Ktl-icon-tai-lieu

Một số dạng tóan về Elip

Được đăng lên bởi Vết Xăm Tim
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 296 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỘT SỐ DẠNG TOÁN VỀ ELIP
LÊ XUÂN ĐẠI (GV THPT Chuyên Vĩnh Phúc)

Các bài toán về elip trong đề thi đại học thường làm cho học sinh gặp lúng túng. Để có thể học tốt
về phần này chúng ta cần nắm rõ khái niệm, học thuộc những thành phần cũng như các tính chất của elip.
Trong bài viết này tác giả xin giới thiệu một số dạng toán về elip nhằm giúp các bạn ôn thi ĐH-CĐ tốt hơn.
Do khuôn khổ của bài viết nên tác giả chỉ đưa ra những dạng toán điển hình nhất và nêu vắn tắt lời giải các
bài toán.
Dạng 1: Viết phương trình chính tắc của elip
Ta luôn gọi PT chính tắc của elip là

x2 y 2

 1 ( a  b  0) ; chú ý quan hệ giữa a,b,c là c  a 2  b 2 .
a 2 b2

Thí dụ 1: Viết phương trình chính tắc của elip (E) trong các trường hợp sau:
 3 4
;  và M nhìn hai tiêu điểm F1 , F2 dưới một góc vuông.
 5 5

1) (E) đi qua điểm M 


2) (E) đi qua M 


3;

6
 và một tiêu điểm F nhìn trục nhỏ dưới góc 600 .
2


3) Hai tiêu điểm, hai đỉnh nằm trên trục nhỏ của  E  cùng nằm trên một đường tròn  C ' sao cho  C ' tiếp
2
2
xúc với đường tròn  C  : x  y  8 x  12  0 .
9
16
1
 2  1 (1); Lại có F1MF2  900  OM  F1F2  c  c  5
Lời giải. 1) Do (E) đi qua M nên
2
5a 5b
2




Như vậy ta có hệ điều kiện 



9
16
 2 1
x2 y 2
2
5a 5b
. Giải hệ ta được a 2  9; b 2  4  ( E ) : 
 1.
9
4
2
2
a b  5

Trường hợp tổng quát khi F1MF2   cho trước dành cho bạn đọc.
2) Tiêu điểm F nhìn trục nhỏ dưới góc 600 nên tam giác FB1 B2 đều ( B1 , B2 là hai đỉnh trên trục nhỏ), suy ra
x2 y2
(E) : 
1
(trường hợp B1 FB2   ta vẫn làm tương tự).
9
c  b 3  a  2b , từ đó tìm ra
9
4
3) Ta có ngay b  c . Đường tròn  C  có tâm I  4;0  , bán kính R=2 và đường tròn  C ' có tâm O  0;0  ,
bán kính R '  b .
+) Nếu (C) và (C') tiếp xúc trong thì OI  R  b  4  b  2  b  6  a  6 2 .
x2 y 2

 1.
72 36
+) Nếu (C) và (C') tiếp xúc ngoài nhau thì OI  R  b  4  b  2  b  2  a  8 .
Do đó PT của  E  :

x2 y 2

 1.
8
4
2
2
Bài tương tự: Cho đường tròn  C  : x  y  2 x  2 y  0 . Hãy viết phương trình chính tắc của elip  E  ;
Do đó PT của  E  :

biết rằng hai tiêu điểm, hai đỉnh nằm trên trục nhỏ của  E  cùng nằm trên một đường tròn  C ' và đường
tròn  C ' cắt đường tròn  C  tại hai điểm A, B sao cho đường thẳng AB đi qua điểm M  1;1 .
Dạng 2: Tìm các điểm thuộc Elip thỏa mãn điều kiện cho trước
Với dạng bài này ta chú ý tới công thức bán kính qua tiêu: M ( x; y )  ( E ) thì MF1  a  ex; MF2  a  ex .
Thí dụ 2: Cho elíp ( E ) :

x2 y2...
MỘT SỐ DẠNG TOÁN VỀ ELIP
LÊ XUÂN ĐẠI (GV THPT Chuyên Vĩnh Phúc)
Các bài toán về elip trong đề thi đại học thường làm cho học sinh gặp lúng túng. Để thể học tốt
về phần này chúng ta cần nm khái niệm, học thuộc những thành phần cũng như các tính chất của elip.
Trong bài viết này tác giả xin giới thiệu một số dạng toán về elip nhằm giúp các bạn ôn thi ĐH-CĐ tốt hơn.
Do khuôn khổ của bài viết nên tác giả chỉ đưa ra những dạng toán điển hình nhất vàu vắn tắt lời giải các
bài toán.
Dạng 1: Viết phương trình chính tắc của elip
Ta luôn gọi PT chính tắc của elip là
2 2
2 2
1 ( 0)
x y
a b
a b
; chú ý quan hệ giữa a,b,c là
2 2
c a b
.
Thí dụ 1: Viết phương trình chính tắc của elip (E) trong các trường hợp sau:
1) (E) đi qua điểm
3 4
;
5 5
M
M nhìn hai tiêu điểm
1 2
,F F
dưới một góc vuông.
2) (E) đi qua
6
3;
2
M
và một tiêu điểm F nhìn trục nhỏ dưới góc
0
60
.
3) Hai tiêu điểm, hai đỉnh nằm trên trục nhỏ của
E
cùng nằm trên một đường tròn
'C
sao cho
'C
tiếp
xúc với đường tròn
.
Lời giải. 1) Do (E) đi qua M nên
2 2
9 16
1
5 5a b
(1); Lại có
0
1 2 1 2
1
90 5
2
F MF OM F F c c
Như vậy ta có hệ điều kiện
2 2
2 2
9 16
1
5 5
5
a b
a b
. Giải hệ ta được
2 2
2 2
9; 4 ( ) : 1
9 4
x y
a b E
.
Trường hợp tổng quát khi
1 2
F MF
cho trước dành cho bạn đọc.
2) Tiêu điểm F nhìn trục nhỏ dưới góc
0
60
nên tam giác
1 2
FB B
đều (
1 2
,B B
là hai đỉnh trên trục nhỏ), suy ra
3 2c b a b
, từ đó tìm ra
2 2
( ): 1
9
9
4
x y
E
(trường hợp
1 2
B FB
ta vẫn làm tương tự).
3) Ta có ngay
b c
. Đường tròn
C
tâm
4;0I
, bán kính R=2 đường tròn
'C
tâm
0;0O
,
bán kính
'R b
.
+) Nếu (C) và (C') tiếp xúc trong thì
4 2 6 6 2OI R b b b a
.
Do đó PT của
2 2
: 1
72 36
x y
E
.
+) Nếu (C) và (C') tiếp xúc ngoài nhau thì
4 2 2 8OI R b b b a
.
Một số dạng tóan về Elip - Trang 2
Một số dạng tóan về Elip - Người đăng: Vết Xăm Tim
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Một số dạng tóan về Elip 9 10 265