Ktl-icon-tai-lieu

nghành dầu khi

Được đăng lên bởi Lam Ngô
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 857 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÁO CÁO PHÂN TÍCH

NGÀNH DẦU KHÍ

Hà nội, ngày 02 tháng 07 năm 2012

BÁO CÁO PHÂN TÍCH NGÀNH DẦU KHÍ

Mục lục
I - GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGÀNH .......................................................................................................................... 2
1.

Lịch sử hình thành và quá trình phát triển ngành dầu khí ................................................................................... 2

2.

Đặc trưng ngành dầu khí ..................................................................................................................................... 3

3.

Vị trí của dầu khí trong ngành năng lượng .......................................................................................................... 3

4.

Vai trò ngành dầu khí đối với kinh tế Việt Nam ................................................................................................. 4
a.

Vị trí ngành dầu khí Việt Nam trong xuất khẩu .............................................................................................. 4

b.

Đóng góp ngành dầu khí cho ngân sách Nhà nước ......................................................................................... 4

II - ĐÁNH GIÁ TƯƠNG QUAN CUNG CẦU NGÀNH DẦU KHÍ ............................................................................. 5
1.

Nhu cầu sử dụng .................................................................................................................................................. 5

2.

Khả năng cung cấp .............................................................................................................................................. 5

3.

Sản lượng khai thác và trữ lượng dầu mỏ ở Việt Nam ........................................................................................ 5

III - ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG NGÀNH DẦU KHÍ VIỆT NAM .............................................................................. 6
1.

Phụ thuộc giá dầu thế giới ................................................................................................................................... 6

2.

Nhân lực chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển ................................................................................................. 6

3.

Công nghệ còn lạc hậu và đang dần được nâng cấp ............................................................................................ 7

4.

Tác động của chính sách tới ngành.................................................................................
BÁO CÁO PHÂN TÍCH
NGÀNH DU KHÍ
Hà nội, ngày 02 tháng 07 năm 2012
nghành dầu khi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
nghành dầu khi - Người đăng: Lam Ngô
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
nghành dầu khi 9 10 553