Ktl-icon-tai-lieu

Một chú ý nhỏ về giải phương trình lượng giác

Được đăng lên bởi nguyentuyen03031992
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 388 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Một chú ý nhỏ về giải phương trình lượng giác

Phải nói ngay là kỹ năng mà tôi trình bày đến các bạn đây không phải là 1 phương pháp vạn
năng (như tôi từng bị kết tội trong 1 buổi giảng dưới Hải Phòng). Nói chung là làm quái gì có
pp vạn năng .. Có chăng chỉ là những nguyên tắc tư duy cơ bản, nói như Polya tức là những
"lối đi có lý" .. Những lối đi có lý giúp người ta bớt mê .. Thế thôi!
Ta bắt đầu bằng một bài toán Đại Số như sau;
Bài Toán: Giải phương trình:
Nhận xét: Đây là một bài toán dễ với những học sinh không quá mất căn bản .. Bạn thường
làm gì để tôi đoán nhé:
Nhẩm thấy
là No đặc biệt.
Lấy
chia cho
ngoài nháp!
Để được
Kết luận: nghiệm phương trình là

;

Bạn làm như thế là rất tốt! tuy nhiên việc "quá điêu luyện" và "tự tin" với những kỹ năng
máy móc như vậy là cả 1 vấn đề rất chi là nguy hại đến tư duy của bạn ... Trên quan điểm
"hủy diệt" bài toán đó thì quả thực chiêu pháp của bạn là "tàn bạo" và vì "thiếu nhân
đạo" nên đôi khi việc bạn mất công thịt nó cụng chả đem lại tác dụng zề .. Nói thế tức là ta
đè chữ "Dục" với lời giải xuống 1 tý đã .. "Gian manh thì sự nó mới TO cái thành .." các
cụ chả dạy thế là gì?
Tôi thì có vài ý như sau:
Nhẩm thấy nghiệm
Số 1 là một "nghiệm đẹp" (ngoài đời oánh nhau vì số 1 ). Tuy nhiên khi vác đi tính toán thì số 1 chưa
"tiện" bằng số 0 (số này bị sida cứ số nào khác ôm (nhân) phải nó cũng sida theo .. ). Thêm nữa cộng
trừ với 0 thì còn gì khoái bằng! (có phải làm cái giề đâu ) ...
Ẩn x ban đầu tý nữa bằng 1 tức là

(t: một tý). Cái "tý" ấy lát nữa sẽ bằng 0. ()

Nếu gặp một phương trình đại số mà có nghiệm
Chúng mình chả mất công .. làm cái gì cả.
Lời giải: Đặt
hơ

phương trình trở thành

thì ... nhân tử cứ gọi là tự .. cởi chuồng ..
Hơ

Bây giờ ta nói đến phương trình lượng giác ...
Ai từng giải các phương trình lượng giác (hay phương trình loại cổ khỉ j khác ..) cũng phải
chấp nhận là quanh đi quẩn lại ta phải:
i- Biến đổi phương trình để ...

-Bắt nhân tử
-Đưa ngay về phương trình cơ bản (đời ít khi dễ tính thế lắm

)

-Làm xuất hiện ẩn phụ ...
ii- Sử dụng các đánh giá đặc biệt để cá biệt hóa sự so sánh trong phương trình (cái này tôi
ghét vì tôi dốt .. BĐT ).
Trong các "trò" cơ bản trên cái trò bắt nhân tử đôi khi rất chi là phiền toái .. Giả dụ mà
bạn gặp kiểu: GPT:
thì chả nói làm giề! Nhưng nếu mà gặp kiểu
√
√
√
√ thì tình hình là rất khác đó ...

Bây giờ "bắt chiếc" cái vẹo vặt ở trên kia với phương trình Đại Số ta có vài ý nghĩ như sau:
1/ Do sự xuất hiện của √
đến π/3 và π/6.

nên ta lọ mọ mò quan...
Mt chú ý nh vgiải phương trình ợng giác
Phải nói ngay kỹ năng mà tôi trình bày đến các bạn đây không phải là 1 phương pháp vạn
năng (như tôi từng bị kết tội trong 1 buổi giảng dưi Hải Phòng). Nói chung là làm quái có
pp vạn năng .. Có chăng chỉ là những nguyên tắc duy bản, nói n Polya tức là những
"lối đi có lý" .. Những lối đi có lý giúp ni ta bớt mê .. Thế thôi!
Ta bắt đầu bằng một bài toán Đại Số như sau;
Bài Toán: Giải phương trình:

Nhận t: Đây là một bài toán d với những học sinh không quá mất căn bản .. Bạn thường
làm đ tôi đoán nhé:
Nhẩm thấy No đặc bit.
Lấy
 chia cho   ngoài nháp!
Đ đưc
  
Kết lun: nghim phương trình ; 
Bạn làm như thế là rất tốt! tuy nhn vic "quá điêu luyện" "t tin" với những kỹ năng
máy móc như vậy là cả 1 vấn đ rất chi là nguy hại đến tư duy của bạn ... Trên quan đim
"hy dit" bài toán đó thì quthực chiêu pháp của bạn "tàn bạo" và vì "thiếu nhân
đạo" nên đôi khi việc bạn mất công tht nó cụng chđem lại tác dng z .. Nói thế tc là ta
đè ch"Dc" với lời giải xuống 1 tý đã .. "Gian manh thì s nó mi TO cái thành .." các
cụ chdạy thế là gì?
Tôi thì có vài ý như sau:
Nhm thy nghim  
S 1 là mt "nghim đp" (ngoài đi oánh nhau vì s 1 ). Tuy nhiên khi vác đi tính toán thì số 1 chưa
"tin" bng s 0 (s này b sida c so khác ôm (nhân) phải nó cũng sida theo .. ). Tm nữa cng
tr vi 0 thì còn gì khoái bng! ( phi làm cái gi đâu ) ...
Ẩn x ban đu tý na bng 1 tc là    (t: mt tý). Cái "tý" y lát na s bng 0. ()
Nếu gp một phương trình đi s mà có nghim thì ... nhân t c gi là t .. ci chung ..
Chúng mình ch mt công .. làm i gì c.
Li giải: Đt   phương trình trở tnh  
   

Hơ
Bây giờ ta nói đến phương trình lượng giác ...
Ai từng giải các phương trình lượng giác (hay phương trình loại cổ kh j khác ..) cũng phải
chấp nhận là quanh đi quẩn lại ta phải:
i- Biến đổi phương trình để ...
Một chú ý nhỏ về giải phương trình lượng giác - Trang 2
Một chú ý nhỏ về giải phương trình lượng giác - Người đăng: nguyentuyen03031992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Một chú ý nhỏ về giải phương trình lượng giác 9 10 7