Ktl-icon-tai-lieu

MỘT SỐ BÀI TOÁN SỐ HỌC LIÊN QUAN ĐẾN LŨY THỪA

Được đăng lên bởi phan-minh-tai
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 8020 lần   |   Lượt tải: 5 lần
www.VNMATH.com

MỘT SỐ BÀI TOÁN SỐ HỌC
LIÊN QUAN ĐẾN LŨY THỪA
Phạm Văn Quốc
(Trường THPT chuyên Khoa Học Tự Nhiên)
Trong các kỳ thi học sinh giỏi chúng ta hay gặp các bài toán số học liên quan
đến lũy thừa như chứng minh sự chia hết, chứng minh sự tồn tại hoặc tìm các
số nguyên thỏa mãn điều kiện,... Trong những năm gần đây, dạng toán này cũng
xuất hiện nhiều trong các đề thi quốc gia, đề thi chọn đội tuyển thi quốc tế
(CĐT) của các nước, các đề dự tuyển và các đề thi Toán quốc tế (IMO). Đây là
những bài toán hay và tất nhiên không dễ nếu không nắm được một số kỹ thuật
cũng như nhận dạng được kiểu bài toán. Các lời giải thường sử dụng công cụ
không khó nhưng chứa đựng nhiều sự tinh tế và sự linh hoạt trong vận dụng kiến
thức. Bài viết dưới đây đề cập đến một số kiến thức cơ bản và kỹ năng liên quan
đến các bài toán dạng này.

I. Kiến thức cơ bản
Trong phần này là một số kiến thức cơ bản nhưng chúng hay được dùng trong
các dạng toán mà ta đang xét: công thức lũy thừa, số mũ "đúng", định lý Fermat,
Định lý Euler, cấp của số nguyên và một số tính chất liên quan hay dùng .
1. Một số khai triển liên quan đến lũy thừa
Định lý 1. Cho
MỘT SỐ BÀI TOÁN SỐ HỌC
LIÊN QUAN ĐẾN LŨY THỪA
Phạm Văn Quốc
(Trường THPT chuyên Khoa Học Tự Nhiên)
Trong các kỳ thi học sinh giỏi chúng ta hay gặp các bài toán số học liên quan
đến lũy thừa như chứng minh sự chia hết, chứng minh sự tồn tại hoặc tìm các
số nguyên thỏa mãn điều kiện,... Trong những năm gần đây, dạng toán y cũng
xuất hiện nhiều trong các đề thi quốc gia, đề thi chọn đội tuyển thi quốc tế
(CĐT) của các nước, các đề dự tuyển và các đề thi Toán quốc tế (IMO). Đây
những bài toán hay và tất nhiên không dễ nếu không nắm được một số kỹ thuật
cũng như nhận dạng được kiểu bài toán. Các lời giải thường sử dụng công cụ
không khó nhưng chứa đựng nhiều sự tinh tế và sự linh hoạt trong vận dụng kiến
thức. Bài viết dưới đây đề cập đến một số kiến thức bản và kỹ năng liên quan
đến các bài toán dạng này.
I. Kiến thức bản
Trong phần y một số kiến thức bản nhưng chúng hay được dùng trong
các dạng toán ta đang xét: công thức lũy thừa, số mũ "đúng", định Fermat,
Định Euler, cấp của số nguyên và một số tính chất liên quan hay dùng .
1. Một số khai triển liên quan đến lũy thừa
Định 1. Cho 𝑛 số nguyên dương, khi đó với 𝑥, 𝑦 bất kỳ ta
𝑥
𝑛
𝑦
𝑛
= (𝑥 𝑦) (𝑥
𝑛1
+ 𝑥
𝑛2
𝑦 + 𝑥
𝑛3
𝑦
2
+ · · · + 𝑥𝑦
𝑛2
+ 𝑦
𝑛1
) ,
𝑥
𝑛
+ 𝑦
𝑛
= (𝑥 + 𝑦) (𝑥
𝑛1
𝑥
𝑛2
𝑦 + 𝑥
𝑛3
𝑦
2
· · · 𝑥𝑦
𝑛2
+ 𝑦
𝑛1
) nếu 𝑛 lẻ,
(𝑥 + 𝑦)
𝑛
= 𝑥
𝑛
+ 𝐶
1
𝑛
𝑥
𝑛1
𝑦 + 𝐶
2
𝑛
𝑥
𝑛2
𝑦
2
+ · · · + 𝐶
𝑛1
𝑛
𝑥𝑦
𝑛1
+ 𝑦
𝑛
.
Ta y bắt đầu bằng dụ sau.
dụ 1. (Romania 2002) Cho 𝑘, 𝑛 các số nguyên dương với 𝑛 > 2. Chứng
minh rằng phương trình
𝑥
𝑛
𝑦
𝑛
= 2
𝑘
không nghiệm nguyên dương.
Lời giải.
Giả sử phương trình nghiệm nguyên dương (𝑥, 𝑦). Nếu gcd (𝑥, 𝑦) = 𝑑 >
1 𝑑 | 2
𝑘
nên 𝑑 lũy thừa của 2. Bằng cách chia hai vế cho 𝑑
𝑛
, ta thể giả sử
gcd (𝑥, 𝑦) = 1 và suy ra 𝑥, 𝑦 lẻ.
1
www.VNMATH.com
MỘT SỐ BÀI TOÁN SỐ HỌC LIÊN QUAN ĐẾN LŨY THỪA - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
MỘT SỐ BÀI TOÁN SỐ HỌC LIÊN QUAN ĐẾN LŨY THỪA - Người đăng: phan-minh-tai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
MỘT SỐ BÀI TOÁN SỐ HỌC LIÊN QUAN ĐẾN LŨY THỪA 9 10 849