Ktl-icon-tai-lieu

MỘT SỐ DẠNG TOÁN VỀ SỐ PHỨC GIÚP HỌC SINH ÔN TỐT NGHIỆP VÀ ĐẠI HỌC

Được đăng lên bởi Gấuu Xùù
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 692 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO QUẢNG NAM
TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN
---------------------------

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

Tên đề tài:
MỘT SỐ DẠNG TOÁN VỀ SỐ PHỨC GIÚP HỌC
SINH ÔN TỐT NGHIỆP VÀ ĐẠI HỌC

Người thực hiện : Lê Xuân Phương
Tổ
: Toán tin
Năm
: 2010 – 2011

Lê Xuân Phương - Trường THPT Lê Quý Đôn

Trang 1

I. TÊN ĐỀ TÀI :
MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ SỐ PHỨC GIÚP HỌC SINH ÔN THI TỐT
NGHIỆP VÀ ĐẠI HỌC
II. ĐẶT VẤN ĐỀ :
- Đất nước ta trên đường đổi mới cần có những con người phát triển toàn diện, năng động
và sáng tạo. Muốn vậy phải bắt đầu từ sự nghiệp giáo dục và đào tạo , đòi hỏi sự nghiệp
giáo dục và đào tạo phải đổi mới để đáp ứng nhu cầu xã hội. Đổi mới sự nghiệp giáo dục và
đào tạo phụ thuộc vào nhiều yếu tố , trong đó một yếu tố quan trọng là đổi mới phương
pháp dạy học trong đó có phương pháp dạy học môn toán.
- Nhằm giúp học sinh ôn luyện thi tốt nghiệp và thi vào các trường Đại học , Cao đẳng, tôi
nghiên cứu và biên soạn nhóm bài tập , đưa ra các phương pháp để học sinh có thể tự ôn
luyện.

III.CƠ SỞ LÝ LUẬN :
Đổi mới phương pháp dạy học là sự thay đổi từ các phương pháp dạy học tiêu cực đến các
phương pháp tích cực, sáng tạo. Nhưng không phải thay đổi ngay lập tức bằng những
phương pháp hoàn toàn mới lạ mà phải là một quá trình áp dụng phương pháp dạy học hiện
đại trên cơ sở phát huy các yếu tố tích cực của phương pháp dạy học truyền thống nhằm
thay đổi cách thức, phương pháp học tập của học sinh chuyển từ thụ động sang chủ động.
Trong chương trình giải tích 12 mới hiện nay, chương số phức được đưa vào,trong đó gồm
các phần : khái niệm về số phức, cộng trừ nhân chia hai số phức,phương trình bậc hai với hệ
số thực, phương trình bậc hai với hệ số phức (nâng cao) và biểu diễn số phức dưới dạng
lượng giác(nâng cao ) chiếm vị trí khá quan trọng và thường có trong các đề thi tốt
nghiệp ,Đại học và Cao đẳng. Phần lớn học sinh còn lúng túng trong việc phân tích đề để
tìm lời giải. Chính vì thế mà tôi đã nghiên cứu, biện soạn vấn đề này nhằm giúp học sinh đi
đúng hướng và tìm ra lời giải .

IV. CƠ SỞ THỰC TIỄN :
Đây là vấn đề mới đối với học sinh phổ thông ,Bộ giáo dục đã chuyển tải nội dung này từ
nội dung học đại học năm thứ nhất xuống lớp 12 vừa tròn được hai năm.Với thời lượng cho
phép dạy trên lớp môn toán có hạn . Chất lượng học sinh trong lớp không đồng đều , nếu
dạy cho các học sinh yếu , trung bình hiểu thì học sinh khá giỏi sẽ chán , và nguồn học sinh
thi đậu đại học lại mong manh. Để phát huy tính năng động và sáng tạo của học sinh khá
giỏi tôi đã biên soạn n...
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO QUẢNG NAM
TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN
---------------------------
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
Tên đề tài:
MỘT SỐ DẠNG TOÁN VỀ SỐ PHỨC GIÚP HỌC
SINH ÔN TỐT NGHIỆP VÀ ĐẠI HỌC
Người thực hiện : Lê Xuân Phương
Tổ : Toán tin
Năm : 2010 – 2011
Lê Xuân Phương - Trường THPT Lê Quý Đôn Trang 1
MỘT SỐ DẠNG TOÁN VỀ SỐ PHỨC GIÚP HỌC SINH ÔN TỐT NGHIỆP VÀ ĐẠI HỌC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
MỘT SỐ DẠNG TOÁN VỀ SỐ PHỨC GIÚP HỌC SINH ÔN TỐT NGHIỆP VÀ ĐẠI HỌC - Người đăng: Gấuu Xùù
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
MỘT SỐ DẠNG TOÁN VỀ SỐ PHỨC GIÚP HỌC SINH ÔN TỐT NGHIỆP VÀ ĐẠI HỌC 9 10 666