Ktl-icon-tai-lieu

Một số kinh nghiệm giúp học sinh khắc phục những sai lầm khi giải bài toán về số hữu tỉ

Được đăng lên bởi buimong79
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 1389 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Mục lục
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Danh mục chữ cái viết tắt……………………………
Đặt vấn đề…………………………………………….
Giải quyết vấn đề…………………………………….
Cơ sở lí luận………………………………………….
Thực trạng của vấn đề……………………………….
Các biện pháp đã tiến hành để giải quyết vấn đề….
Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm……………….
Kết luận………………………………………………
Tài liệu tham khảo…………………………………..

Danh mục chữ cái viết tắt
1. Trung học cơ sở (THCS)
2. Sách giáo khoa (SGK)
1

Trang
2
3
4
4
4-6
7-15
16-17
18-20
21

3. Ban giám hiệu (BGH)
4. Trung bình (TB)
5. Khác (  )
6. Thuộc ( )
7. Phần trăm (%)
8. Lớn hơn (>)
9. Nhỏ hơn (<)
10. Suy ra, kéo theo (  )

1. Đặt vấn đề
Toán học là môn khoa học góp phần phát triển toàn diện nhân cánh tư duy
trí tuệ và là môn khơi nguồn cho nhiều công trình khoa học khác .
2

Do đó khi dạy một nội dung kiến thức toán học giáo viên phải khai thác hết
khả năng của học sinh để làm tiền đề cho việc tiếp thu kiến thức tiếp theo và cứ
như thế tiếp diễn trong quá trình học. Muốn làm được việc này giáo viên phải tổ
chức cho học sinh học tự tìm hiểu kiến thức và nắm kiến thức một cách vững vàng.
Điều quan trọng là giúp học sinh tránh những sai sót không cần thiết mà học sinh
thường mắc phải khi giải toán nói chung và chương trình toán 7 nói riêng; cụ thể là
khi dạy các kiến thức về luỹ thừa với số mũ tự nhiên.
Trong chương trình cải cách giáo dục hiện nay các kiến thức về luỹ thừa đã
đưa ngay vào lớp 6 tiếp tục ở lớp 7 cho nên học sinh lớp 7 thuận lợi hơn, nhưng
theo quan sát khi học sinh làm các bài toán về luỹ thừa với số mũ tự nhiên thì học
sinh liên tục mắc những sai sót, tất nhiên kết quả bài giải không cao.
Như vậy làm thế nào để học sinh lớp 7, học tốt phần luỹ thừa của một số
hữu tỉ, học tốt phân môn đại số. Để tránh những lạc lối lầm đường khi giải toán về
luỹ thừa, đó là điều quan tâm của tôi. Chính vì thế, qua quá trình dạy học, với
những kinh nghiệm của bản thân và qua trao đổi đồng nghiệp, với tổ chuyên môn,
tôi xây dựng đề tài “Một số biện pháp khắc phục những sai lầm khi giải bài
toán về luỹ thừa của một số hữu tỉ”. Nếu đề tài này được áp dụng tôi tin rằng sự
sai sót trong giải toán nói chung và trong giải các bài toán về lũy thừa sẽ được
giảm rất đáng kể.

2. Giải quyết vấn đề
2.1. Cơ sở lý luận:

3

Toán học là một trong những môn cơ bản giúp học sinh phát triển khả năng
tư duy; trí phán đoán, có cái nhìn khái quát, chính xác, khoa học,.... Song môn toán
đòi hỏi giáo viên phải sáng tạo, linh hoạt, khéo léo, cẩn thận từ phương pháp đến
phong cách giảng dạy của...
Mục lục
Trang
1. Danh mục chữ cái viết tắt…………………………… 2
2. Đặt vấn đề……………………………………………. 3
3. Giải quyết vấn đề……………………………………. 4
4. Cơ sở lí luận…………………………………………. 4
5. Thực trạng của vấn đề………………………………. 4-6
6. Các biện pháp đã tiến hành để giải quyết vấn đề…. 7-15
7. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm………………. 16-17
8. Kết luận……………………………………………… 18-20
9. Tài liệu tham khảo………………………………….. 21
Danh mục chữ cái viết tắt
1. Trung học cơ sở (THCS)
2. Sách giáo khoa (SGK)
1
Một số kinh nghiệm giúp học sinh khắc phục những sai lầm khi giải bài toán về số hữu tỉ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Một số kinh nghiệm giúp học sinh khắc phục những sai lầm khi giải bài toán về số hữu tỉ - Người đăng: buimong79
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Một số kinh nghiệm giúp học sinh khắc phục những sai lầm khi giải bài toán về số hữu tỉ 9 10 2