Ktl-icon-tai-lieu

Nghiệm Phân hình của phương trình hàm với hệ số khác hằng và phân tích hữu tỷ của hàm phân hình phức

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 1032 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
---------------------------------

§µO Anh tuÊn

NGHIỆM PHÂN HÌNH CỦA PHƯƠNG TRÌNH HÀM VỚI HỆ
SỐ KHÁC HẰNG VÀ PHÂN TÍCH HỮU TỶ CỦA HÀM
PHÂN HÌNH PHỨC

Chuyên ngành: Giải tích
Mã số: 60.46.01

LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC

Người hướng dẫn khoa học: GS-TSKH Hà Huy Khoái

Thái Nguyên- Năm 2011

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên1

LỜI NÓI ĐẦU
Trong những năm gần đây, lý thuyết phân phối giá trị của Nevanlinna là
một trong những hướng nghiên cứu cơ bản của giải tích phức và vẫn đang thu
hút được sự quan tâm rộng rãi của các nhà toán học trên khắp thế giới. Sự
phân tích nghiệm phân hình cuả phương trình hàm là một trong những vấn đề
quan trọng của giải tích phức, có nhiều ứng dụng trong lý thuyết hệ động lực.
Mục đích của luận văn là trình bày cơ sở lý thuyết Nevanlinna và áp dụng
tìm nghiệm phân hình của phương trình hàm với hệ số khác hằng và sự phân
tích hữu tỷ của hàm phân hình phức.
Sau quá trình nghiên cứu, tôi đã hoàn thành luận văn với đề tài: “ Nghiệm
phân hình của phương trình hàm với hệ số khác hằng và phân tích hữu tỷ
của hàm phân hình phức”. Luận văn gồm phần mở đầu, hai chương nội
dung, phần kết luận và danh mục tài liệu tham khảo.
Chương I: Trình bày định nghĩa các hàm đặc trưng, hai định lý cơ bản
của Nevanlinna,...
Chương II: Nghiệm phân hình của phương trình hàm với hệ số khác hằng
và phân tích hữu tỷ của hàm phân hình.
Ngoài kiến thức cơ sở, luận văn được trình bày dựa theo hai bài báo sau :
1/ P. Li and C.-C. Yang, Meromorphic solutions of functional
equations with nonconstant coefficients. Proc. Japan Acard., 82,
ser. A (2006).
2/ Alain Escassut and E. Mayerhofer, Rational Decomposition of
Complex Meromorphic Function. Complex Variables, Vol.49,
No. 14,15 November 2004, pp. 991-996
Kết quả này có được là nhờ sự hướng dẫn tận tình của GS. TSKH Hà Huy
Khoái. Thầy không chỉ tận tình hướng dẫn mà còn động viên tôi trong suốt
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên2

quá trình nghiên cứu và hoàn thành luận văn. Nhân dịp này em xin gửi lời
cảm ơn sâu sắc tới thầy!
Đồng thời, em cũng xin chân thành cảm ơn các thầy cô trong hội đồng bảo
vệ luận văn thạc sỹ đã tạo điều kiện thuận lợi để em vững tin hơn trong việc
chuẩn bị bảo vệ luận văn của mình.
Xin chân thành cảm ơn Đại học Thái Nguyên, Trường Đại học Sư phạm ĐHTN, Khoa Sau đại học của trường Đại học Sư phạm, khoa Toán cùng các
thầy cô giáo đã tạo điều kiện tốt nhất cho...
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
---------------------------------
§µO Anh tuÊn
NGHIỆM PHÂN HÌNH CỦA PHƯƠNG TRÌNH HÀM VỚI HỆ
SỐ KHÁC HẰNG VÀ PHÂN TÍCH HỮU TỶ CỦA HÀM
PHÂN HÌNH PHỨC
Chuyên ngành: Giải tích
Mã số: 60.46.01
LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC
Người hướng dẫn khoa học: GS-TSKH Hà Huy Khoái
Thái Nguyên- Năm 2011
Nghiệm Phân hình của phương trình hàm với hệ số khác hằng và phân tích hữu tỷ của hàm phân hình phức - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiệm Phân hình của phương trình hàm với hệ số khác hằng và phân tích hữu tỷ của hàm phân hình phức - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Nghiệm Phân hình của phương trình hàm với hệ số khác hằng và phân tích hữu tỷ của hàm phân hình phức 9 10 485