Ktl-icon-tai-lieu

Năng Lượng Gió

Được đăng lên bởi Real Huy
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 420 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề tài :

Năng lượng gió

Phần 1:
1.1

Khái Niệm
Gió là luồng không khí chuyển động trên quy mô lớn. Trên bề mặt của Trái

đất, gió bao gồm một khối lớn không khí chuyển động. Trong không gian vũ trụ,
gió mặt trời là sự chuyển động của các chất khí hoặc các hạt tích điện từ mặt trời
vào không gian, trong khi gió hành tinh là sự thoát khí của nguyên tố hóa học nhẹ
chuyển từ bầu khí quyển của một hành tinh vào không gian. Gió thường được phân
loại theo quy mô về không gian, tốc độ, lực tạo ra gió, các khu vực gió xảy ra, và
tác động của chúng. Những cơn gió mạnh nhất được quan sát trên một hành tinh
trong hệ mặt trời của chúng ta xảy ra trên sao Hải Vương và sao Thổ. Gió có
những khía cạnh khác nhau, một là vận tốc của nó; hai là áp suất dòng khí; ba là
tổng năng lượng của một cơn gió.
1.2

Nội Dung
Trong khí tượng học, cơn gió thường được gọi theo sức mạnh của nó, và

hướng gió thổi. Sự tăng tốc đột ngột của gió được gọi là cơn gió mạnh. Sự tăng tốc
kéo dài (khoảng một phút) của các cơn gió mạnh được gọi là gió giật. Gió với
khoảng thời gian kéo dài hơn có những cái tên khác nhau kết hợp với tốc độ trung
bình của gió, chẳng hạn như gió nhẹ (breeze), gió mạnh (gale), bão (storm), cơn
bão (hurricane), và cơn bão lớn (typhoon). Gió xảy ra trên các phạm vi khác nhau,
từ cơn bão kéo dài hàng chục phút, cho đến gió địa phương được hình thành do sự
nung nóng của bề mặt đất liền kéo dài khoảng vài giờ, cho đến gió toàn cầu do sự
khác biệt trong sự hấp thụ năng lượng mặt trời giữa các vùng khí hậu trên trái đất.

Hai nguyên nhân chính của gió hoàn lưu khí quyển quy mô lớn là sự khác biệt
nhiệt độ giữa xích đạo và các cực, và vòng quay của Trái đất (hiệu ứng Coriolis).
Trong vùng nhiệt đới, hoàn lưu nhiệt thấp trên địa hình bình nguyên và cao nguyên
có thể tạo ra lưu thông gió mùa. Tại các khu vực ven biển các chu kỳ gió thổi từ
biển vào đất liền và ngược lại có thể được coi là gió địa phương; ở các khu vực có
địa hình biến động, gió núi và gió thung lũng là những gió địa phương.
Trong nền văn minh của con người, gió đã tạo cảm hứng cho thần thoại, ảnh
hưởng đến các sự kiện lịch sử, mở rộng phạm vi của các phương tiện giao thông và
chiến tranh, và cung cấp nguồn năng lượng cho cơ khí, điện và giải trí. Gió đã tạo
năng lượng cho các chuyển động của tàu thuyền trên các đại dương của Trái đất.
Khí cầu khí nóng sử dụng gió để có các chuyến đi ngắn, và các chuyến bay có
năng lượng riêng sử dụng gió để tăng lực nâng và giảm tiêu thụ nhiên liệu. Các
vùng gió giật gây ra bở...
Đề tài : Năng lượng gió
Phần 1:
1.1 Khái Niệm
Gió luồng không khí chuyển động trên quy lớn. Trên bề mặt của Trái
đất, gió bao gồm một khối lớn không khí chuyển động. Trong không gian trụ,
gió mặt trời sự chuyển động của các chất khí hoặc c hạt tích điện từ mặt trời
vào không gian, trong khi gió hành tinh sự thoát khí của nguyên tố hóa học nhẹ
chuyển từ bầu khí quyển của một hành tinh vào không gian. Gió thường được phân
loại theo quy về không gian, tốc độ, lực tạo ra gió, các khu vực g xảy ra,
tác động của chúng. Những cơn gió mạnh nhất được quan sát trên một hành tinh
trong hệ mặt trời của chúng ta xảy ra trên sao Hải Vương sao Thổ. Gió
những khía cạnh khác nhau, một là vận tốc của nó; hai áp suất dòng khí; ba
tổng năng lượng của một cơn gió.
1.2 Nội Dung
Trong khí tượng học, cơn gió thường được gọi theo sức mạnh của nó,
hướng gió thổi. Sự tăng tốc đột ngột của gió được gọi là cơn gió mạnh. Sự tăng tốc
kéo dài (khoảng một phút) của các cơn gió mạnh được gọi gió giật. Gió với
khoảng thời gian kéo dài hơn những cái tên khác nhau kết hợp với tốc độ trung
bình của gió, chẳng hạn như gió nhẹ (breeze), gió mạnh (gale), bão (storm), cơn
bão (hurricane), cơn bão lớn (typhoon). Gió xảy ra trên các phạm vi khác nhau,
từ cơn bão kéo dài hàng chục phút, cho đến gió địa phương được hình thành do sự
nung nóng của bề mặt đất liền kéo dài khoảng vài giờ, cho đến gtoàn cầu do sự
khác biệt trong sự hấp thụ năng lượng mặt trời giữa các vùng khí hậu trên trái đất.
Năng Lượng Gió - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Năng Lượng Gió - Người đăng: Real Huy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Năng Lượng Gió 9 10 67