Ktl-icon-tai-lieu

Một số kinh nghiệm tổ chức nhóm cặp đôi ở môn toán cấp THCS

Được đăng lên bởi vietcuongpld
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 833 lần   |   Lượt tải: 3 lần
GPHI: Một số kinh nghiệm tổ chức nhóm cặp đôi ở môn toán cấp THCS

I. ĐẶT VẤN ĐỀ:
1. Lý do chọn đề tài:
Những năm qua, vấn đề chất lượng giáo dục luôn thu hút sự quan tâm
của toàn xã hội. Ðiều đó đòi hỏi toàn ngành giáo dục và đào tạo nói chung,
mỗi nhà trường, thầy giáo, cô giáo nói riêng cần có những giải pháp đổi mới
hữu hiệu nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục. Ngành giáo
dục đã và đang xây dựng nhiều phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất
lượng dạy và học, cũng như phát huy tính chủ động tích cực của học sinh
trong quá trình học. Chính vì thế các phương pháp dạy học hiện nay cũng
đang hướng về mục đích trên. Trong đó có phương pháp tổ chức cho học
sinh học nhóm ở nhà là một trong những vần đề được nhiều giáo viên quan
tâm.
2. Phạm vi đề tài:
Trong phạm vi đề tài nay, tôi xin trao đổi một số kinh nghiệm về tổ
chức hoạt động nhóm cặp đôi đối với học sinh ở bộ môn Toán ở cấp trung
học cơ sở.
3. Phương pháp nghiên cứu:
Tổ chức các nhóm cặp đôi ở lớp mình giảng dạy, cho các em hoạt động
nhóm ở nhà theo yêu cầu rồi từ đó đánh giá quá trình hoạt động của các
nhóm cũng như kết quả mà các em đạt được và rút ra kết luận.
II. NỘI DUNG:
1. Cơ sở lý luận:
Học nhóm ở nhà là chỉ có học sinh học với nhau, không phải ngồi trên
lớp với các thầy cô bộ môn cũng như không phải ngồi ở nhà thầy cô để học.
Học nhóm thì học sinh vừa đóng vai trò giáo viên và cũng kiêm luôn
học sinh, nghĩa là học sinh có thê ngồi giảng các bài toán cho bạn mình cũng
như có thế hỏi vấn đề mà học sinh đó còn thắc mắc trên lớp mà chưa dám hỏi
giáo viên bộ môn.
Bạn học nhóm thường học từ nhau, chẳng hạn dùng những ký hiệu, ghi
lại các lưu ý và xác định những từ quan trọng trong sách bài tập. Làm cho
quá trình học trở nên hiệu quả hơn. Giải quyết vấn đề, suy nghĩ phản biện và
Trang 1

GPHI: Một số kinh nghiệm tổ chức nhóm cặp đôi ở môn toán cấp THCS

những kỹ năng xã hội phát triển một cách tự nhiên giúp học sinh hỗ trợ nhau.
Học cách cộng tác với nhau, chấp nhận ưu, nhược điểm của nhau và có được
những kỹ năng sống quan trọng.
Tóm lại, học nhóm không phải để giải quyết mọi bài tập khó, nhưng
việc học nhóm giúp vận dụng mọi thứ hiệu quả hơn. Song cũng không ít phụ
huynh thường có khuynh hướng ngăn cản việc con tổ chức học nhóm tại nhà,
vì cho đó là dịp để các em tụ tập vui chơi. Vấn đề là người lớn cần hỗ trợ và
định hướng cho trẻ việc tổ chức học nhóm sao cho có ích nhất. Vả lại với trẻ
em thì: học mà vui thì trẻ sẽ ham thích hơn học mà căng thẳng như cách
người lớn vẫn hay làm.
Có ...
GPHI: Một số kinh nghiệm tổ chức nhóm cặp đôi ở môn toán cấp THCS
I. ĐẶT VẤN ĐỀ:
1. Lý do chọn đề tài:
Những năm qua, vấn đề chất lượng giáo dục luôn thu hút sự quan tâm
của toàn hội. Ðiều đó đòi hỏi toàn ngành giáo dục đào tạo nói chung,
mỗi nhà trường, thầy giáo, cô giáo nói riêng cần có những giải pháp đổi mới
hữu hiệu nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục. Ngành giáo
dục đã đang xây dựng nhiều phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất
lượng dạy học, cũng như phát huy tính chủ động tích cực của học sinh
trong quá trình học. Chính thế các phương pháp dạy học hiện nay cũng
đang hướng về mục đích trên. Trong đó phương pháp tổ chức cho học
sinh học nhóm nhà là một trong những vần đề được nhiều giáo viên quan
tâm.
2. Phạm vi đề tài:
Trong phạm vi đề tài nay, tôi xin trao đổi một số kinh nghiệm v t
chức hoạt động nhóm cặp đôi đối với học sinh bộ môn Toán cấp trung
học cơ sở.
3. Phương pháp nghiên cứu:
Tổ chức các nhóm cặp đôilớp mình giảng dạy, cho các em hoạt động
nhóm nhà theo yêu cầu rồi t đó đánh giá quá trình hoạt động của các
nhóm cũng như kết quả mà các em đạt được và rút ra kết luận.
II. NỘI DUNG :
1. Cơ sở lý luận:
Học nhóm nhà chỉ có học sinh học với nhau, không phải ngồi trên
lớp với các thầy cô bộ môn cũng như không phải ngồi ở nhà thầy cô để học.
Học nhóm thì học sinh vừa đóng vai trò giáo viên cũng kiêm luôn
học sinh, nghĩa là học sinh có thê ngồi giảng các bài toán cho bạn mình cũng
như có thế hỏi vấn đmà học sinh đó còn thắc mắc trên lớp mà chưa dám hỏi
giáo viên bộ môn.
Bạn học nhóm thường học từ nhau, chẳng hạn dùng những ký hiệu, ghi
lại các lưu ý xác định những từ quan trọng trong sách bài tập. Làm cho
quá trình học trở nên hiệu quả hơn. Giải quyết vấn đề, suy nghĩ phản biện và
Trang 1
Một số kinh nghiệm tổ chức nhóm cặp đôi ở môn toán cấp THCS - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Một số kinh nghiệm tổ chức nhóm cặp đôi ở môn toán cấp THCS - Người đăng: vietcuongpld
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Một số kinh nghiệm tổ chức nhóm cặp đôi ở môn toán cấp THCS 9 10 378