Ktl-icon-tai-lieu

nano technology

Được đăng lên bởi huynguyen-jk2305
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 305 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài 2.2 Công nghệ LIGA

TS. Phạm Huy Tuân

Bài 2.2 Synchrotron – Máy gia tốc electron
1. Giới thiệu
Synchrotron là hệ thống dùng để gia tốc các loại hạt tích điện (charged particles) như electrons
trong một quỹ đạo giúp đạt đến vận tốc gần bằng vận tốc ánh sáng. Khi các electrons này bị bẻ hướng
khỏi trường điện từ chúng sẽ tạo ra một nguồn sáng mãnh liệt, gấp triệu lần so với ánh sáng mặt trời.
Hệ thống Synchrotron sử dụng các nam châm công suất lớn cùng với sóng radio để gia tốc các hạt
tích điện. Nam châm và sóng radio gia tốc các hạt electron tích điện âm dọc theo một ống thép không gỉ
nơi mà chúng sẽ đạt đến vận tốc rất cao. Các nam châm được đóng/ mở liên tục nhờ đó electron được kéo
ra khỏi ống thép. Các electron di chuyển với vận tốc cao sẽ phát ra một quang phổ ánh sáng liên tục với
các bước sóng và cường độ khác nhau. Các nhà khoa học có thể tách lấy bất cứ bước sóng nào họ cần để
sử dụng cho thí nghiệm của mình (bao gồm tia hồng ngoại, ánh sáng trông thấy được, tia tử ngoại hoặc là
tia X – cứng và mềm)
2. Cấu trúc hệ thống Synchrotron
Hình 1. Các thành phần của hệ
thống Synchrotron:
(1) Súng bắn electron;
(2) Máy gia tốc thẳng;
(3) Vòng tăng thế;
(4) Vòng lưu trữ;
(5) Đường dẫn chùm sáng;
(6) Trạm làm việc

2.1 Súng bắn electron (electron gun)
Súng bắn electron giúp tạo ra
nguồn sáng synchrotron. Một thiết bị
được đốt nóng (cathode) tạo ra các
electron tự do. Sau đó chúng được kéo
qua các lỗ nhỏ ở đầu ra của súng nhờ một
điện trường mạnh. Bộ phần này tạo ra
một dòng electron có kích thước tương
đương một sợi tóc.

Hình 2. Súng bắn electron

PP làm dấu trích đoạn

1

Máy gia tốc electron
2.2 Máy gia tốc thẳng (linear accelerator – LINAC)
Dòng electron được đẩy vào một máy gia tốc thẳng. Người ta sử dụng sóng viba và sóng radio có
năng lượng cao để cắt dòng electron thành từng xung. Các electron cũng được tăng tốc trong quá trình kết
hợp này. Khi chúng đi ra khỏi LINAC các electron di chuyển với vận tốc bằng 99.99986% vận tốc ánh
sáng và phóng ra khoảng 300 triệu electron.
2.3 Vòng tăng thế (Booster ring)
Máy gia tốc thẳng tiếp tục đẩy dòng electron vào vòng tăng thế. Tại đây người ta dùng trường điện từ để
ép electron di chuyển theo một quỹ đạo tròn. Sóng radio có thể được dùng thêm để tăng tốc hơn nữa cho
electron. Vòng tăng thế nâng năng lượng của dòng electron lên khoảng 1.5-2.9 GeV. Năng lượng này đủ
để tạo ra ánh sáng synchrotron trong dải rộng từ tia hồng ngoại đến tia X cứng (hard X-ray)

Hình 3. Vòng tăng thế
2.4 Vòng lưu trữ (Storage ri...
Bài 2.2 Công ngh LIGA TS. Phm Huy Tuân
PP làm dấu trích đoạn 1
Bài 2.2 Synchrotron – Máy gia tc electron
1. Gii thiu
Synchrotron h thng dùng đ gia tc các loi hạt tích điện (charged particles) như electrons
trong mt qu đạo giúp đạt đến vn tc gn bng vn tc ánh sáng. Khi các electrons này b b hướng
khỏi trường điện t chúng s to ra mt ngun sáng mãnh lit, gp triu ln so vi ánh sáng mt tri.
H thng Synchrotron s dng các nam châm công sut ln cùng với sóng radio đ gia tc các ht
tích điện. Nam châm sóng radio gia tc c hạt electron tích đin âm dc theo mt ng thép không g
nơi mà chúng sẽ đạt đến vn tc rất cao. Các nam châm được đóng/ m liên tc nh đó electron được kéo
ra khi ng tp. Các electron di chuyn vi vn tc cao s phát ra mt quang ph ánh sáng liên tc vi
các bước sóng cường độ khác nhau. c nhà khoa hc có th ch ly bt c bước sóng nào h cn đ
s dng cho thí nghim ca mình (bao gm tia hng ngoi, ánh sáng trông thấy được, tia t ngoi hoc
tia X – cng và mm)
2. Cu trúc h thng Synchrotron
Hình 1. Các
thành ph
n c
a h
thng Synchrotron:
(1) Súng bn electron;
(2) Máy gia tc thng;
(3) Vòng tăng thế;
(4) Vòng lưu tr;
(5) Đường dn chùmng;
(6) Trmm vic
2.1 Súng bn electron (electron gun)
Súng b
o ra
ngun sáng synchrotron. Mt thiết b
được đốt nóng (cathode) to ra các
electron t do. Sau đó chúng đưc o
qua các l nh đầu ra ca súng nh mt
điện trường mnh. B phn này to ra
mt dòng electron cóch thước tương
đương một si tóc.
Hình 2. Súng bn electron
nano technology - Trang 2
nano technology - Người đăng: huynguyen-jk2305
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
nano technology 9 10 252