Ktl-icon-tai-lieu

Một câu chuyện về chyều cao

Được đăng lên bởi tgnhatminh
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 266 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Cao nhất trong thế giớ động vật là hươu cao cổ. Nó cao gấp ba
lần một người đàn ông.
Hươu cao cổ có những cái chân dài, ốm và một cái cổ rất dài.
Nó có thể ngửi, có thể nghe, và nó có thể nhìn rất tốt. Nhưng nó
không thể kêu được. Khi nào nó sợ, nó không thể gây ra bất kì tiếng
động nào. Nó chỉ có thể tiếp tục chạy

...

 !
"#$%&'($&
)*')+'),(
-!)-./01/'-!)%2-,
3)452
Một câu chuyện về chyều cao - Người đăng: tgnhatminh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Một câu chuyện về chyều cao 9 10 51