Ktl-icon-tai-lieu

Một số định lý thác triển của các hàm chỉnh hình tách với kỳ dị đa cực

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 54 trang   |   Lượt xem: 1620 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
--------------------------

NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG

MỘT SỐ ĐỊNH LÝ THÁC TRIỂN CỦA
CÁC HÀM CHỈNH HÌNH TÁCH
VỚI KỲ DỊ ĐA CỰC
Chuyên ngành: Giải tích
Mã số: 60.46.01

LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC
TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai

Thái nguyên -2010
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên1

MỞ ĐẦU
Nghiên cứu về ánh xạ chỉnh hình tách biến là một trong những hướng
nghiên cứu quan trọng của giải tích phức nhiều biến. Các kết quả đạt được
theo hướng nghiên cứu này ngày càng nhiều và đẹp đẽ. Ngày nay nhiều nhà
toán học trên thế giới vẫn tiếp tục quan tâm đến vấn đề này với những cách
tiếp cận khác nhau.
Lịch sử phát triển của việc nghiên cứu các hàm chỉnh hình tách vô cùng
phong phú, đa dạng và đã thu được những kết quả vô cùng đẹp, có ứng dụng
lớn trong giải tích hiện đại. Nó được chia làm ba giai đoạn cụ thể sau.
Đầu tiên là giai đoạn từ năm 1899 đến năm 1967 với những đóng góp
quan trọng của các nhà bác học nổi tiếng như: Osgood, Hartogs, Hukuhara,
Shimoda, Terada… Đặc trưng chủ yếu của giai đoạn này là nghiên cứu trên
chữ thập 2-lá. Trước tiên là vào năm 1899, Osgood đã khẳng định rằng nếu
một hàm chỉnh hình tách giới nội trong miền D thì chỉnh hình trong miền đó.
Tiếp đó là vào năm 1906, Hartogs khẳng định rằng mọi hàm chỉnh hình trong
miền D đều chỉnh hình tách trong miền đó. Bước đột phá quan trọng là nghiên
cứu của Hukuhara vào năm 1930. Ông đã khẳng định rằng hàm chỉnh hình
tách giới nội địa phương trên tập X(A1,A2; D1,D2) là chỉnh hình trên D1  D2
(trong đó A1  D1 , A2  D2 ) với điều kiện A2 có ít nhất một điểm tụ trong D2.
Nhưng ở đây ông lại mở rộng vấn đề bằng câu hỏi: “Với điều kiện nào của A2
thì khẳng định trên vẫn đúng”. Và phải đến hơn 30 năm sau Terada mới trả
lời được câu hỏi trên với điều kiện A2 là không đa cực.
Giai đoạn tiếp theo là từ năm 1969 đến năm 1997 với các nghiên cứu của
các nhà bác học Siciak năm 1969 và P. Zahariuta năm 1976 khi ông phát minh ra
cơ sở chung của không gian Hilber. Sau đó phương pháp của Zahariuta đã được

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên2

cải tiến bởi Nguyễn Thành Vân và Zeriahi trong các công trình của hai ông vào
các năm 1991, 1995 và 1997. Đến năm 2001 với định lý chữ thập cổ điển của
Alehyane và Zeriahi đã đưa ra công thức tổng quát cho giải tích phức.
Giai đoạn thứ ba là từ năm 1998 đến năm 2001. Đặc trưng của giai đoạn
này là nghiên cứu thác triển của các hàm c...
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
--------------------------
NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG
MỘT SỐ ĐỊNH LÝ THÁC TRIỂN CỦA
CÁC HÀM CHỈNH HÌNH TÁCH
VỚI KỲ DỊ ĐA CỰC
Chuyên ngành: Giải tích
Mã số: 60.46.01
LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC
TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai
Thái nguyên -2010
Một số định lý thác triển của các hàm chỉnh hình tách với kỳ dị đa cực - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Một số định lý thác triển của các hàm chỉnh hình tách với kỳ dị đa cực - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
54 Vietnamese
Một số định lý thác triển của các hàm chỉnh hình tách với kỳ dị đa cực 9 10 114