Ktl-icon-tai-lieu

Một số dạng cơ bản và cách giải giới hạn dạng vô định

Được đăng lên bởi thachthanhthat1995
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 466 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Một số dạng cơ bản và cách giải giới hạn dạng vô định
0/0
Khi giải các bài toán về giới hạn thì chắc chắn chủ yếu chúng ta luôn gặp dạng vô
định.Giới hạn dạng là một trong những dạng vô định đó.Với tư liệu tham khảo là cuốn
Hàm số của tác giả Trần Phương và trong quá trình học tập mình rút ra được một số kinh
nghiệm khi giải giới hạn dạng này.
I)Dạng 1:

với P(x),Q(x) đều là các đa thức sao cho

với

Nếu

thì phân tích tiếp

Quá trình khử dạng vô định là quá trình khử các nhân tử chung
nhận được giới hạn xác định tức là

Ví dụ 1:
Tìm giới hạn:

Bài giải:

II)Dạng 2

-->

sẽ dừng lại khi

với

và f(x),g(x) chứa căn thức đồng bậc.

Phương pháp :Sử dụng các hằng đẳng thức để nhân liên hợp ở tử và mẫu nhằm trục các
nhân tử

ra khỏi căn thức :

Ví dụ 2:
Tìm giới hạn:

Bài giải:

Dạng III)

với

và (f) chứa căn thức không bồng bậc.

Phương pháp giải:

với

Biến đổi:
đã là dạng II rồi.
Ví dụ 3:Tìm giới hạn:

Bài giải:

đến đây

CHÚ Ý: Việc thêm bớt hằng số chỉ có tính tương đối bởi vì không phải bài toán giới hạn
nào cũng ra dưới dạng chính tắc nên chúng ta cần linh hoạt hơn trong khi giải bài tập giới
hạn.
Ví dụ 4:Tìm giới hạn:

Trong trường hợp này nếu ta thêm bớt 1 thì không ổn bởi vì chỉ khử được một lần x ( dưới
mẫu là
mà)
nên ta sẽ thêm bớt một đại lượng f(x) sao cho
thì ta thêm bớt f(x) sao cho
dạng II).
Bài giải:

Sau đây là một số bài tập áp dụng:
Tìm giới hạn:
Bài 1:

Bài 2:

(Tổng quát là khi
với u(x) và (v(x) như trên

Bài 3:

Bài 4:

Bài 5:
Bài 6:

Bài 7:

Bài 8:

Bài 9:

Bài 10:

...
Một số dạng cơ bản và cách giải giới hạn dạng vô định
0/0
Khi giải các bài toán về giới hạn thì chắc chắn chủ yếu cng ta ln gặp dạng vô
định.Giới hạn dạng là một trong những dạng định đó.Với tư liệu tham khảo cuốn
Hàm số của tác giả Trần Phương và trong q trình học tập nh rút ra được một số kinh
nghiệm khi giải giới hạn dạngy.
I)Dạng 1:
với P(x),Q(x) đều là các đa thức sao cho
với
Nếu thì phân tích tiếp
Quá trình khử dạng định là quá trình khử các nn tử chung sẽ dừng lại khi
nhận được giới hạn xác định tức là -->
Ví dụ 1:
Tìm giới hạn:
i giải:
II)Dạng 2
Một số dạng cơ bản và cách giải giới hạn dạng vô định - Trang 2
Một số dạng cơ bản và cách giải giới hạn dạng vô định - Người đăng: thachthanhthat1995
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Một số dạng cơ bản và cách giải giới hạn dạng vô định 9 10 38