Ktl-icon-tai-lieu

Một số bài toán về dãy số _ Nguyễn Thành Giáp

Được đăng lên bởi xuan-truong-le
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 1560 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Một số bài toán về dãy số
Nguyễn Thành Giáp
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên; Khoa Toán - Cơ - Tin học
Chuyên ngành: Phương pháp toán sơ cấp; Mã số: 60 46 40
Người hướng dẫn : TS. Phạm Văn Quốc
Năm bảo vệ: 2011
Abstract. Hệ thống hóa kiến thức cơ bản về dãy số, số học, phương pháp sai phân sẽ được
dùng để giải quyết các bài toán trong các chương sau. Trình bày một số vấn đề về tính chất
số học của dãy số như tính chia hết, tính nguyên, tính chính phương…và nêu ra các phương
pháp giải toán, phân tích các bài toán cụ thể. Đề cập đến một số bài toán về giới hạn dãy số
như: giới hạn của tổng, dãy con và sự hội tụ của dãy số, dãy số xác định bởi phương trình
cùng với phương pháp giải cụ thể cho từng dạng toán
Keywords. Toán học; Toán sơ cấp; Dãy số; Số học

Content.

MỞ ĐẦU
Dãy số là một lĩnh vực khó và rất rộng, trong các đề thi học sinh giỏi quốc gia, quốc
tế cũng thường xuất hiện các bài toán về dãy số. Để giải được các bài toán về dãy số đòi hỏi
người làm toán phải có kiến thức tổng hợp về số học, đại số, giải tích. Các vấn đề liên quan
đến dãy số cũng rất đa dạng và cũng có nhiều tài liệu viết về vấn đề này, các tài liệu này
cũng thường viết khá rộng về các vấn đề của dãy số, các vấn đề được quan tâm nhiều hơn là
các tính chất số hoc và tính chất giải tích của dãy số.
Tính chất số học của dãy số thể hiện như tính chia hết, tính nguyên, tính chính
phương… , tính chất giải tích có nhiều dạng nhưng quan trọng là các bài toán tìm giới hạn
dãy số. Các bài toán về dãy số thường là các bài toán hay và khó, tác giả luận văn đã sưu
tầm, chọn lọc và phân loại theo từng chủ đề
Luận văn với đề tài “Một số bài toán về dãy số” có mục đích trình bày một cách hệ
thống, chi tiết tính chất số học của dãy số, giới hạn dãy số. Luận văn được trình bày với 3
chương.

1

Chƣơng 1. Một số kiến thức chuẩn bị. Chương này hệ thống lại kiến thức cơ bản
nhất về dãy số, số học, phương pháp sai phân sẽ được dùng để giải quyết các bài toán trong
các chương sau.
Chƣơng 2. Tính chất số học của dãy số. Chương này trình bày một số vấn đề về tính
chất số học của dãy số như tính chia hết, tính nguyên, tính chính phương… và nêu ra các
phương pháp giải toán, phân tích các bài toán cụ thể.
Chƣơng 3. Giới hạn của dãy số. Chương này đề cập đến một số bài toán về giới hạn
dãy số như: Giới hạn của tổng, dãy con và sự hội tụ của dãy số, dãy số xác định bởi phương
trình cùng với phương pháp giải cụ thể cho từng dạng toán.

Chƣơng 1
MỘT SỐ KIẾN THỨC CHUẨN BỊ
1.1.DÃY SỐ
1.1.1.Định nghĩa
Mỗi hàm số u xác...
1
Một số bài toán về dãy số
Nguyễn Thành Giáp
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên; Khoa Toán - - Tin học
Chuyên ngành: Phương pháp toán sơ cấp; Mã số: 60 46 40
Người hướng dẫn : TS. Phạm Văn Quốc
Năm bảo vệ: 2011
Abstract. Hệ thống hóa kiến thức bản về dãy số, số học, phương pháp sai phân sẽ được
dùng để giải quyết các bài toán trong các chương sau. Trình bày một số vấn đề về tính chất
số học của dãy số như tính chia hết, tính nguyên, tính chính phương…và nêu ra các phương
pháp giải toán, phân tích các bài toán cụ thể. Đề cập đến một số bài toán về giới hạn y số
như: giới hạn của tổng, dãy con sự hội tụ của dãy số, dãy số xác định bởi phương trình
cùng với phương pháp giải cụ thể cho từng dạng toán
Keywords. Toán học; Toán sơ cấp; Dãy số; Số học
Content.
MỞ ĐẦU
Dãy số một lĩnh vực khó rất rộng, trong các đề thi học sinh giỏi quốc gia, quốc
tế cũng thường xuất hiện các bài toán về y số. Để giải được các i toán về dãy số đòi hỏi
người làm toán phải có kiến thức tổng hợp về số học, đại số, giải tích. c vấn đề liên quan
đến dãy số cũng rất đa dạng cũng nhiều tài liệu viết vvấn đề y, các tài liệu y
cũng thường viết khá rộng về các vấn đề của dãy số, các vấn đề được quan tâm nhiều hơn là
các tính chất số hoc và tính chất giải tích của dãy số.
Tính chất số học của y số thể hiện như tính chia hết, tính nguyên, tính chính
phương… , tính chất giải tích nhiều dạng nhưng quan trọng các bài toán tìm giới hạn
dãy số. Các bài toán về dãy số thường c bài toán hay khó, tác giả luận văn đã sưu
tầm, chọn lọc và phân loại theo từng chủ đề
Luận văn với đề tài Một số bài toán về dãy sốmục đích trình y một cách hệ
thống, chi tiết tính chất số học của y số, giới hạn dãy số. Luận n được trình y với 3
chương.
Một số bài toán về dãy số _ Nguyễn Thành Giáp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Một số bài toán về dãy số _ Nguyễn Thành Giáp - Người đăng: xuan-truong-le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Một số bài toán về dãy số _ Nguyễn Thành Giáp 9 10 536