Ktl-icon-tai-lieu

Mùi este thông dụng

Được đăng lên bởi a3daica
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 193 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mùi este thông dụng
1. Amyl axetat: Mùi chuối, Táo
2. Amyl butyrat: Mùi mận, Mơ, Đào, Dứa
3. Allyl hexanoat: Mùi dứa
4. Bormyl axetat: Mùi thông
5. Benzylaxetat: Mùi quả đào
6. Benzyl butyrat: Mùi sơri
7. Etylfomiat: Mùi đào chín
8. Etyl butyrat: Mùi dứa.
9. Etyl lactat: Mùi kem, bơ
10. Etyl format: Mùi chanh, dâu tây
11. Etyl cinnamat: Mùi quế
12. Isobutyl format: Mùi quả mâm xôi
13. Iso-Amylaxetat: Mùi chuối
14. Isobutyl propionat: Mùi rượu jum
15. Geranyl axetat: Mùi hoa phong lữ
16. Metyl salisylat: Mùi cao dán
17. Metyl butyrat: Mùi táo, Dứa, Dâu tây
18. Metyl 2-aminobenzoat: Mùi hoa cam
19. Octyl acetat: Mùi cam
20. n-Propyl acetat: Mùi lê
21. Metyl phenylacetat: Mùi mật
22. Metyl anthranilat: Mùi nho
23. Metyl trans-cinnamat: Mùi dâu tây
24. Linalyl acetat: Mùi hoa oải hương
25. Geranyl axetat: Mùi hoa hồng

...
Mùi este thông dụng
1. Amyl axetat: Mùi chuối, Táo
2. Amyl butyrat: Mùi mận, Mơ, Đào, Dứa
3. Allyl hexanoat: Mùi dứa
4. Bormyl axetat: Mùi thông
5. Benzylaxetat: Mùi quả đào
6. Benzyl butyrat: Mùi sơri
7. Etylfomiat: Mùi đào chín
8. Etyl butyrat: Mùi dứa.
9. Etyl lactat: Mùi kem, bơ
10. Etyl format: Mùi chanh, dâu tây
11. Etyl cinnamat: Mùi quế
12. Isobutyl format: Mùi quả mâm xôi
13. Iso-Amylaxetat: Mùi chuối
14. Isobutyl propionat: Mùi rượu jum
15. Geranyl axetat: Mùi hoa phong lữ
16. Metyl salisylat: Mùi cao dán
17. Metyl butyrat: Mùi táo, Dứa, Dâu tây
18. Metyl 2-aminobenzoat: Mùi hoa cam
19. Octyl acetat: Mùi cam
20. n-Propyl acetat: Mùi lê
21. Metyl phenylacetat: Mùi mật
22. Metyl anthranilat: Mùi nho
23. Metyl trans-cinnamat: Mùi dâu tây
24. Linalyl acetat: Mùi hoa oải hương
25. Geranyl axetat: Mùi hoa hồng
Mùi este thông dụng - Người đăng: a3daica
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Mùi este thông dụng 9 10 580