Ktl-icon-tai-lieu

NGHIÊN CỨU CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHẾ KIM LOẠI

Được đăng lên bởi nguyenthiyen0510-gmail-com
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 2749 lần   |   Lượt tải: 9 lần
CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHẾ KIM LOẠI

MỤC LỤC
A. MỞ ĐẦU.................................................................................................................1
I.Lý do chọn đề tài...................................................................................................1
II.Mục đích nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu..............................................2
III.Phạm vi, nhiệm vụ nghiên cứu..........................................................................2
B. NỘI DUNG.............................................................................................................3
I.Xử lí quặng............................................................................................................4
1. Làm giàu quặng...............................................................................................4
1.1 Công đoạn chuẩn bị quặng:.....................................................................4
1.2 Công đoạn làm giàu: ................................................................................5
1.3 Công đoạn hoàn thiện sản phẩm.............................................................8
2. Xử lí quặng bằng các biến đổi hóa học.........................................................8
2.1 Nung...........................................................................................................8
2.2 Thiêu..........................................................................................................8
2.3 Thiêu kết....................................................................................................8
II. Các phương pháp điều chế kim loại..................................................................9
1. Phương pháp nhiệt luyện................................................................................9
1.1 Giới thiệu giản đồ Ellingham...................................................................9
1.2 Sử dụng giản đồ Ellingham....................................................................11
2. Phương pháp thủy luyện (phương pháp ướt)..............................................12
3. Phương pháp điện phân................................................................................13
3.1 Định nghĩa...............................................................................................13
3.2 Ở đây ta quan tâm đến hai ứng dụng quan trọng của sự điện phân là
điều chế kim loại bằng cách điện phân dung dịch chất điện li hay chất điện
li nóng chảy và tinh chế một số ...
CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHẾ KIM LOẠI
MỤC LỤC
A. MỞ ĐẦU.................................................................................................................1
I.Lý do chọn đề tài...................................................................................................1
II.Mục đích nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu..............................................2
III.Phạm vi, nhiệm vụ nghiên cứu..........................................................................2
B. NỘI DUNG.............................................................................................................3
I.Xử lí quặng............................................................................................................4
1. Làm giàu quặng...............................................................................................4
1.1 Công đoạn chuẩn bị quặng:.....................................................................4
1.2 Công đoạn làm giàu: ................................................................................5
1.3 Công đoạn hoàn thiện sản phẩm.............................................................8
2. Xử lí quặng bằng các biến đổi hóa học.........................................................8
2.1 Nung...........................................................................................................8
2.2 Thiêu..........................................................................................................8
2.3 Thiêu kết....................................................................................................8
II. Các phương pháp điều chế kim loại..................................................................9
1. Phương pháp nhiệt luyện................................................................................9
1.1 Giới thiệu giản đồ Ellingham...................................................................9
1.2 Sử dụng giản đồ Ellingham....................................................................11
2. Phương pháp thủy luyện (phương pháp ướt)..............................................12
3. Phương pháp điện phân................................................................................13
3.1 Định nghĩa...............................................................................................13
3.2 đây ta quan tâm đến hai ứng dụng quan trọng của sự điện phân
điều chế kim loại bằng cách điện phân dung dịch chất điện li hay chất điện
li nóng chảy và tinh chế một số kim loại..........................................................14
3.3 Cơ sở của quá trình điện phân: định luật Faraday..............................19
4.Các phương pháp điều chế kim loại với độ tinh khiết cao..........................20
4.1 Chưng cất lại trong chân không............................................................20
4.2 Nấu nóng chảy từng vùng......................................................................20
4.3 Phân hủy hợp chất kim loại dễ bay hơi.................................................20
III. Nhận xét ưu, nhược điểm từng phương pháp...............................................21
GV hướng dn: Đinh Quý Hương
SV thc hin : Nguyn Thn _ Hóa 2A
NGHIÊN CỨU CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHẾ KIM LOẠI - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NGHIÊN CỨU CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHẾ KIM LOẠI - Người đăng: nguyenthiyen0510-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
NGHIÊN CỨU CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHẾ KIM LOẠI 9 10 351