Ktl-icon-tai-lieu

Môn hóa học

Được đăng lên bởi vanhaiql
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 1311 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC
THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ GIỜ
MÔN HÓA HỌC
LỚP 9A TRƯỜNG PTDT BT THCS
NGỌC TEM

CHƯƠNG 5
DẪN XUẤT CỦA
HIĐRÔCACBON.POLIME

BÀI 44: RƯỢU ETYLIC
CTPT:C2H6O
PTK:46

I- TÍNH CHẤT VẬT LÝ

400

ĐỘ RƯỢU LÀ GÌ?

CÁCH PHA CHẾ RƯỢU 450

Rượu 450 cho biết:
- Trong 100 ml rượu 450 có
chứa
45biếtml
rượu etylic
Rượu
450 cho
điều gì?
nguyên chất.

100 ml

55 ml
Nước

45 ml
45 ml
Rượu etylic

Rượu
450
Rượu etylic

Trên nhãn chai rượu có ghi 290 nghĩa là:
A. Trong 100 g rượu 290 có 29 g rượu etylic
nguyên chất.
B. Trong 100 ml rượu 290 có 29 ml rượu etylic
nguyên chất.
C. Trong 1000 ml rượu 290 có 29 ml rượu etylic
nguyên chất.
D. Nhiệt độ sôi của rượu etylic là 290

II- CẤU TẠO PHÂN TỬ

Mô hình phân tử rượu etylic (rỗng)

Mô hình phân tử rượu etylic (đặc)

III- TÍNH CHẤT HÓA HỌC

Thí nghiệm 1
Cách làm
Cho vài giọt rượu
etylic vào chén sứ ,
rồi đốt

Hiện tượng
Rượu etylic cháy với
ngọn lửa màu xanh ,
toả nhiều nhiệt

Nhận xét
Rượu etylic tác dụng
mạnh với oxi khi đốt
nóng

Thí nghiệm 2
Cách làm
Cho mẩu Na vào
cốc đựng rượu
etylic

Hiện tượng
Có bọt khí thoát ra ,
mẩu Na tan dần

Nhận xét
Rượu etylic tác dụng
được với Na

Mô phỏng phương trình phản ứng giữa rượu Etylic và Natri

+

+

IV-ỨNG DỤNG

Nhiên liệu

Sơ đồ ứng dụng của rượu etylic

Hậu quả do uống nhiều rượu.

UỐNG NHIỀU RƯỢU, BIA CÓ HẠI
NHƯ THẾ NÀO?
- Ảnh hưởng đến sức khỏe: bệnh gan,
bệnh tim mạch, bệnh dạ dày, …
- Ảnh hưởng đến gia đình.
- Ảnh hưởng đến xã hội: vi phạm an
toàn giao thông, gây rối trật tự an
ninh khu vực, đường phố, …

V- ĐIỀU CHẾ

CÁCH 1: LÊN MEN TINH BỘT.
Quy trình điều chế rượu etylic bằng cách lên men rượu

Rắc men

Chưng cất

Ủ men

Chưng cất

Chưng cất

Thành rượu

CÁCH 2: Thủy phân Etylen
axit
C 2H 4 + H 2O 
C2H5OH


Thành rượu

• KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

Bai 1: Hãy chọn câu đúng trong các câu sau:
Rượu etylic phản ứng được với Natri vì:

A

Trong phân tử có nguyên tử oxi

B

Trong phân tử có nhóm - OH

C

Trong phân tử có nguyên tử hiđro và nguyên tử oxi

D

Trong phân tử có nguyên tử cacbon, hiđro và oxi

Bài 2.Hãy chọn câu trả lời đúng trong các câu
sau: Cồn 900 có nghĩa là:
A. Dung dịch được tạo thành khi hòa tan 90ml
rượu etylic nguyên chất vào 100ml nước.
B. Dung dịch được tạo thành khi hòa tan 90g
rượu etylic nguyên chất vào 100g nước.
C. Dung dịch được tạo thành khi hòa tan 90g
rượu etylic nguyên chất vào 100ml nước.
D. Trong 100ml dung dịch rượu có chứa 90ml
rượu etylic nguyên chất.

Bai 3: Hãy chọn câu đúng trong các câu sau:
Chất nào sau đây...
NHI T LI T CHÀO M NG CÁC
NHI T LI T CHÀO M NG CÁC
TH Y CÔ GIÁO V D GI
TH Y CÔ GIÁO V D GI
MÔN HÓA H C
MÔN HÓA H C
L P 9A TR NG PTDT BT THCS ƯỜ
L P 9A TR NG PTDT BT THCS ƯỜ
NG C TEM
NG C TEM
Môn hóa học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Môn hóa học - Người đăng: vanhaiql
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Môn hóa học 9 10 331