Ktl-icon-tai-lieu

MỘT SỐ VÒNG TUẦN HOÀN CỦA VẬT CHẤT TRONG MÔI TỰ NHIÊN •TRƯỜNG

Được đăng lên bởi vanteocm69
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1180 lần   |   Lượt tải: 1 lần
KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ VÀ
CÁC BẠN

BÀI THUYẾT TRÌNH NHÓM 9

1.6 MỘT SỐ VÒNG TUẦN HOÀN
CỦA VẬT CHẤT TRONG MÔI
TỰ NHIÊN
•TRƯỜNG
1.6.1. VÒNG TUẦN HOÀN CỦA NƯỚC TRONG MÔI
TRƯỜNG
• Chu trình nước bao gồm việc bốc hơi ở các đại dương,
tạo ra dòng chảy mặt, ngầm và kết thúc ở các đại
dương. Chu trình nước có vai trò đặt biệt quan trọng
trong đời sống của Trái Đất ở khía cạnh tạo ra nước
ngọt cho động thực vật và con người, thực hiện sự tái
phân bố bề mặt Trái Đất, vận động dòng chuyển dịch
của không khí và nước trên Trái Đất. Chu trình nước
còn tạo điều kiện để thực hiện các chu trình sinh địa
hóa khác trên Trái Đất.

1.6.2. Vòng tuần hoàn của carbon trong môi
trường.
• Chu trình carbon của Trái Đất bắt đầu từ phản ứng
quang hợp của thực vật tạo ra sinh khối và cuối cùng là
sự phân hủy xác động thực vật và quá trình hô hấp để
tạo ra CO2. Trong môi trường ngoài chu trình carbon tự
nhiên còn có chu trình carbon vô cơ đó chính là quá
trình tạo ra CO2 từ phản ứng cháy, quá trình đốt cháy
nhiên liệu hóa thạch cũng như lượng CO2 thoát ra từ
lòng đất; núi lữa, đáy ao hồ,... và quá trình hòa tan CO2
vào nước. Trong lịch sử phát triển của Trái Đất, kể từ khi
xuất hiện loài người chu trình carbon trong môi trường
có sự thay đổi theo chiều hướng gia tăng CO2 trong khí
quyển, giảm sự tích lũy carbon trong lòng đất. Đó chính
là nguyên nhân chính gây ra biến đổi khí hậu.

1.6.2. VÒNG TUẦN HOÀN CỦA CARBON
TRONG MÔI TRƯỜNG

1.6.2. VÒNG TUẦN HOÀN CỦA
CARBON TRONG MÔI TRƯỜNG

khí thải từ nhà máy

1.6.2. VÒNG TUẦN HOÀN CỦA
CARBON TRONG MÔI TRƯỜNG

xã rác bừa bãi ở bến sông

1.6.2. VÒNG TUẦN HOÀN CỦA
CARBON TRONG MÔI TRƯỜNG

thảm họa kép động đất-sóng thần Nhật Bản

1.6.2. VÒNG TUẦN HOÀN CỦA
CARBON TRONG MÔI TRƯỜNG

cháy rừng gây ô
nhiễm

1.6.3. VÒNG TUẦN HOÀN CỦA NI-TƠ
TRONG MÔI TRƯỜNG
• Vòng tuần hoàn của ni tơ được bắt đầu bằng quá trình
cố định ni tơ do quá trình vận chuyển của ni tơ trong khí
quyển, địa quyển, thủy quyển và sinh khối. Việc cố định
N2 học được giúp đỡ bởi các
ni tơ bằng phương pháp sinh
vi khuẩn sống tự do như vi khuẩn hiếu khí, bán kỵ khí và
yếm khí với những thực vật bật cao. Việc cố định ni tơ
bằng phương pháp hóa học do nhu cầu ngày càng tăng
về phân đạm đã chuyển hóa một lượng đáng kể ni tơ
trong khí quyển thành NH3 và muối amon do đó đã làm
tăng nồng độ NO3-, NO2- và NH4+ trong thủy quyển và
nước
Cố ngầm.
định Đồng thời quá trình đốt cháy nhiên liệu
cũng thải ra một lượngCố
ni tơđịnh
đáng kể gây ô nhiểm không
trong
khívấn đề môi trường hiện nay làm ...
KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ VÀ
CÁC BẠN
BÀI THUYẾT TRÌNH NHÓM 9
MỘT SỐ VÒNG TUẦN HOÀN CỦA VẬT CHẤT TRONG MÔI TỰ NHIÊN •TRƯỜNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
MỘT SỐ VÒNG TUẦN HOÀN CỦA VẬT CHẤT TRONG MÔI TỰ NHIÊN •TRƯỜNG - Người đăng: vanteocm69
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
MỘT SỐ VÒNG TUẦN HOÀN CỦA VẬT CHẤT TRONG MÔI TỰ NHIÊN •TRƯỜNG 9 10 118