Ktl-icon-tai-lieu

Một phương pháp vô hướng giải bài toán tối ưu đa mục tiêu

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 59 trang   |   Lượt xem: 1862 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC

NGUYỄN KIM THANH

MỘT PHƯƠNG PHÁP VÔ HƯỚNG HÓA
GIẢI BÀI TOÁN TỐI ƯU ĐA MỤC TIÊU

LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC

THÁI NGUYÊN - 2011

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái NguyênĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC

NGUYỄN KIM THANH

MỘT PHƯƠNG PHÁP VÔ HƯỚNG HÓA
GIẢI BÀI TOÁN TỐI ƯU ĐA MỤC TIÊU

Chuyên ngành: Toán ứng dụng
Mã số: 60.46.36

LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC

Người hướng dẫn khoa học:
PGS.TS. TẠ DUY PHƯỢNG

THÁI NGUYÊN - 2011

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái NguyênLỜI CẢM ƠN
Luận văn này được viết dưới sự hướng dẫn tận tình của PGS.TS. Tạ
Duy Phượng. Tôi xin bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc tới Thầy
và gia đình.
Tôi xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu trường Đại học Khoa học,
Phòng đào tạo và nghiên cứu khoa học đã quan tâm giúp đỡ, tạo mọi điều
kiện thuận lợi cho tôi được học tập tốt.
Tôi xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu và các bạn đồng nghiệp
trường THPT Lưu Nhân Chú - Thái Nguyên đã tạo điều kiện cho tôi hoàn
thành luận văn này.
Tôi xin chân thành cảm ơn bạn bè và gia đình đã hết lòng động viên
tôi trong suốt quá trình học tập và làm luận văn.
Thái Nguyên, ngày 19 tháng 10 năm 2011
Học viên

Nguyễn Kim Thanh

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

iLời nói đầu
Bài toán tối ưu hóa ngày nay đang được nghiên cứu và ứng dụng rộng
rãi vào nhiều lĩnh vực như kĩ thuật, kinh tế và khoa học. Trong thời gian
gần đây, bài toán tối ưu đa mục tiêu được quan tâm nhiều vì nó là mô
hình của nhiều bài toán thực tế. Bài toán tối ưu này có hàm mục tiêu nhận
giá trị vectơ và đòi hỏi các khái niệm mới về nghiệm. Việc tính toán tập
nghiệm, thậm chí là tìm ra một nghiệm của bài toán nói chung là khó. Vì
vậy phát triển các phương pháp số hữu hiệu giải các bài toán tối ưu đa
mục tiêu, hiện nay đang được quan tâm đặc biệt.
Khái niệm cực tiểu đầu tiên được đưa ra bởi Edgeworth năm 1881, và
Pareto năm 1896. Để xây dựng khái niệm này, Pareto đã sử dụng khái
niệm sắp thứ tự theo nón trong không gian ảnh. Sau đó Kuhn và Tucker,
vào năm 1951 đã nghiên cứu kĩ hơn và chặt chẽ hơn bằng toán học. Kể từ
đó bài toán tối ưu đa mục tiêu trở thành một lĩnh vực được nghiên cứu
tích cực. Đã có nhiều nhà toán học nghiên cứu giải quyết bài toán này và
đưa ra nhiều kết quả quan trọng, xem [1,2]
Ở thế kỉ trước, mục tiêu nghiên cứu chính dựa trên các phương pháp
lặp để xác định duy nhất một nghiệm đơn trong một quá...
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
NGUYỄN KIM THANH
MỘT PHƯƠNG PHÁP VÔ HƯỚNG A
GIẢI BÀI TOÁN TỐI ƯU ĐA MỤC TIÊU
LUẬN VĂN THẠC TOÁN HỌC
THÁI NGUYÊN - 2011
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
Một phương pháp vô hướng giải bài toán tối ưu đa mục tiêu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Một phương pháp vô hướng giải bài toán tối ưu đa mục tiêu - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
59 Vietnamese
Một phương pháp vô hướng giải bài toán tối ưu đa mục tiêu 9 10 679