Ktl-icon-tai-lieu

Một số phương pháp giải toán bất đẳng thức

Được đăng lên bởi nanaleu
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 3797 lần   |   Lượt tải: 2 lần
PHƢƠNG PHÁP GIẢI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC
CHUYÊN ĐỀ
MỘT SỐ PHƢƠNG PHÁP GIẢI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC

Lời nói đầu.
BĐT là một vấn đề khá quan trọng của toán học.Càng ngày vấn
đề này càng được khai thác sâu hơn.Chính vì đó phương pháp giải
cũng rất đa dang phong phú và ngày càng phức tạp.Cũng như tất cả
mọi bài toán, để giải quyết tốt thì trước hết chúng ta cần nắm vững lí
thuyết và phương pháp giải bắt đầu từ cơ bản mà nâng cao dần
lên.Hiểu và làm được điều đó, tất yếu chúng ta sẽ thu được kết quả tốt
trong mảng này cũng như mọi vấn đề khác.
Đó là lí do tôi quyết định làm chuyên đề về vấn đề BĐT này.
Chuyên đề này chắc chắn còn nhiều thiếu sót, mong các bạn thông
cảm và có ý kiến chỉnh sửa để nó được hoàn thiên hơn.
Xin cám ơn!!!
----------------------------------------------------------------------------------------A.MỘT SỐ PHƢƠNG PHÁP:
I.Phƣơng pháp BĐT thông dụng
1.Phƣơng pháp.
a.BĐT cauchy:
Với n số thực không âm: x.1, x2, …,xn( n 1, n; n  2 )
Ta luôn có: x1  x 2  ...  x n  n n x1.x2 ...xn
Dấu đẳng thức xảy ra khi x1  x 2  ....  x n
b.Bất đẳng thức schwartz.
a1 ; a2 ; a3 ;...; an
 n  2
b1 ; b2 ; b3 ;...; bn

Với 2n số thực tùy ý : 

Ta luôn có :  a1b1  a2b2  ...  anbn    a12  a22  ...  an 2 b12  b22  ...  bn 2 
Dấu đẳng thức xảy ra khi a1  kb1; a2  kb2 ;...; an  kbn
c.Bất đẳng thức Bernoulli mở rộng:
n
1+a >0 thì 1  a   1  na  n  R; n  1
2

 n  1; a  R

Dấu đăng thức xảy ra khi : 
 a  0; n  R; n  1
2.Bài tập cơ bản:
Cho a,b là 2 sô thực thỏa mãn: a2  b2  1 chứng minh a8  b8 

1

1
8

PHƢƠNG PHÁP GIẢI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC
Giải:
Áp dụng bất đẳng thức schwartz ta có:



   a  b  .1  1 
1
1
  a  b    a  b   a
2
4

1  a 2  b2
4





2

4

4

1
 a 8  b8
8

4

2

4

2

4

2

8



 b8 . 12  12





 ĐPCM

II.Phƣơng pháp phản chứng chứng minh bất đẳng thức:
1.Phƣơng pháp:
Một mệnh đề chỉ có chân trị hoặc là đúng hoặc là sai mà không thể
đồng thời vừa đúng hoặc vừa sai. Muốn chứng minh mệnh đề đúng, ta
chứng minh nó không sai. Nói cách khác, nếu giả sử mệnh đề mà sai thì
sẽ dấn tới một điều vô lí. Chứng minh bằng phản chứng gồm ba bƣớc:
-Bƣớc 1: Giả định: Giả sử mệnh đề cần chứng minh là sai.
-Bƣớc 2: Truy nguyên: từ giả sử mệnh đề là sai ta suy diễn tới một điều
vô lí với một mệnh đề toán học đã đƣợc chứng minh hoặc 2 kết quả trái
ngƣợc nhau.
Bƣớc 3: Kết luận: Điều vô lí chứng tỏ rằng mệnh đề cần chứng minh phải
đúng.
2.Bài tập cơ bản:

abc  0 1

Cho 3 số a,b,c khác 0 thỏa mãn ...
PHƢƠNG PHÁP GIẢI TOÁN BẤT ĐNG THỨC
1
CHUYÊN ĐỀ
MỘT SỐ PHƢƠNG PHÁP GIẢI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC
Lời nói đầu.
BĐT là một vấn đề khá quan trọng của toán học.Càng ngày vấn
đề này càng được khai thác sâu hơn.Chính vì đó phương pháp giải
cũng rất đa dang phong phú và ngày càng phức tạp.Cũng như tất cả
mọi bài toán, để giải quyết tốt thì trước hết chúng ta cần nắm vững lí
thuyết và phương pháp giải bắt đầu từ cơ bản mà nâng cao dần
lên.Hiểu và làm được điều đó, tất yếu chúng ta sẽ thu được kết quả tốt
trong mảng này cũng như mọi vấn đề khác.
Đó là lí do tôi quyết định làm chuyên đề về vấn đề BĐT này.
Chuyên đề này chắc chắn còn nhiều thiếu sót, mong các bạn thông
cảm và có ý kiến chỉnh sửa để nó được hoàn thiên hơn.
Xin cám ơn!!!
-----------------------------------------------------------------------------------------
A.MỘT SỐ PHƢƠNG PHÁP:
I.Phƣơng pháp BĐT thông dụng
1.Phƣơng pháp.
a.BĐT cauchy:
Với n số thực không âm: x.
1
, x
2
, …,x
n
(
1, ; 2n n n
)
Ta luôn có:
1 2 n 1 2
x x ... x . ...
n
n
n x x x
Dấu đẳng thức xảy ra khi
12
x x .... x
n
b.Bất đẳng thức schwartz.
Với 2n số thực tùy ý :
1 2 3
1 2 3
; ; ;...;
2
; ; ;...;
n
n
a a a a
n
b b b b
Ta luôn có :
2
2 2 2 2 2 2
1 1 2 2 1 2 1 2
... ... ...
n n n n
a b a b a b a a a b b b
Dấu đẳng thức xảy ra khi
1 1 2 2
; ;...;
nn
a kb a kb a kb
c.Bất đẳng thức Bernoulli mở rộng:
1+a >0 thì
n
1 a 1 ; 1na n R n
Dấu đăng thức xảy ra khi :
1;
0; ; 1
n a R
a n R n
 
2.Bài tập cơ bản:
Cho a,b là 2 sô thực thỏa mãn:
chứng minh
88
1
8
ab
Một số phương pháp giải toán bất đẳng thức - Trang 2
Một số phương pháp giải toán bất đẳng thức - Người đăng: nanaleu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Một số phương pháp giải toán bất đẳng thức 9 10 743