Ktl-icon-tai-lieu

Một số định nghĩa về xác suất

Được đăng lên bởi mysu1001
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 718 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TrườngĐạihọcCôngnghiệpthựcphẩmTPHCM
Khoa:Khoahọccơbản

Xácsuấtthốngkê

ĐỀ TÀI:
Mộtsốđịnhnghĩavềxácsuất

Đặtvấnđề:
Trongcuộcsốnghàngngàytathườnggặpcáccâu:
-Khảnăngxuấthiệnmặtsấphoặcmặtngửakhitungmộtđồngtiềnlànhưnhau.
-Khigieoconxúcxắc,khảnăngxuấthiệnmặtlẻnhiềuhơnkhảnăngxuấthiệnmặt“lục”.
-Khảnănglấyđượcsảnphẩmcủaphânxưởngthứnhấtnhiềuhơn, v.v...
Trongmỗicâunóitrênchứađựngmộtnộidungcủaxácsuấtthốngkê.Đểhiểuthêmchún
gtasẽtìmhiểuvềkháiniệmxácsuấtđểhiểurõhơn.

Cácvấnđềcầngiảiquyếtchođềtài:

•
•

Đểtínhkhảnăngxảyracủamộtbiếncố,
tadùngkháiniệm“xácsuất”.
Xácsuấtcónhiềuđịnhnghĩa:địnhnghĩacổđiển,địnhnghĩathốngk
ê,địnhnghĩatheohìnhhọc,xácsuấttheotiênđề,…

Giảiquyếtvấnđề:

•
•
•
•
•

Xácsuấtcủamộtbiếncố
Địnhnghĩacổđiểnvềxácsuât
Địnhnghĩathốngkêvềxácsuất
Địnhnghĩaxácsuấttheohìnhhọc
Xácsuấttheotiênđề

Xácsuấtcủamộtbiếncố

•
•

Trongcuộcsốnghàngngày,khinóivềbiếncốtathườngnóibiếncốnàycónhiềukhảnăngx
ảyra,biếncốkiaítcókhảnăngxảyra,biếncốnàycónhiềukhảnăngxảyrahơnbiếncốkia.
Toánhọcđãđịnhlượnghóacáckhảnăngnàybằngcáchgánchomỗibiếncốmộtsốkhôngâ
m,nhỏhơnhaybằng1gọilàxácsuấtcủabiếncốđó.XácsuấtcủabiếncốAđượckíhiệulàP(
A).NóđolườngkhảnăngkháchquansựxuấthiệncủabiếncốA.

Địnhnghĩacổđiểnvềxácsuất:

•

XácsuấtxuấthiệnbiếncốAlàtỷsốgiữasốcáctrườnghợpthuậnlợiđểbiếncốAxảyravàsốt
rườnghợpcùngkhảnăngcóthểxảyrakhithựchiệnphépthử.NếukýhiệuP(A)làxácsuấtc
ủabiếncốA,

mlàsốtrườnghợpthuậnlợichobiếncốA,

nlàsốtrườnghợpcùngkhảnăngcóthểxảyrathìtacócôngthức:

m
so truong hop thuan loi de A xay ra
P( A)  
n so truong hop cung kha nang co the xay ra

Địnhnghĩacổđiểnvềxácsuất:

•

Cho A1, A2,
…,Anlànhómcácbiếncốđầyđủvàcócùngkhảnăngxảyra.Khiđóxácsuấtđểxảyrabiếnc
ốAilà:

P(Ai)= 1/n

•

NếubiếncốAnàođólàtổngcủambiếncốthuộcnhómcácbiếncốđầyđủtrênthìxácsuấtcủa
biếncốAlà:

P(A) = m/n

Địnhnghĩacổđiểnvềxácsuất:

•

Ưuđiểm:

o Đơngiản,khôngcầnthựchiệnphépthử
o Cungcấpmôhìnhhọcthôtrongnghiêncứukhoahọc

•

Nhượcđiểm:trongthựctếnhiềuphépthử

o Vôhạncácbiếncố
o Cácbiếncốkhôngđồngkhảnăng

Địnhnghĩacổđiểnvềxácsuất:

Địnhnghĩacổđiểnvềxácsuất:

•
•

Vídụ2:Mộtbộbàicó52quân,rúthúhọa3quân.Tìmxácsuấtđểtrong3quânrútracóduynhấtm
ộtquânCơ.
Giải: Mỗicáchrút3quântừ52quânlàmộttổhợpchập3từ52phầntử,
dođósốtrườnghợpcùngkhảnăngxảyralà:

GọiAlàbiếncốxảyramộtquânCơvà2quâncònlạikhônglàquânCơkhirút3quân.
SốtrườnghợpthuậnlợichoAxảyralà: 

•

Vậy:

n C

3
52

1
13

m C .C
m C131 C392 13.19.39
P ( A)   3 
0.4359
n
C52
25.17.52

2
39

Địnhnghĩacổđiểnvềxácsuất:

•

Vídụ3:Mộtlôsảnphẩmcó10sànphẩm,trongđócó8chínhphẩmvà2phếphẩm.Lấy...
TrườngĐạihọcCôngnghiệpthựcphẩmTPHCM
Khoa:Khoahọccơbản

Một số định nghĩa về xác suất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Một số định nghĩa về xác suất - Người đăng: mysu1001
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
Một số định nghĩa về xác suất 9 10 992