Ktl-icon-tai-lieu

Một số bài tập lượng giác

Được đăng lên bởi mad-hate-99
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 1222 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Tài liệu Ôn thi Đại Học

LỜI NÓI ĐẦU
Các em học sinh thân mến!
Chắc rằng tất cả các em đều có mơ ước thành đạt trên con đường học vấn; Tuy nhiên không
phải dễ dàng bởi trước tiên các em phải bước vào được ngưỡng của Đại học, điều mà không dễ ai
cũng làm được.
Bằng kinh nghiệm của bản thân, tôi viết tài liệu này ngõ hầu trang bị thêm cho các em những
kiến thức, kĩ năng, phương pháp giải các phương trình lượng giác, giúp các em tự tin trước khi bước
vào trường thi;
Mong rằng với kinh nghiệm của tôi cộng với lòng đam mê, khát khao của các em sẽ giúp các
em thành đạt trên đường học vấn.
Tài liệu chia làm 3 phần
Trang
- Phần I: Tóm tắt lý thuyết :
2-6
- Phần II: Phương pháp giải
- 1- Phương trình đưa về phương trình bậc hai đối với một hàm số lượng giác 6-8
2- Phương trình đưa về phương trình đối xứng đối với sinx và cosx
8-11
3-Phương trình đưa về phương trình đẵng cấp bậc n đối với sinx và cosx
10-12
4-Phương trình lượng giác dùng công thức hạ bậc
12-14
5-Phương trình lượng giác đưa về dạng chuẩn dùng công thức nhân ba
14-16
6-Phương trình lượng giác dùng phương pháp đặt ẩn phụ
16-21
7- Phương trình lượng giác dùng phương pháp so sánh
21-25
8- Tìm nghiệm của phương trình thoả mãn điều kiện cho trước
25-27
9- Tìm điều kiện của tham số để phương trình có nghiệm thoả mãn điều kiện cho trước
27-29
10- Giải và biện luận phương trình lượng giác theo tham số
29-31
11- Bài toán hai phương trình tương đương
31-34
12- Một số bài toán dùng nhiều phép biến đổi lượng giác để đưa vế phương trình tích có
nhiều cách giải khác nhau tùy vào cách nhìn
34-37
- Phần III: các bài tập tự luyện.
38-41
Nhâm Thìn 2012

Hoàng Kim Dĩnh

Hong Kim Dĩnh

Trang : 1

Tài liệu Ôn thi Đại Học

PHẦN I :TÓM TẮT GIÁO KHOA
I/ CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC
1) Dấu của hàm số lượng giác
Phần tư
I
HSLG
0ð/2
sin
+
cos
+
tan
+
cot
+
2) Hệ thức cơ bản
cos2  + sin2 = 1 ;
sin 

tan =
,
+ kð, kZ
cos 
2

tan. cotn = 1,  k
kZ

II
ð/2ð
+
-

; cot =

III
ð3ð/2
+
+

IV
3ð/22ð
+
-

cos 
,   kð, kZ
sin 

2

1
sin 2 x
1
cos 2 x

= 1 + cot2

,   kð, kZ

= 1 + tan2

,


2

+ kð, kZ

3) Cung liên quan đặc biet
a) Cung đối nhau :
cos(-) = cos ; sin(-) = - sin ; tan(-) = -tan ; cot(-) = -cot
b) Cung bù nhau
sin (ð-) = sin ; cos(ð-)=-cos ; tan(ð-)= -tan ; cot(ð-)= -cot
c) Cung phụ nhau




sin( -) =cos ; cos( -) =sin; tan( -) =cot ; cot( -) =tan
2

2

2

2

d) Cung hơn kém nhau ð
sin (ð+) = -sin ; cos (ð+) = -cos ; tan(ð+) = tan ; cot(ð+) = cot ;
...
Tài liệu Ôn thi Đại Học
LỜI NÓI ĐẦU
Các em học sinh thân mến!
Chắc rằng tất cả các em đều có mơ ước thành đạt trên con đường học vấn; Tuy nhiên không
phải dễ dàng bởi trước tiên các em phải bước vào được ngưỡng của Đại học, điều mà không dễ ai
cũng làm được.
Bằng kinh nghiệm của bản thân, tôi viết tài liệu này ngõ hầu trang bị thêm cho các em những
kiến thức, kĩ năng, phương pháp giải các phương trình lượng giác, giúp các em tự tin trước khi bước
vào trường thi;
Mong rằng với kinh nghiệm của tôi cộng với lòng đam mê, khát khao của các em sẽ giúp các
em thành đạt trên đường học vấn.
Tài liệu chia làm 3 phần Trang
- Phần I: Tóm tắt lý thuyết : 2-6
- Phần II: Phương pháp giải
- 1- Phương trình đưa về phương trình bậc hai đối với một hàm số lượng giác 6-8
2- Phương trình đưa về phương trình đối xứng đối với sinx và cosx 8-11
3-Phương trình đưa về phương trình đẵng cấp bậc n đối với sinx và cosx 10-12
4-Phương trình lượng giác dùng công thức hạ bậc 12-14
5-Phương trình lượng giác đưa về dạng chuẩn dùng công thức nhân ba 14-16
6-Phương trình lượng giác dùng phương pháp đặt ẩn phụ 16-21
7- Phương trình lượng giác dùng phương pháp so sánh 21-25
8- Tìm nghiệm của phương trình thoả mãn điều kiện cho trước 25-27
9- Tìm điều kiện của tham số để phương trình có nghiệm thoả mãn điều kiện cho trước
27-29
10- Giải và biện luận phương trình lượng giác theo tham số 29-31
11- Bài toán hai phương trình tương đương 31-34
12- Một số bài toán dùng nhiều phép biến đổi lượng giác để đưa vế phương trình tích có
nhiều cách giải khác nhau tùy vào cách nhìn 34-37
- Phần III: các bài tập tự luyện. 38-41
Nhâm Thìn 2012
Hoàng Kim Dĩnh
Hong Kim Dĩnh Trang : 1
Một số bài tập lượng giác - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Một số bài tập lượng giác - Người đăng: mad-hate-99
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
Một số bài tập lượng giác 9 10 32