Ktl-icon-tai-lieu

Một vài mở rộng véc tơ của nguyên lý biến phân Ekeland

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 48 trang   |   Lượt xem: 1613 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

NGUYỄN HÀ CHI

MỘT VÀI MỞ RỘNG VÉCTƠ
CỦA NGUYÊN LÝ BIẾN PHÂN EKELAND

LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC TOÁN HỌC
Chuyên ngành : Toán giải tích
Mã số: 60.46.01

Người hướng dẫn khoa học:
PGS.TS. TRƯƠNG XUÂN ĐỨC HÀ

Thái Nguyên - 2011

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - Đại học Thái NguyênSố hóa bởi Trung tâm Học liệu - Đại học Thái NguyênMục lục
Chương 1. NGUYÊN LÝ BIẾN PHÂN EKELAND CỔ ĐIỂN . . . . . . . . . . . . . .

3

1.1. Một số kiến thức chuẩn bị . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

1.2. Nguyên lý biến phân Ekeland cổ điển. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

Chương 2. NGUYÊN LÝ BIẾN PHÂN EKELAND VÉCTƠ . . . . . . . . . . . . . . .

12

2.1. Nguyên lý biến phân Ekeland véctơ cho ánh xạ đơn trị . . . . . . . . . . . . . .

12

2.2. Nguyên lý biến phân Ekeland véctơ cho ánh xạ đa trị . . . . . . . . . . . . . . .

17

Chương 3. NGUYÊN LÝ BIẾN PHÂN EKELAND VÉCTƠ DỰA TRÊN SỰ TỒN
TẠI ĐIỂM CỰC TIỂU CỦA MỘT TẬP TRONG KHÔNG GIAN
TÍCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
3.1. Quan hệ thứ tự trong không gian tích . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

3.2. Sự tồn tại điểm cực tiểu của một tập trong không gian tích . . . . . . . . . .

27

3.3. Mở rộng Định lý 2.2.8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37

3.4. Ứng dụng: Nguyên lý biến phân Ekeland véctơ cho ánh xạ đơn trị . . .

40

Kết luận . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43

Tài liệu tham khảo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44

i
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - Đại học Thái NguyênMỞ ĐẦU
Chúng ta đã biết rằng một hàm f nửa liên tục dưới trên một tập đóng X thì
đạt cực tiểu trên đó nếu X compact, điều này không còn đúng nữa nếu bỏ giả
thiết compact.
Năm 1974, Ekeland đưa ra một nguyên lý mới (được gọi là nguyên lý biến
phân Ekeland). Nguyên lý này phát biểu rằng nếu cho trước một hàm nửa liên
tục dưới và bị chặn dưới f trên một không gian mêtríc đầy đủ, ta có thể tìm
được một hàm nhiễu của f sao cho hàm nhiễu này có cực tiểu toàn cục.
Ngoài ra, nếu f là hàm khả vi thì đạo hàm của f có thể làm nhỏ tùy ý.
Trong hơn 30 năm qua...
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM
NGUYỄN CHI
MỘT VÀI MỞ RỘNG VÉCTƠ
CỦA NGUYÊN LÝ BIẾN PHÂN EKELAND
LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC TOÁN HỌC
Chuyên ngành : Toán giải tích
số: 60.46.01
Người hướng dẫn khoa học:
PGS.TS. TRƯƠNG XUÂN ĐỨC
Thái Nguyên - 2011
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
Một vài mở rộng véc tơ của nguyên lý biến phân Ekeland - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Một vài mở rộng véc tơ của nguyên lý biến phân Ekeland - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
48 Vietnamese
Một vài mở rộng véc tơ của nguyên lý biến phân Ekeland 9 10 767