tích rừng bị giảm trầm trọng.
Điều này thể hiện rõ ở các xã vùng cao: Trung Lý, Mường Lý, Tam
Chung, Pù Nhi, Nhi...
Tên: Nguyễn Thị Ngọc Quý
Mssv: 1437012462
1. Theo a/c phải hiện tượng đốt rừng làm rẫy của đồng bào
dân tộc ít người tại một s vùng miền núi Việt Nam
nguyên nhân làm suy giảm nghiêm trọng diện tích rừng tự
nhiên trong khu vực không. Vì sao?
Theo em, hiện tượng đốt rừng làm rẫy của đồng bào dân tộc ít
người tại một số vùng miền núi ở Việt Nam chính là nguyên nhân làm
suy giảm nghiêm trọng diện tích rừng tự nhiên trong khu vực. Vì :
Đốt rừng làm nương rẫy do cây bị chặt phá hết, nên s chỉ còn
trở lại đất, hơn nữa, do địa hình núi cao, nhiều cơn mưa đầu
nguồn mạnh bất chợt, sẽ cuốn trôi hết lớp chất mùn chất dinh
dưỡng ít ỏi còn lại trên mặt đất, do không cây cối chắn đỡ nên
nguồn nước ngầm sẽ khô kiệt dần. Đặc biệt, dần dần mảnh đất đó sẽ
trở nên đồi trọc, không còn thể trồng bất một loại câyo nữa,
rừng chết không hồi phục được. Và hoạt động đốt nưong làm rẫy của
người dân tộc miền núi cũng chính nguyên nhân gây ra hiện tượng
cháy rừng. Không những gây thiệt hại nghiêm trọng diện tích rừng tự
nhiên mà nghiêm trọng hơn gây thiệt hại về tính cân bằng sinh
thái, đa dạng sinh học.
Theo số liệu từ sách địa lớp 8 thì trong tổng số diện tích rừng
bị mất hàng năm thì khoảng 40-50% là do đốt rừng làm nương rẫy. Ở
Đắc Lắc trong thời gian t 1991-1996 mất trung bình 3.000 đến
3.500 ha rừng/năm, trong đó trên ½ diện tích rừng bị mất do làm
nương rẫy.
Trong thời kỳ 1945 - 1975 cả nước mất khoảng 3 triệu ha rừng,
bình quân 100.000 ha năm. Quá trình mất rừng diễn ra nhanh n
giai đoạn 1975 - 1990: mất 2,8 triệu ha, bình quân 140.000 ha/ năm.
Nguyên nhân chính m mất rừng trong giai đoạn y do dân số
tăng nhanh, vẫn nạn đốt nương làm rẫy” tràn lan, quá trình khai
1
MÔI TRƯỜNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
MÔI TRƯỜNG - Người đăng: pethannong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
MÔI TRƯỜNG 9 10 130