Ktl-icon-tai-lieu

Một số chất có hoạt tính sinh học

Được đăng lên bởi duyenngami
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 958 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐH KHTN-ĐHQGHN
Khoa: Hóa Học


BÀI TIỂU LUẬN CHƯƠNG 3
Môn : Hóa dược đại cương
Giảng viên : Nguyễn Văn Đậu
Sinh viên : Đinh Thị Duyên
MSV: 12000122
Lớp: K57D

Bài viết không ít hơn 10 trang A4 về các vấn đề sau:
1) Cấu trúc vi khuẩn
2) Phân loại vi khuẩn
3) Tìm hiểu tác dụng điều trị của các sunfamit phổ biến

Bài làm
1: Cấu trúc vi khuẩn

Sinh vật nhân sơ hay sinh vật tiền nhân hoặc sinh vật nhân nguyên
thủy (Prokaryote) là nhóm sinh vật mà tế bào không có màng nhân. Tuy
nhiên, trong tế bào của một số loài Planctomycetales, ADN được bao bọc
bởi một màng đơn. Đặc điểm chính để phân biệt với các sinh vật nhân
chuẩn được các nhà sinh học phân tử thường sử dụng là trình tự gene mã
hóa cho rRNA.
Sinh vật nhân sơ cũng không có các bào quan và cấu trúc nội bào điển
hình của tế bào eukaryote. Hầu hết các chức năng của các bào quan như
ty thể, lục lạp, bộ máy Golgi được tiến hành trên màng sinh chất. Sinh vật
nhân sơ có 3 vùng cấu trúc chính là:
1.

tiên mao (flagella), tiêm mao, hay lông nhung (pili) - là các protein
bàm trên bề mặt tế bào;

2.

vỏ tế bào bao gồm capsule, thành tế bào và màng sinh chất;

3.

vùng tế bào chất có chứa ADN genome, các ribosome và các thể
vẩn (inclusion body).

Các đặc trưng:



Tế bào chất của sinh vật nhân sơ là phần dịch lỏng chiếm hầu hết
thể tích tế bào, khuếch tán vật chất và chứa các hạt ribosome nằm tự
do trong tế bào.



Màng sinh chất là lớp phospholipid kép phân tách phần tế bào chất
với môi trường xung quanh. Màng sinh học này có tính bán thấm, hay
còn gọi là thấm có chọn lọc.



Hầu hết các sinh vật nhân sơ đều có thành tế
bào (trừ Mycoplasma, Thermoplasma (archaea), và Planctomycetales.
Chúng được cấu tạo từ peptidoglycan và hoạt động như một rào cản
phụ để chọn lọc những chất vào ra tế bào. Thành tế bào cũng giúp vi
khuẩn giữ nguyên hình dạng và không bị tác động của áp suất thẩm
thấu trong môi trườngnhược trương.



Nhiễm sắc thể của sinh vật nhân sơ thường là một phân
tử ADN dạng vòng (trừ vi khuẩn Borrelia burgdorferi gây bệnh Lyme).
Mặc dù không phải có cấu trúc nhân hoàn chỉnh, ADN được cô đặc
trong hạch nhân. Tế bào sinh vật nhân sơ còn chứa những cấu trúc
ADN ngoài nhiễm sắc thể gọi là plasmid, nó cũng có dạng vòng nhưng
nhỏ hơn ADN nhiễm sắc thể. Trên các plasmid thường chứa các gene
có chức năng bổ sung, ví dụ kháng kháng sinh.



Sinh vật nhân sơ mang các tiên mao giúp tế bào di chuyển chủ động
trong môi trường.

2: Phân loại vi khuẩn
Việc phân loại vi khuẩn nói riêng và vi sinh vật nói chun...
TRƯỜNG ĐH KHTN-ĐHQGHN
Khoa: Hóa Học

BÀI TIỂU LUẬN CHƯƠNG 3
Môn : Hóa dược đại cương
Giảng viên : Nguyễn Văn Đậu
Sinh viên : Đinh Thị Duyên
MSV: 12000122
Lớp: K57D
Một số chất có hoạt tính sinh học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Một số chất có hoạt tính sinh học - Người đăng: duyenngami
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Một số chất có hoạt tính sinh học 9 10 174