Ktl-icon-tai-lieu

Một số kết quả về cận sai số của các hàm nửa liện tục dưới

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 57 trang   |   Lượt xem: 2128 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC

Phạm Ngọc Hưng

MỘT SỐ KẾT QUẢ VỀ CẬN SAI SỐ CỦA CÁC HÀM
NỬA LIÊN TỤC DƯỚI

Chuyên ngành: Toán Ứng dụng
Mã số: 60 46 36

LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC

Người hướng dẫn khoa học:
PGS.TS. TRƯƠNG XUÂN ĐỨC HÀ

Thái Nguyên - 2012

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên1

Lời cảm ơn
Luận văn được thực hiện và hoàn thành tại trường Đại học Khoa học Đại học Thái Nguyên dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS. TS. Trương
Xuân Đức Hà. Qua đây, tác giả xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cô
giáo, người hướng dẫn khoa học của mình, PGS.TS. Trương Xuân Đức
Hà, người đã đưa ra đề tài và tận tình hướng dẫn trong suốt quá trình
nghiên cứu của tác giả. Đồng thời tác giả cũng chân thành cảm ơn các
thầy cô trong khoa Toán - Tin học trường Đại học Khoa học, Đại học Thái
Nguyên, đã tạo mọi điều kiện cho tác giả về tài liệu và thủ tục hành chính
để tác giả hoàn thành bản luận văn này. Tác giả cũng gửi lời cảm ơn đến
gia đình, BGH trường THPT Thị xã Mường Lay - Điện Biên và các bạn
trong lớp Cao học K4, đã động viên giúp đỡ tác giả trong quá trình học
tập và làm luận văn.

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên1

Mục lục
Mở đầu
1 Kiến thức chuẩn bị
1.1 Hàm nửa liên tục . . . . . . . . . .
1.2 Nguyên lý biến phân Ekeland . . . .
1.3 Giải tích lồi . . . . . . . . . . . . .
1.3.1 Tập lồi . . . . . . . . . . . .
1.3.2 Hàm lồi . . . . . . . . . . .
1.3.3 Dưới vi phân của hàm lồi . .
1.4 Một số dưới vi phân hàm không lồi
1.4.1 Dưới vi phân Fréchet . . . .
1.4.2 Dưới vi phân xấp xỉ . . . . .
1.4.3 Dưới vi phân tổng quát . . .

3

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

2 Điều kiện đủ cho sự tồn tại cận sai số
2.1 Điều kiện độ dốc mạnh và dưới vi phân hàm lồi
2.1.1 Điều kiện độ dốc mạnh . . . . . . . . .
2.1.2 Điều kiện dưới vi phân của hàm lồi . . .
2.2 Điều kiện dưới vi phân tổng quát . . . . . . . .
2.2.1 Điều kiện dưới vi phân tổng quát . . . .
2.2.2 Điều kiện dưới vi phân Fréchet . . . . .
2.2.3 Điều kiện dưới vi phân xấp xỉ . . . . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

5
5
6
7
7
8
9
10
10
13
14

.
.
.
.
.
.
.

16
16
16
23
29
29
31
36

3 Một số áp dụng
40
3.1 Mối liên hệ giữa cận...
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
Phạm Ngọc Hưng
MỘT SỐ KẾT QUẢ VỀ CẬN SAI SỐ CỦA C HÀM
NỬA LIÊN TỤC DƯỚI
Chuyên ngành: Toán Ứng dụng
số: 60 46 36
LUẬN VĂN THẠC TOÁN HỌC
Người hướng dẫn khoa học:
PGS.TS. TRƯƠNG XUÂN ĐỨC
Thái Nguyên - 2012
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
Một số kết quả về cận sai số của các hàm nửa liện tục dưới - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Một số kết quả về cận sai số của các hàm nửa liện tục dưới - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
57 Vietnamese
Một số kết quả về cận sai số của các hàm nửa liện tục dưới 9 10 416